ARBETSDAGAR.INT (Funktionen ARBETSDAGAR.INT)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen ARBETSDAGAR.INT i Microsoft Excel.

Returnerar serienumret för datumet före eller efter ett angivet antal arbetsdagar med egna helgparametrar. Helgparametrar indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar. Helgdagar och övriga dagar som har angetts som lediga anses inte vara arbetsdagar.

Syntax

ARBETSDAGAR.INT(startdatum; dagar; [helg]; [helgdagar])

Syntaxen för funktionen ARBETSDAGAR.INT har följande argument:

  • Startdatum    Obligatoriskt. Startdatumet trunkerat till ett heltal.

  • Dagar    Obligatoriskt. Antalet arbetsdagar före eller efter startdatum. Ett positivt värde ger ett framtida datum, ett negativt värde ger ett datum som redan har passerat, värdet noll ger startvärde. Dagförskjutning trunkeras till ett heltal.

  • Helg    Valfritt. Indikerar vilka av veckans dagar som är helgdagar och därmed inte anses vara arbetsdagar. Helg är ett helgnummer eller en sträng som anger när helgen infaller.

    Värden för helgnummer indikerar följande helgdagar:

helgnummer

Helgdagar

1 eller utelämnat

Lördag, söndag

2

Söndag, måndag

3

Måndag, tisdag

4

Tisdag, onsdag

5

Onsdag, torsdag

6

Torsdag, fredag

7

Fredag, lördag

11

Endast söndag

12

Endast måndag

13

Endast tisdag

14

Endast onsdag

15

Endast torsdag

16

Endast fredag

17

Endast lördag

Helgsträngvärden består av sju tecken där varje tecken i strängen motsvarar en dag i veckan. Första tecknet motsvarar måndag. 1 motsvarar en arbetsfri dag medan 0 motsvarar en arbetsdag. Endast tecknen 1 och 0 är tillåtna i strängen. 1111111 är en ogiltig sträng.

Exempel: 0000011 innebär att helgen infaller på lördag och söndag.

  • Helgdagar    Valfritt. En valfri uppsättning med ett eller flera datum som ska tas bort från kalendern med arbetsdagar. Helgdagar ska vara ett cellintervall som innehåller datumen eller en matriskonstant med serievärdena som motsvarar dessa datum. Hur datumen eller serievärdena sorteras kan vara godtyckligt.

Anmärkningar

  • Om startdatum ligger utanför intervallet för basvärdet för det aktuella datumet returnerar ARBETSDAGAR.INT ett #NUM!-fel.

  • Om något av datumen i helgdagar ligger utanför intervallet för basvärdet för det aktuella datumet returnerar ARBETSDAGAR.INT ett #NUM!-fel.

  • Om startdatum plus dagförskjutning ger ett ogiltigt datum returnerar ARBETSDAGAR.INT ett #NUM!-fel.

  • Om en helgsträng har ogiltig längd eller innehåller otillåtna tecken returnerar ARBETSDAGAR.INT ett #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Live-resultat

=ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),30,0)

Användande av 0 för argumentet Helg resulterar i felet #OGILTIGT!.

#OGILTIGT!

=ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),90,11)

Hittar de första 90 arbetsdagarna från 1/1 2012 där bara söndagarna räknas som en helgdagar. (Helg-argumentet är 11).

41013

=TEXT(ARBETSDAGAR.INT(DATUM(2012,1,1),30,17),"m/dd/åååå")

Använder funktionen TEXT för att formatera de resulterande serienumrena (40944) i formatet "m/dd/åååå". Hittar de första 30 arbetsdagarna från 1/1 2012, där bara söndag räknas som en helgdag (Helg-argumentet är 17).

2/05/2012

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×