Arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältet arbete visas den totala mängden schemalagda tiden för en aktivitet för alla tilldelade resurser, den totala mängden tid som en resurs är planerad för alla tilldelade aktiviteter, eller den totala schemalagda tiden för en resurs i en aktivitet. tidsfördelad-versionerna av de här fälten visas värdena fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten arbete.

Datatyp    Varaktighet

Arbete (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas totalt aktivitetsarbete som summan av arbetet som alla tilldelade resurser är att utföra på en aktivitet. Det här baseras på tilldelning tidsrymden, antalet tilldelade resurser och tilldelningar enheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar verkligt arbete och återstående arbete samt övertid fungerar.

Rekommenderad användning    Redigera fältet arbete för en aktivitet när du vill ändra hur mycket arbete som krävs för att utföra en uppgift.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” är 40 timmar arbete tilldelade Chris. Av dessa totala arbetstimmar är 8 timmar verkligt arbete och 32 timmar återstående arbete.

Obs!    Om du anger ett värde i fältet arbete för en aktivitet fördelas arbetet du anger mellan de tilldelade resurserna.

Arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas resursarbete som summan av allt arbete som resursen är schemalagd för alla tilldelade aktiviteter.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet arbete för en resurs i en resurslista när du vill granska eller filtrera fram den totala mängden arbete som en resurs har tilldelats. Det här fältet kan vara användbart när du jämför arbetsbelastningar bland resurser eller beräkna resurskostnader.

Exempel    Du märker att Sara ska arbetat medan Chris verkar ha tid i projektet. Du vill analysera om arbetsbördan fördelas jämnt så att du kan förbättra tilldelningens balans. Lägg till fältet arbete i vyn Resurslista för att jämföra den totala arbetsbördan mellan de två resurserna.

Arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas totala tilldelningsarbete baserat på tilldelning tidsrymden och tilldelning enheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar verkligt arbete och återstående arbete samt övertid fungerar.

Rekommenderad användning    Redigera fältet arbete för en tilldelning när du vill ändra hur lång tid som en resurs arbetar med en aktivitet. Lägg till fältet arbete i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill redigera, visa eller filtrera fram information om uppgiften.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har 32 timmar verkligt arbete och 8 timmar återstående arbete som tilldelats Chris. Det finns 40 timmar totalt arbete med den här uppgiften som har tilldelats till Chris.

Obs!    Hur mycket arbete som beräknas i Project beror också på tilldelningsenheter för de tilldelade resurserna. Tidsrymden för en tilldelning multipliceras med tilldelningsenheterna för att beräkna hur mycket arbete. Om en resurs med en 100 procent tilldelningsenheter har tilldelats en aktivitet med en dags varaktighet, är mängden arbete åtta timmar. Om en resurs med 50 procent tilldelningsenheter tilldelas till samma aktivitet, är mängden arbete som fyra timmar. Om en resurs med en 200 procent tilldelningsenheter tilldelas till samma aktivitet, mängden arbete som är 16 timmar.

Arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas tidfasade arbetet med en aktivitet som summan av arbetet för alla tilldelade resurser. Det här baseras på tilldelning tidsrymden, antalet tilldelade resurser och tilldelningsenheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar verkligt arbete och återstående arbete samt övertidsarbete, fördelat över tiden.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa eller redigera information om arbete för en aktivitet över tiden.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” är 40 timmar arbete tilldelade Chris. Av dessa totala arbetstimmar är 8 timmar verkligt arbete och 32 timmar återstående arbete. De tidfasade fälten visar att arbetet fördelas med tio timmar var för måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Obs!    Om du anger ett värde i fältet arbete för en aktivitet fördelas arbetet du anger mellan de tilldelade resurserna.

Arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas summan av allt arbete som resursen är schemalagd för alla tilldelade aktiviteter, fördelat över tiden.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du vill granska resursens totala arbete på alla tilldelade aktiviteter under en viss tidsperiod. Det här fältet kan vara användbart när du jämför arbetsbelastningar bland resurser.

Exempel    Du märker att Sara ska arbetat medan Chris verkar ha tid i projektet. Du vill analysera om arbetsbördan fördelas jämnt så att du kan förbättra tilldelningens balans. Lägg till fältet arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning att jämföra arbetsbelastningar för de två resurserna. Du ser att Sara har 12 timmar arbete schemalagt för varje dag för de kommande två veckorna medan Chris har 6 timmar per dag.

Arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas tidfasat arbete baserat på tilldelning tidsrymden och tilldelningsenheter för de tilldelade resurserna. Arbete omfattar verkligt arbete och återstående arbete samt övertidsarbete, fördelat över tiden.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet arbete i den tidfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa eller redigera arbetsinformation för tilldelningar över dagar, veckor eller månader, till exempel.

Exempel    Aktiviteten ”Skriva förslag” har 32 timmar verkligt arbete och 8 timmar återstående arbete som tilldelats Chris. Det finns 40 timmar totalt arbete med den här uppgiften som har tilldelats till Chris. De tidfasade fälten visar att arbetet fördelas med tio timmar var för måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Obs!    Hur mycket arbete som beräknas i Project beror också på tilldelningsenheter för de tilldelade resurserna. Tidsrymden för resursen multipliceras med tilldelningsenheterna för att beräkna hur mycket arbete. Om en resurs med en 100 procent tilldelningsenheter har tilldelats en aktivitet med en dags varaktighet, är mängden arbete åtta timmar. Om en resurs med 50 procent tilldelningsenheter tilldelas till samma aktivitet, är mängden arbete som fyra timmar. Om en resurs med en 200 procent tilldelningsenheter tilldelas till samma aktivitet, mängden arbete som är 16 timmar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×