Arkivera i Outlook för Windows

Arkivera i Outlook för Windows

Det finns flera olika sätt att arkivera meddelanden i Outlook 2016. Vilka metoder du kan använda beror på om du använder Outlook 2016 med ett Office 365 för företag-konto, ett Exchange-konto eller andra typer av konton, till exempel Outlook.com-, Gmail-, POP- eller IMAP-konton.

Alla konton i Outlook 2016 har åtkomst till en arkivmapp. Mappen Arkiv är en av Outlooks standardmappar, som Inkorgen, Skickat och Borttaget. Det går inte att ta bort mappen Arkiv. Om du använder Outlook med ett Exchange- eller Exchange Online-konto gäller mapprinciper, till exempel kvarhållningsprinciper, för mappen Arkiv.

Om du flyttar meddelanden till mappen Arkiv med knappen Arkivera minskar inte postlådans storlek. Om du behöver minska postlådans storlek kan du använda Onlinearkiv i Office 365 för företag eller Arkivera objekt manuellt.

Arkivera meddelanden med en enda åtgärd i Outlook 2016

Du kan flytta ett eller flera meddelanden till mappen Arkiv utan att ta bort dem genom att använda knappen Arkivera i gruppen Ta bort i menyfliksområdet. Det finns flera fördelar med att använda arkiv.

  • Det är fortfarande lätt att hitta arkiverade objekt via sökrutan eller genom att öppna mappen Arkiv. När du skriver en term i sökrutan söker Outlook 2016 som standard i alla mappar i postlådan.

  • Objekt är fortfarande tillgängliga på din telefon eller andra enheter via mappen Arkiv.

Arkivera objekt i Outlook 2016

  1. Markera ett eller flera meddelanden i Inkorgen eller någon annan mapp som du vill arkivera.

  2. Välj Arkivera i gruppen Ta bort. Du kan också använda tangenten Backsteg om du vill arkivera ett eller flera markerade meddelanden direkt. 

    Arkivering med ett klick

    Obs!: Mappen Arkiv finns redan, även om du aldrig har använt funktionen tidigare. Du hittar den i mapplistan i Outlook. Om du inte ser mappen och du använder Outlook 2016 går du till Arkiv > Office-konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

  3. Ditt meddelande/dina meddelanden flyttas till mappen Arkiv. Om du arkiverar ett meddelande av misstag kan du flytta tillbaka det till Inkorgen från mappen Arkiv.

Obs! Knappen Arkivera visas bara i Outlook 2016. I äldre versioner av Outlook finns inte knappen Arkivera i menyfliksområdet.

Arkivera meddelanden med tangentbordet

Du kan arkivera ett eller flera markerade meddelanden genom att trycka på tangenten Backsteg. Om du trycker på tangenten Delete flyttas meddelandena till mappen Borttaget. Det går inte att ändra funktionen för tangenten Backsteg.

Obs! Om du har ett meddelande öppet i ett eget fönster istället för i Läsfönstret kommer inte backstegstangenten att arkivera meddelandet. Du måste stänga meddelandet och visa det i Läsfönstret istället om du vill att backstegstangenten ska kunna arkivera meddelandet. När meddelandet är öppet i ett nytt fönster kan du bara arkivera meddelandet genom att klicka på knappen Arkivera i menyfliksområdet.

Hur hittar jag mappen Arkiv?

Mappen Arkiv finns i mapplistan. Du visar mapplistan genom att välja Visa > Mappfönster och sedan Normal.

Normal är markerat på menyn Mappfönster.

Hur söker jag i mappen Arkiv?

När du söker efter Outlook-objekt med funktionen Sök i Aktuell postlåda högst upp i mapplistan söker Outlook som standard i hela postlådan.

Söka i din postlåda

Om du vill begränsa sökningen till endast mappen Arkiv väljer du först mappen Arkiv i mapplistan. Nu söker du bara i mappen Arkiv.

Söka i mappen Arkiv

Hur skiljer det sig från Onlinearkiv?

Onlinearkiv är en funktion för Office 365-företagskunder som har ovanligt stora postlådor. Dessa kunder kan använda Onlinearkiv för att undvika att ta bort gamla e-postmeddelanden. En användares onlinearkiv fungerar ungefär som ett andra konto i Outlook med en egen mappstruktur. Därför omfattas det inte av sökningar från Inkorgen.

Om ett onlinearkiv är aktiverat kan administratörer och användare konfigurera sin postlåda så att gamla meddelanden automatiskt flyttas till onlinearkivet med principer för arkivering.

När ska jag använda Arkivera och Onlinearkiv?

Vi rekommenderar att du använder funktionen Arkivera för att hålla Inkorgen ren från meddelanden som du redan har besvarat eller vidtagit åtgärder för. Du kan se arkivet som en filmapp. Du kan lagra objekt i mappen Arkiv och enkelt komma åt dem. Du kan även ta bort meddelanden eller flytta dem till specifika mappar om du hellre vill göra det.

För användare med stora postlådor i en Office 365 Enterprise-organisation rekommenderar vi att administratörer konfigurerar en princip för arkivering som flyttar objekt till ett onlinearkiv efter ett år eller kortare tid om användare uppnår sin postlådekvot snabbare. Detta garanterar att användarna inte behöver ta bort gamla e-postmeddelanden för att frigöra utrymme för nya e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som är äldre än den angivna tiden kan flyttas från både Inkorgen och den lokala mappen Arkiv.

Vanliga frågor och svar om arkivering

Nej. Mappen Arkiv är en av Outlooks standardsystemmappar och det går inte att flytta, ta bort eller byta namn på den.

Arkivering är en välkänd funktion som redan finns i Outlook Mobile, Outlook Web App, och Outlook.com samt andra e-posttjänster såsom Gmail. Eftersom det är ett etablerat namn, och onlinearkiv är en befintlig funktion, bestämde vi oss för att behålla båda namnen.

Arkivera automatiskt är en äldre Outlook-funktion som gör att det automatiskt går att flytta gamla e-postmeddelanden till en PST-fil. Det innebär att e-postmeddelandena tas bort från servern och är svårare att hitta genom att söka. Om hårddisken som innehåller AutoArchive.pst blir oanvändbar går de här e-postmeddelandena förlorade. Onlinearkiv är en företagsanpassad ersättning av Arkivera automatiskt.

Arkivera automatiskt kan fortfarande användas om du inte har något onlinearkiv och IT-avdelningen inte inaktiverar funktionen. Mer information om Arkivera automatiskt i Outlook 2016 finns i Arkivera äldre objekt manuellt i Outlook för Windows.

Arkiveringsfunktionen är allmänt tillgänglig i Outlook för Windows, Outlook Mobile, Outlook på webben och Outlook.com. Det går inte att inaktivera arkiveringsfunktionen med grupprinciper.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×