Arbeta tillsammans med ett dokument i Word Online

När du arbetar tillsammans med andra i Word Online redigerar du ett dokument som vanligt och om någon annan också redigerar dokumentet får du ett meddelande om det i Word Online och du ser vilket stycke den andra personen arbetar med. Det finns inget särskilt läge för samtidig redigering och inget kommando för att påbörja samtidig redigering.

När författare tillkommer och försvinner i dokumentet visas ett meddelande i Word Online under en kort stund.

Avisering om flera författare

Du kan alltid se vem som arbetar i dokumentet vid ett visst tillfälle genom att klicka i överdelen av fönstret.

Visa andra författare

En färgad markör visar var de andra användarna redigerar dokumentet.

Word Online visar var de andra författarna arbetar i dokumentet

Öppna dokumentet i datorprogrammet

Om du vill göra ändringar som kräver funktionerna i datorprogrammet Word klickar du på Öppna i Word och fortsätter redigera. Du kanske till exempel vill lägga till en innehållsförteckning eller en litteraturförteckning där posterna uppdateras automatiskt.

Obs!: För samtidig redigering i datorprogrammet Word krävs Word 2010, Word 2013 eller Microsoft Word för Mac 2011.

I datorprogrammet Word måste du vara noggrann med att inte introducera innehåll eller funktioner i dokumentet som gör att andra författare inte kan redigera dokumentet i Word Online. Använd till exempel inte behörighetsfunktioner som redigeringsbegränsningar och markering av dokumentet som slutgiltigt. Om du vill begränsa åtkomsten till dokumentet använder du behörighetsfunktionerna där dokumentet lagras (OneDrive, Office 365 eller SharePoint).

Om någon sparar dokumentet med funktioner som inte stöds av Word Online kan du fortfarande använda samtidig redigering, men inte i Word Online längre. Om alla i gruppen har Word 2010, Word 2013 eller Word för Mac 2011 kan ni fortsätta arbeta tillsammans i Word (klicka på Öppna i Word och fortsätt redigera).

Om inte alla i gruppen har de Word-versionerna måste du ta bort de funktioner som inte stöds från dokumentet, så att alla kan fortsätta arbeta tillsammans i Word Online. Gör så här:

  1. I Word Online klickar du på Öppna i Word (kräver Word 2003 eller senare, eller Word för Mac 2008 12.2.9 eller senare).

  2. I datorprogrammet Word tar du bort de funktioner som inte stöds. Mer information om vad som stöds finns i Skillnader mellan att använda dokument i webbläsaren och i Word.

  3. Spara dokumentet (tryck på CTRL+S i Windows eller ⌘+S på Mac).

  4. Om du använde Word 2003, Word 2007 eller Word för Mac 2008 12.2.9 måste du stänga Word så att andra kan fortsätta att redigera dokumentet samtidigt i Word Online.

    Om en annan författare sparar dokumentet med funktioner som inte stöds innan du har sparat dokumentet i Word Online kanske du inte kan spara ditt arbete i Word Online. Om du har Word 2010, Word 2013 eller Word för Mac 2011 kan du förhindra att du förlorar ändringarna genom att öppna dokumentet i datorprogrammet Word. Klicka på Öppna i Word, kopiera ändringarna från Word Online och klistra sedan in dem i dokumentet i Word. När du sparar dokumentet i Word sparas ändringarna på servern.

Om samtidig redigering inte fungerar i Word Online

Om samtidig redigering inte fungerar i Word Online kanske det beror på att någon har dokumentet öppet i en version av Word där samtidig redigering inte kan användas, eftersom dokumentet innehåller funktioner som inte stöds för redigering i Word Online eller något annat problem. Om du behöver hjälp kan du läsa mer i Felsöka samtidig redigering av Word-dokument.

Obs!: I SharePoint 2010 finns det inte stöd för samtidig redigering i Word Online, men ni kan arbeta tillsammans i Word 2010, Word 2013 och Microsoft Word för Mac 2011.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×