ARCSINH (funktionen ARCSINH)

Returnerar hyperboliskt arcus sinus för ett tal. Inversen till hyperboliskt sinus är det värde vars hyperboliska sinus är tal, vilket medför att ARCSINH(SINH(tal)) ger resultatet tal.

Syntax

ASINH(tal)

Tal     är ett reellt tal

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=ARCSINH(-2,5)

Inverterat hyperboliskt sinus av -2,5 (-1,64723)

=ARCSINH(10)

Inverterat hyperboliskt sinus av 10 (2,998223)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders