Arbeta tillsammans med Visio-ritningar

Flera personer kan arbeta med ett Visio diagram samtidigt, varje person på sin egen dator. Genom samtidig redigering kan Teams skapa flersidiga diagram snabbt och hjälpa varandra att bestämma hur diagrammet ska se ut medan de arbetar.

Om du sparar dina ritningar på OneDrive för företag eller SharePoint Online kan du arbeta med en ritning samtidigt som dina kollegor gör det. För att du ska kunna arbeta med en ritning samtidigt måste alla författare i Windows Visio abonnemang 2 och använda Visio-programmet.

Dela din ritning med andra och samarbeta samtidigt i den

 1. Öppna Visio-ritningen i Skriv bords programmet och välj dela i det övre högra hörnet i menyfliksområdet när du är redo att samar beta.

  Dela ritningen med andra

 2. I dialogrutan Dela skriver du e-postadressen till den person du vill dela ritningen med.

  Dialogrutan i delningsfönstret i Visio

  Om du redan har personens kontaktinformation sparad räcker det att ange namnet. I listrutan kan du välja vem du vill dela ritningen med.

 3. Klicka på Skicka.

  Om filen redan har sparats i molnet skickas en e-postinbjudan till dina inbjudna deltagare. Om du inte har sparat ritningen i OneDrive för företag eller SharePoint Online får du en uppmaning i Visio om att göra det nu.

  Om du inte har sparat din ritning i OneDrive eller SharePoint uppmanas du att göra det i Visio.

  När du har sparat filen i molnet kan e-postinbjudan skickas.

  Obs!: Mer information om delning finns i Dela SharePoint-filer och -mappar i Office 365.

Se vilka som arbetar med den delade ritningen

 1. Öppna ritningen i Visio-appen och börja arbeta med den. Om någon annan visar eller arbetar med ritningen visas dennes miniatyrbild i det övre högra hörnet i menyfliksområdet. Du får en avisering i Visio när någon öppnar eller lämnar ritningen.

  Visar de personer som för närvarande arbetar med ritningen

 2. Om du vill granska och lägga till kommentarer väljer du Kommentarer Öppna kommentarsfönstret .

  Kommentarer i ett kommentarsfönster

  Du kan också svara på eller ta bort kommentarer.

  Klicka på valfri kommentarsikon i ritningen om du vill se någons kommentar.

  Kommentarsikon

  Om du vill lägga till en egen kommentar i en form högerklickar du på formen och väljer Lägg till kommentar.

 3. Spara filen när du har arbetat färdigt.

  Om dina uppdateringar och andra författares uppdateringar inte är i konflikt slås ändringarna ihop automatiskt och du behöver inte göra något annat.

Visa tidigare versioner av en ritnings fil

Du kan visa tidigare versioner av en Visio-ritning. Du kan också ersätta den aktuella versionen av en ritnings fil med en tidigare version.

Visa en tidigare version av en ritnings fil

 1. Välj fil > information > Visa versions historik.

  Versioner sparade för... -dialogrutan öppnas. De sparade versionerna av filen visas, med den aktuella versionen överst.

 2. Välj den version av filen som du vill visa.

 3. Välj Öppna.

  En skrivskyddad vy av den versionen öppnas i ett nytt Visio-fönster.

 4. Välj arkiv > Stäng när du har granskat den skrivskyddade versionen av filen.

Återställa en tidigare version av en ritnings fil

 1. Välj fil > information > Visa versions historik.

  Versioner sparade för... -dialogrutan öppnas. De sparade versionerna av filen visas, med den aktuella versionen överst.

 2. Välj den version av filen som du vill göra till den aktuella versionen.

 3. Välj Återställ.

  En meddelande ruta ber dig bekräfta att du vill ersätta den aktuella versionen av filen med den tidigare versionen som du har markerat.

 4. Välj OK för att bekräfta att du vill göra ändringen.

  Den öppna ritnings filen uppdateras så att den återspeglar den version av filen som du valde som den nya versionen.

Alla som ska arbeta med diagrammet måste ha Visio Professional Edition installerat på sin dator.

Skapa ett diagram för samtidig redigering

 1. Skapa ett Visio-diagram i ett SharePoint-bibliotek eller starta ett diagram i Visio och överför det sedan till OneDrive.

 2. Ge alla personer som ska arbeta med den behörighet att redigera det.

Varje författare öppnar diagrammet från servern i Visio och börjar skapa, redigera eller granska. En avisering visas i hörnet när någon ansluter till eller lämnar en session (vilket innebär att de öppnar diagrammet för att redigera eller stänga det). Du kan alltid se i statusfältet hur många personer som arbetar med diagrammet.

Hur ändringar visas i diagrammet

Små ikoner visas med former som har redigerats på något sätt av en annan person. Du är inte låst av en form med en ikon som visar att den redige ras, till exempel om någon annan ändrar färgen kan du redigera texten på formen samtidigt. Om alla i gruppen samarbetar och arbetar med vissa områden, bör det sällan finnas ett problem där två personer redigerar exakt samma sak, som att ändra texten på samma form. Om det inträffar är den senaste ändringen den som finns kvar (tills någon ändrar den igen).

Varje gång du sparar de ändringar du har gjort i diagrammet synkroniseras ändringarna tillbaka till servern. Samtidigt får Visio alla andra gjorda ändringar i din kopia av diagrammet. Du kan se när någon annan har sparat ändringar på servern med ikoner som visas och ett meddelande i statusfältet där du kan få uppdateringar tillgängliga. Spara ofta för att se till att du har de senaste ändringarna som andra författare har gjort och gör dina ändringar tillgängliga för dem.

Om diagrammet lagras online i SharePoint eller OneDrive för företag kan du enkelt bjuda in andra att se diagrammet och lägga till kommentarer som en del av en trådad konversation. Även om Visio på webben inte har stöd för samtidig redigering finns det olika sätt att koordinera redigeringen av ett diagram med andra.

Dela ett diagram med andra som har SharePoint

Du kan dela ett diagram med andra genom att skicka en länk till den i ett e-postmeddelande.

 1. Öppna diagrammet i Visio på webben.

 2. Gör något av följande:

  • När du visar diagrammet väljer du Dela Kommandot Dela .

  • När du redigerar diagrammet väljer du Arkiv > Dela > Dela med kontakter.

 3. I dialogrutan Dela väljer du Skicka.

Dela ett diagram med andra som inte har SharePoint

Du kan dela det genom att skicka en länk. Personer kan visa den i vilken webbläsare som helst – oavsett om de har Visio Skriv bordet eller inte. Följande steg måste en administratör utföra för att aktivera extern delning för SharePoint Online. Läs mer.

 1. Öppna diagrammet i Visio på webben.

 2. Gör något av följande:

  • När du visar diagrammet väljer du Dela Kommandot Dela .

  • När du redigerar diagrammet väljer du Arkiv > Dela > Dela med kontakter.

 3. I dialogrutan Dela väljer du Kopiera länk.

Visa och lägga till kommentarer i ett diagram

 1. Öppna diagrammet för visning.

 2. Välj Visa fler kommandon (...) > Kommentarer.

  Bild av kommentars fönstret i VIsio för webben

  Panelen Kommentarer öppnas.

 3. Lägg till egna kommentarer och visa kommentarer från andra.

Koordinera redigeringen av ett diagram med andra

När du redigerar ett diagram avslutas sessionen efter fem minuters inaktivitet för att minimera risken för en redigeringskonflikt. Du kan fortsätta att redigera genom att välja Uppdatera i meddelanderutan som visas när sessionstiden löper ut.

Meddelande om uppdatering av sessionen

Ibland när du öppnar ett diagram för redigering håller en annan användare redan på att redigera det, diagrammet är låst för redigering och ett meddelande visas. Olika anledningar till att det här kan inträffa och motsvarande åtgärder du kan utföra:

 • Du har filen öppen för redigering i en annan flik eller fönster i webbläsaren. Stäng den andra fliken eller fönstret i webbläsaren för att låsa upp.

 • Du har filen öppen i Visio. Stäng Visio för att låsa upp.

 • En annan användare har filen öppen för redigering i Visio eller Visio på webben. Om du vill låsa upp låset väntar du på att den andra användaren ska stänga filen eller för att den ska vara timeout.

Under tiden kan du följa anvisningarna i meddelanderutan:

Meddelande om låst fil
 • Om du vill visa diagrammet väljer du Öppna i läsvy.

 • Du kan spara en kopia av diagrammet i SharePoint-biblioteket eller OneDrive för företag-mappen genom att välja Spara en kopia.

Se även

Hjälp om Visio för webben

Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben

Dela SharePoint-filer och -mappar i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders