Arkivera Outlook-objekt manuellt

Arkivera Outlook-objekt manuellt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med all sannolikhet fortsätter din Outlook-postlåda bara att växa med tiden och alla inkommande meddelanden. Du kan se till att den inte blir överfylld genom att flytta gamla objekt som du vill behålla till ett arkiv, en separat Outlook-datafil (.pst) som du kan öppna i Outlook när du behöver det.

Obs!: Kommandot Arkivera och funktionen visas inte för något konto i din Outlook-profil om du inkluderar ett Exchange Server-konto och din organisation använder Microsoft Exchange Server Online Archive. Din nätverksadministratör kan också inaktivera den här funktionen.

Som standard används automatisk arkivering med jämna mellanrum i Outlook. Det finns mer information i Automatisk arkivering av gamla objekt.

Dessutom kan du arkivera objekt manuellt när det behövs. Det innebär att du själv styr vilka objekt som arkiveras, var de lagras och hur gammalt ett objekt måste vara för att arkiveras.

 1. Gör något av följande:

  • Outlook 2013: Klicka på Arkiv > Info > rensningsverktyg > Arkiv.


   Arkivera

  • I Outlook 2016: Klicka på Arkiv > Information > Verktyg > Rensa gamla objekt

   Rensa gamla objekt

  Tips: Alternativen Arkiv och Arkivera automatiskt är kanske inte tillgängliga om din e-postprofil är ansluten till Exchange Server. Det kan även vara så att organisationen där du arbetar har en policy för bevarande av e-post som åsidosätter den automatiska arkiveringsfunktionen. Kontakta systemadministratören om du behöver mer information.

 2. Klicka på alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och välj sedan mappen som du vill arkivera.

 3. Ange ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Dialogrutan Arkivera

 4. Du kan skapa flera PST-filer om du vill arkivera vissa mappar med andra inställningar. Du kanske vill behålla objekt i mappen Skickat under längre tid än objekt i mappen Inkorg.

 5. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt som är markerade Arkivera inte automatiskt om du vill arkivera enskilda objekt som är undantagna från automatisk arkivering. Med det här alternativet behålls undantaget – inställningen Arkivera inte automatiskt ignoreras endast för det aktuella arkivet.

 6. Klicka på OK.

Inaktivera Arkivera automatiskt

Om du bara vill arkivera när du själv bestämmer det kan du inaktivera Arkivera automatiskt.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt under Arkivera automatiskt.

 3. Avmarkera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag .

Outlook-objekt arkiveras automatiskt på jämna mellanrum som standard. Mer information om automatisk arkivering finns i Använda Arkivera automatiskt för att säkerhetskopiera eller ta bort objekt.

Du kan också manuellt säkerhetskopiera och arkivera objekt, förutom att Arkivera automatiskt eller som ersättning. Manuell arkivering ger flexibilitet och kan du ange exakt vilka mappar som ingår i arkivet och som Arkivera Outlook-datafil (.pst) används.

Om du vill arkivera Outlook-objekt manuellt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på rensningsverktyg.

 3. Klicka på Arkivera.

 4. Klicka på alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och klicka sedan på den mapp som du vill arkivera. En undermapp till mappen du har markerat som ingår i den här manuell arkivering.

 5. Ange ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Dialogrutan Arkivera

 6. Om du inte vill använda den standardfil eller plats, under arkivfil klickar du på Bläddra för att ange en ny fil eller plats. Bläddra för att hitta den fil du vill använda eller ange filnamnet och klicka sedan på OK. Filsökväg mål visas i rutan arkivfil.

 7. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt med ”Arkivera inte” markerat om du vill ta med alla objekt som kan markeras individuellt för uteslutas från automatisk arkivering. Det här alternativet tas inte bort det undantaget från dessa objekt, men i stället ignorerar kryssrutan Arkivera inte för det här arkivet.

Inaktivera Arkivera automatiskt

Om du vill arkivera endast manuellt kan inaktivera du Arkivera automatiskt. Gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt under Arkivera automatiskt på fliken Avancerat.

 4. Avmarkera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag.

Gamla objekt flyttas automatiskt Arkivera automatiskt, som är aktiverat som standard, till ett Arkivplats med schemalagda intervall. Du kan manuellt säkerhetskopiera och arkivera Outlook-objekt till en plats som du anger.

Obs!: Inställningar för Arkivera automatiskt Microsoft Office Outlook 2007 kan anpassas. Snarare än säkerhetskopiera eller arkivera dina objekt manuellt kan hända det att Arkivera automatiskt uppfyller dina behov. Mer information finns i Använda Arkivera automatiskt för att säkerhetskopiera eller ta bort objekt.

 1. Klicka på ArkiveraArkiv-menyn.

 2. Markera alternativet Arkivera denna mapp och alla undermappar och ange ett datum under Arkivera Outlook-objekt äldre än.

  Arkiverade mappar i mapplistan

 3. Klicka på Bläddra om du vill ange en ny fil eller plats om du inte vill använda den standardfil eller plats under arkivfil.

 4. Markera kryssrutan Inkludera Outlook-objekt med ”Arkivera inte” om du vill åsidosätta en föregående ska arkiveras inte automatiskt specifika element. Om du väljer att manuellt arkivera objekten under den här proceduren så objekten igen nämnda gäller de inte arkivera ange såvida du inte manuellt åsidosätter inställningen senare igen i framtiden.

 5. Klicka på OK.

Obs!: Outlook skapar automatiskt en annan arkivfil för objekt i mappen och plats som anges.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×