Arkivera Outlook-objekt manuellt

Arkivera Outlook-objekt manuellt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med all sannolikhet fortsätter din Outlook-postlåda bara att växa med tiden och alla inkommande meddelanden. Du kan se till att den inte blir överfylld genom att flytta gamla objekt som du vill behålla till ett arkiv, en separat Outlook-datafil (.pst) som du kan öppna i Outlook när du behöver det.

Obs!:  Kommandot och funktionen för Arkiv visas inte för konton i din Outlook-profil om den innehåller ett Exchange Server-konto och din organisation använder Microsoft Exchange Server Online Archive. Nätverksadministratören kan även inaktivera den här funktionen.

Som standard används automatisk arkivering med jämna mellanrum i Outlook. Det finns mer information i Automatisk arkivering av gamla objekt.

Dessutom kan du arkivera objekt manuellt när det behövs. Det innebär att du själv styr vilka objekt som arkiveras, var de lagras och hur gammalt ett objekt måste vara för att arkiveras.

 1. Gör något av följande:

  • I Outlook 2013: klickar du på Arkiv > Info > rensningsverktyg > Arkivera.


   Arkivering

  • I Outlook 2016: Klicka på Arkiv > Info > Verktyg > Rensa gamla objekt

   Rensa gamla objekt

  Tips: Alternativen Arkiv och Arkivera automatiskt är kanske inte tillgängliga om din e-postprofil är ansluten till Exchange Server. Det kan även vara så att organisationen där du arbetar har en policy för bevarande av e-post som åsidosätter den automatiska arkiveringsfunktionen. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.

 2. Klicka på alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och välj sedan mappen som du vill arkivera.

 3. Ange ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Dialogrutan Arkivera

 4. Du kan skapa flera PST-filer om du vill arkivera vissa mappar med andra inställningar. Du kanske vill behålla objekt i mappen Skickat under längre tid än objekt i mappen Inkorg.

 5. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt om du vill arkivera enskilda objekt som är undantagna från automatisk arkivering. Med det här alternativet behålls undantaget – inställningen Arkivera inte automatiskt ignoreras endast för det aktuella arkivet.

 6. Klicka på OK.

Inaktivera Arkivera automatiskt

Om du bara vill arkivera när du själv bestämmer det kan du inaktivera Arkivera automatiskt.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt under Arkivera automatiskt.

 3. Avmarkera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag .

Som standard arkiveras gamla Outlook-objekt automatiskt med jämna mellanrum. Mer information om funktionen Arkivera automatiskt finns i Säkerhetskopiera och ta bort objekt med Arkivera automatiskt.

Du kan också säkerhetskopiera och arkivera objekt manuellt, utöver den automatiska arkiveringen eller i stället för den. Manuell arkivering är ett flexibelt alternativ som låter dig ange exakt vilka mappar som ska tas med i arkiveringen och vilken Outlook-datafil (.pst) som ska användas.

Så här arkiverar du Outlook-objekt manuellt:

 1. Klicka på fliken Arkiv

 2. Klicka på Rensningsverktyg.

 3. Klicka på Arkivera.

 4. Klicka på alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och klicka sedan på mappen du vill arkivera. Alla undermappar som finns i den mapp du väljer tas med i den manuella arkiveringen.

 5. Ange ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Dialogrutan Arkivera

 6. Om du inte vill använda standardfilen eller -platsen kan du ange en ny fil eller plats genom att klicka på Bläddra under Arkivfil. Bläddra till önskad fil eller ange filnamnet och klicka sedan på OK. Målfilens sökväg visas i rutan Arkivfil.

 7. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt om du vill ta med objekt som har markerats för att utelämnas vid automatisk arkivering. Om du väljer det här alternativet ignoreras kryssrutan Arkivera inte automatiskt för dessa objekt (gäller endast vid denna arkivering).

Inaktivera Arkivera automatiskt

Om du bara vill arkivera manuellt måste du inaktivera Arkivera automatiskt. Gör följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Under Arkivera automatiskt på fliken Avancerat klickar du på Inställningar för Arkivera automatiskt.

 4. Avmarkera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag.

Arkivera automatiskt, som är aktivt som standard, flyttar automatiskt gamla objekt till en arkiveringsplats med schemalagda mellanrum. Du kan också säkerhetskopiera och arkivera objekt manuellt till en plats som du anger.

Obs!: Inställningarna för Arkivera automatiskt i Microsoft Office Outlook 2007 kan anpassas. Arkivera automatiskt kanske har de funktioner du vill ha, så att du inte behöver säkerhetskopiera eller arkivera objekten manuellt. Mer information finns i Säkerhetskopiera och ta bort objekt med automatisk arkivering.

 1. Klicka på ArkiveraArkiv-menyn.

 2. Välj alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och ange sedan ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Arkiverade mappar i mapplistan

 3. Om du inte vill använda standardfilen eller standardplatsen klickar du på Bläddra under Arkivfil och anger en ny fil eller plats.

 4. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt om du vill åsidosätta en tidigare inställning att inte arkivera vissa objekt. Om du väljer att arkivera de här objekten manuellt under den här proceduren gäller inställningen Arkivera inte automatiskt för dem igen, såvida du inte åsidosätter inställningen senare.

 5. Klicka på OK.

Obs!: Outlook skapar automatiskt en annan arkivfil i den mapp och på den plats som anges.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×