Arkivera slutförda projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du är klar med ett projekt, är det sannolikt att du inte längre behöver omedelbar tillgång till den och kanske du vill dölja från att visas i Projektcenter och teammedlemmars Mina aktivitetsvyer. Arkivering och dölja slutförda projekt minskar ”skräppost” i de här vyerna och hjälper till att förhindra att användare gör ändringar i projekt som inte längre är aktiv.

Det finns en ”standard” metod för att Arkivera projekt effektivt med hjälp av Microsoft Project Server 2010. Om den här metoden inte uppfyller dina behov, finns det några alternativa metoder som kan vara bättre passar för din organisation. I den här artikeln handlar om dessa metoder, samt Metodtips för långsiktiga arkivering.

I den här artikeln

Arkivera ett projekt med hjälp av standardmetoden

Steg 1: Avpublicera alla projektuppgifter

Steg 2: Inaktivera uppdateringar i projektsammanfattningen

Steg 3: Konfigurera en säkerhetsgrupp för användare som inte är administratörer

Steg 4: Konfigurera en Arkivera säkerhetskategori

Steg 5: Arkivera project-gruppwebbplats

Arkivera ett projekt med hjälp av en alternativ metod

Metodtips för långsiktiga arkivering

Arkivera ett projekt med hjälp av standardmetoden

Standardmetoden för att arkivera ett projekt är en process med flera steg:

 • Steg 1: Avpublicera alla projektuppgifter

 • Steg 2: Inaktivera uppdateringar i projektsammanfattningen

 • Steg 3: Konfigurera en säkerhetsgrupp för användare som inte är administratörer

 • Steg 4: Konfigurera en Arkivera säkerhetskategori

 • Steg 5: Arkivera project-gruppwebbplats

Dessa steg genomförs genom att projektledaren och administratören, som anges i följande avsnitt.

Steg 1: Avpublicera alla projektuppgifter

Om projektet har tidigare publicerats till gruppmedlemmar och nu vill du ta bort projektet och dess uppgifter från deras vyer, måste projektledaren du avpublicera alla aktiviteter i projektet du arkiverar. Projektledaren kan börja här momenten i Microsoft Project Web App, men den faktiska Avpublicerar processen måste du utföra Microsoft Project Professional 2010.

Obs!: Avpublicerar en aktivitet tas inte bort något godkänt och tillämpade arbete från projektet. Alla uppdateringshistorik för godkännande som är kopplad till en aktivitet är tas bort.

Så här Avpublicerar alla projektuppgifter:

 1. I Snabbstart under Projekt klickar du på Projektcenter.

 2. Klicka på namnet på projektet du arkiverar i kolumnen Projektnamn.

 3. Klicka på pilen på knappen Redigera på fliken aktivitet i gruppen projekt och klicka sedan på I Project Professional.

 4. Rulla till kolumnen längst till höger i tabelldelen i vyn Gantt-schema i Project Professional 2010, klickar du på Lägg till ny kolumn och klicka sedan på Publicera. Hoppa över det här steget om vyn Gantt-schema redan innehåller kolumnen Publicera visas.

 5. Klicka på Nej i kolumnen Publicera för varje aktivitet i projektet.

  Tips: Demo proceduren för större projekt, ange den första aktiviteten till Nej. Därefter klickar du på handtaget längst ned till höger om den aktiva cellen och dra det för att kopiera innehållet i en cell i kolumnen Publicera.

 6. Klicka på Publicera på fliken Arkiv.

 7. När projektet har publicerats kan stänga och checka in projektet.

Steg 2: Inaktivera uppdateringar i projektsammanfattningen

Nästa steg är kan projektledaren behöva inaktivera uppdateringar i projektsammanfattningen, så att ingen tidrapport rapportering är möjligt.

Så här inaktiverar uppdateringar i projektsammanfattningen:

 1. I Snabbstart under Projekt klickar du på Projektcenter.

 2. Klicka på namnet på projektet du arkiverar i kolumnen Projektnamn.

 3. Markera kryssrutan Projektsammanfattningsaktivitet i gruppen Visa/Dölj på fliken Alternativ.

 4. Klicka på Stäng uppdateringar på fliken Alternativ i gruppen uppgifter.

 5. Markera kryssrutan för projektsammanfattningen (ID är 0) i avsnittet Välj uppgifter och klicka sedan på Publicera.

Steg 3: Konfigurera en säkerhetsgrupp för användare som inte är administratörer

När projektledaren har förberett projektet för att arkivera, skapar administratören en säkerhetsgrupp som innehåller alla användare förutom för administratörer.

Skapa en säkerhetsgrupp för användare som inte är administratörer:

 1. Klicka på Serverinställningar under Inställningar i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera grupper under säkerhet på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny grupp.

 4. Skriv Alla icke-administratörer i rutan Gruppnamn i avsnittet Gruppinformation.

 5. Markera namnen på alla användare som inte är administratörer och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta dem till rutan Markerade användare i avsnittet användare i rutan Tillgängliga användare.

 6. Klicka på Spara.

Steg 4: Konfigurera en Arkivera säkerhetskategori

När administratören har skapat gruppen Alla icke-administratörer kan är nästa steg att skapa en kategori för arkivering säkerhet. Den här processen väljer administratören vilka projekt att arkivera genom att ta med dem i den här kategorin.

Skapa ett Arkiv säkerhetskategori:

 1. Klicka på Serverinställningar under Inställningar i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera kategorier under säkerhet på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny kategori på sidan Hantera kategorier.

 4. I avsnittet namn och beskrivning skriver du Arkiv i rutan Kategorinamn.

 5. Klicka på Lägg till om du vill flytta gruppen till rutan användare och grupper med behörigheter i avsnittet användare och grupper under tillgängliga användare och grupper, Alla icke-administratörer.

 6. Markera kryssrutan Neka för alla behörigheter under behörigheter för alla icke-administratörer (grupp).

  Tips: Markera kryssrutan Neka för varje webbplats på den högsta behörighet nod (projekt och resurser ) att avslå alla behörigheter indragna nedanför varje nod.

 7. Markera de projekt som anges i avsnittet projekt och klicka sedan på namnet på det projekt du arkiverar i rutan Tillgängliga projekt.

  Obs!: Glöm inte att markera någon av kryssrutorna visas under gäller dessa Project säkerhetsbehörigheter för alla projekt där. Om du gör det kan skapa behörighetsproblem med med andra projekt och resurser.

 8. Klicka på Lägg till om du vill flytta projektet till rutan Markerade projekt.

 9. Klicka på Spara.

Steg 5: Arkivera project-gruppwebbplats

Många projekt med associerade projektet gruppwebbplats samla in information som kompletterar projektschemat. Du kanske vill se till att den här informationen också arkiveras. Microsoft SharePoint Server 2010 säkerhetskopierar webbplatsnivå. Mer information om hur administratören Slutför det här steget finns i Exportera en webbplats, lista, eller ett dokumentbibliotek (SharePoint Server 2010).

När webbplatsen ska säkerhetskopieras administratören sedan ta bort webbplatsen.

Ta bort en project-gruppwebbplats:

 1. Klicka på Serverinställningar under Inställningar i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Projektwebbplatser under Driftsprinciper på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på den rad som innehåller projektet gruppwebbplats som du säkerhetskopierade och klicka sedan på Ta bort webbplatsen.

 4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Arkivera ett projekt med hjälp av en alternativ metod

Standardmetoden för arkivering är noggrann och aktiverar återställning, bör du behöver den. Dock omfattande arkivering är inte alltid en organisation måste. Ibland bara dölja slutförda projekt från bilden eller spara ett projekt lokalt, räcker till din arkivering krav.

Om standardmetoden för arkivering inte verkar passar dina behov, finns det några alternativ:

 • Dölja projekt i Projektcenter    Om du bara vill ha om du vill dölja slutförda projekt i Projektcenter kan du lägga till en flagga för ett Arkiv i sidan Projektinformation och filtrera en projektcentervy om du vill visa de projekten där flaggan Arkivera är inställt till Nej.

 • Ta bort projektet från databasen utkast    Ett annat alternativ är att säkerställa att projektet ska säkerhetskopieras till databasen Arkiv och ta sedan bort projektet från databaser utkast, Published och rapportering. Om du behöver data från det arkiverade projektet vid ett senare tillfälle kan använda alternativet Administrativa återställa på sidan Serverinställningar och hämta tillbaka till databasen utkast och sedan publicera projektet.

 • Spara projektet som en. MPP-fil    om du vill ta bort projektet helt från Project Server, ett annat alternativ är att öppna projektet från Project Server genom att använda Project Professional 2010 och spara projektet som en MPP-fil. Mer information finns i avsnittet, ”spara projektet lokalt”, i Spara ett projekt. Vi rekommenderar att du sparar projektet med alla anpassade fältdata så att MPP-fil är isolerad från eventuella ytterligare ändringar i anpassade fält i Project Server. När du har sparat och säkerhetskopieras projektet som en MPP-fil, kan tas bort från Project Server. Om du behöver återställa projektet vid ett senare tillfälle kan du öppna MPP-fil i Project Professional 2010 medan du är ansluten till Project Server och spara projektet till servern.

Obs!: Med den här metoden bryts slutprodukt, problem och risker länkar mellan projektet och dess project gruppwebbplats i Project Server.

Överst på sidan

Metodtips för långsiktiga arkivering

Då, kan project MPP-filformat, Project Server innehållsdatabas scheman och scheman för SharePoint-webbplats ändras efter nya funktioner. Det här kan göra ett avtryck i bakåtkompatibilitet i den utsträckning som ett projekt som sparats som en MPP-fil, en gammal säkerhetskopia av en innehållsdatabas i Project Server eller ett projekt team säkerhetskopierad inte kan användas direkt.

Det är bra att planera alltid på inklusive arkiverade innehållet i uppgradera planeringen. Detta minskar tid att återställa ett gamla projekt som, annars kan behöva flera Uppgraderingsstegen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×