Arbeta smart: Schemalägga och ansluta till ett onlinemöte

Du kan schemalägga ett möte eller ett konferenssamtal i Microsoft® Lync™ 2010 med hjälp av onlinemötestillägget för Microsoft® Lync™ 2010. Du kan också använda Lync 2010 om du vill starta ett möte som inte är schemalagt och diskutera någonting på en gång.

Viktigt!: Lync har stöd för både onlinemöten och konferenssamtal. En mötesförfrågan används i båda fallen.

Vad vill du göra?

Schemalägga ett onlinemöte eller konferenssamtal

Ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer

Starta ett icke-schemalagt möte med Möte nu

Ansluta till ett schemalagt onlinemöte eller konferenssamtal

Ansluta till ett icke-schemalagt möte

Ansluta till mötesljud

Välja alternativ för ljudanslutning första gången du använder Lync 2010

Ändra ditt standardval för ljud

Bjuda in personer som inte har installerat Lync 2010

Schemalägga ett onlinemöte eller konferenssamtal

Följ anvisningarna nedan om du vill skapa en förfrågan till ett onlinemöte eller konferenssamtal:

 1. Öppna Microsoft® Outlook®. Under Kalender på fliken Start klickar du på Nytt onlinemöte(i Microsoft® Outlook® 2010) eller Onlinemöte (i Microsoft® Office Outlook® 2007).

Bild av menyfliksområdet i Outlook

 1. I rutan Till i mötesförfrågan skriver du e-postadresserna till de personer du vill bjuda in till mötet avgränsade med semikolon.

 2. I rutan Ämne i mötesförfrågan skriver du ett ämne för mötet.

 3. (Frivilligt) Ange ytterligare information om mötet ovanför länken Anslut till onlinemöte i mötesförfrågan.

  Obs!:  Ändra inte någon text i den befintliga mötesförfrågan. Om du gör det kanske andra inte kan ansluta till mötet.

 4. (Frivilligt) Gå till fliken Möte i mötesförfrågan och klicka i gruppen VisaSchemaläggningsassistenten. Med Schemaläggningsassistenten kan du se till att alla är tillgängliga vid den valda tidpunkten.

 5. I mötesförfrågan klickar du i gruppen OnlinemöteAlternativ för möte och accepterar sedan eller ändrar standardalternativen efter behov. Mer information finns i följande avsnitt, Ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer.

Överst på sidan

Ange alternativ för mötesåtkomst och presentatörer

Standardalternativen för onlinemöten passar bäst för mindre konferenssamtal eller vid delning och samarbete med personer inom samma organisation. Om du schemalägger ett onlinemöte med personer utanför organisationen eller om mötet är ovanligt stort väljer du alternativ för följande i dialogrutan Alternativ för onlinemöte:

 • Vilka ska vänta i lobby innan de släpps in till mötet?

 • Vem ska vara presentatör under mötet?

Så här anger du alternativ för åtkomst och presentatörer:

 1. Gå till fliken Möte i mötesförfrågan som du skapade och klicka i gruppen OnlinemöteAlternativ för möte.

Bild av menyfliksområdet i Outlook

 1. I dialogrutan Alternativ för onlinemöte markerar du kryssrutan Anpassa åtkomst och definiera presentatörer för det här mötet.

 2. Under Åtkomst och Presentatörer väljer du lämpliga alternativ beroende på storleken på och typen av möte du schemalägger. Se skärmbilderna och tabellerna i slutet av den här beskrivningen för närmare vägledning.

 3. Klicka på Ljud och telefon och ange önskade alternativ. Ange alternativ för Språk om det finns tillgängligt. Klicka sedan på OK.

Med åtkomstalternativen kontrollerar du vilka deltagare som måste vänta i lobby innan de släpps in av en presentatör.

Alternativ för mötesåtkomst i Lync

Följande tabell innehåller en utförlig beskrivning av de olika alternativen.

Åtkomstalternativ

Vem måste vänta i lobbyn

När ska du välja det här alternativet

Endast organisatören (låst)

Alla

Du inte vill att personerna ska ha tillgång till åhörarkopiorna eller Microsoft® PowerPoint®-bilderna före mötet

Personer som jag bjuder in från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk och personer som inte har blivit inbjudna

Mötet innehåller känslig eller konfidentiell information

Personer från mitt företag

Personer som inte har något konto i ditt nätverk

Alla deltagare har ett konto i organisationens nätverk.

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Ingen

Du bjuder in deltagare utifrån

Personer som ringer in via telefon kopplas förbi lobbyn

Ingen som ringer in via telefon

Alternativet för åtkomst är Personer från mitt företag eller Alla, inklusive personer utanför mitt företag. (Den här kryssrutan är inte tillgänglig för möten av typen Endast organisatören (låst) och rekommenderas inte för möten av typen Personer som jag bjuder in från mitt företag.)

Med presentatörsalternativen kontrollerar du vilka deltagare som automatiskt får privilegiet presentatör när du schemalägger ett möte.

Ange alternativ för presentatörer

Följande tabell innehåller en utförlig beskrivning av de olika alternativen.

Presentatörsalternativ

Vem är presentatör

När ska du välja det här alternativet

Endast organisatör

Endast den person som schemalägger möten

För presentationer där deltagarna inte behöver interagera med mötesinnehållet. Observera att du kan utse ytterligare presentatörer under mötet.

Personer från mitt företag

Alla som du bjuder in och som har ett konto i nätverket

För arbetssessioner i grupp där deltagarna arbetar i samma organisation och kan dela och redigera mötesinnehållet

Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar)

Alla som du bjuder in

För arbetssessioner i grupp med personer som inte har något konto i ditt nätverk

Personer som jag väljer

Du och de deltagare du väljer

För presentationer med flera presentatörer

Överst på sidan

Starta ett icke-schemalagt möte med Möte nu

 Följ anvisningarna nedan om du vill starta ett icke-schemalagt möte med hjälp av kommandot Möte nu:

 1. Öppna Lync och klicka på pilen Visa meny till höger om knappen Alternativ Ikonen Alternativ i huvudfönstret i Lync och klicka sedan på Möte nu.

Starta ett onlinemöte eller konferenssamtal med Möte nu

 1. Klicka på Personalternativ-menyn Bild av knapp i gruppkonversationsfönstret och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Bjud in via namn eller telefonnummer om du vill bjuda in personer från din kontaktlista. Ange ett telefonnummer eller markera en eller flera kontakter och klicka sedan på OK.

  • Klicka på Bjud in via e-post och fyll i mötesförfrågan om du vill bjuda in andra genom att skicka e-post.

Överst på sidan

Ansluta till ett schemalagt onlinemöte eller konferenssamtal

Så här ansluter du till ett schemalagt möte eller konferenssamtal:

 1. Gå till Kalender i Outlook och öppna det möte du vill ansluta till.

 2. Klicka på Anslut till onlinemöte i mötesförfrågan.

Communicator

Överst på sidan

Ansluta till ett icke-schemalagt möte

Du kan bli inbjuden till ett möte som inte har schemalagts, till ett möte av typen Möte nu eller till ett möte som redan pågår:

 • Klicka på Anslut i meddelandet som visas längst ned till höger på skärmen.

Överst på sidan

Ansluta till mötesljud

Du kan konfigurera Lync så att du ansluter till mötesljudet på samma sätt varje gång eller så att du får möjlighet att välja.

Välja alternativ för ljudanslutning första gången du använder Lync 2010

Den första gången du ansluter till ett möte eller ett konferenssamtal i Lync visas dialogrutan Anslut mötesljud.

Dialogrutan Anslut mötesljud

Obs!:  Alternativen som visas kan variera beroende på hur organisationen är konfigurerad.

Följ anvisningarna nedan om du vill ansluta till mötesljudet:

 1. Välj det alternativ du vill använda i dialogrutan Anslut mötesljud. Mer information hittar du i tabellen i slutet av den här beskrivningen.

 2. (Frivilligt) Markera kryssrutan Visa inte detta igen om du vill använda ditt val av ljudanslutning för alla möten.

 3. Klicka på OK om du vill ansluta till mötet.

Alternativet Anslut mötesljud

När ska du välja det här alternativet

Anslut inte ljud

Du föredrar att ringa in till mötet.

Använd Lync (integrerat ljud och video)

(Rekommenderas) Du vill använda ljud och video inbyggt för Lync på datorn.

Ring upp mig på:

Du vill bli uppringd av Microsoft® Lync™ Server 2010-programmen. De nummer som visas är de som du angett i alternativen för telefoni i dialogrutan Lync - Alternativ.

Obs!:  Du kan inte delta i videokonversationer om du ringer in eller väljer alternativet Ring upp mig på

Ändra ditt standardval för ljud

 1. Klicka på knappen Alternativ Knappen Lync-alternativ i huvudfönstret för Lync.

 2. Klicka i dialogrutan Lync - AlternativTelefoni och gör sedan något av följande i rutan Anslut till mötesljud frånunder Ansluta till konferenssamtal:

  • Om du vill använda integrerat datorljud under möten klickar du på Lync.

  • Om du vill bli uppringd av Lync Server 2010 väljer du ett telefonnummer i listan.

   Obs!:  Om du inte ser det önskade telefonnumret kan du ange det under Mina telefonnummer, högst upp i dialogrutan.

  • Om du ringer in till mötet med en telefon väljer du Anslut inte ljud.

   Dialogrutan Alternativ, fliken Telefon – Ansluta till konferenssamtal

 3. (Frivilligt) Markera kryssrutan Fråga innan anslutning, för att bekräfta eller välja en annan ljudkälla under Ansluta till konferenssamtal. Välj det här alternativet om du ofta vill ändra ljudinställningarna.

Överst på sidan

Bjuda in personer som inte har installerat Lync 2010

Personer inom eller utanför din organisation kan ansluta till ett möte eller ett konferenssamtal i Lync från en dator som inte har Lync eller Microsoft® Lync™ 2010 Attendee installerat.

När personen du bjuder in öppnar mötesförfrågan och klickar på länken Anslut till onlinemöte visas ett eller flera av följande alternativ beroende på hur din organisation, eller organisationen för den du bjuder in, har konfigurerats:

Anslutningsalternativ

Alternativ mötesklient

Ansluta till mötet med hjälp av webbläsaren

Microsoft® Lync™ Web App

Viktigt!:  För Lync Web App krävs den senaste versionen av webbläsartillägget Microsoft Silverlight. Om Silverlight inte redan har installerats måste du ha administratörsprivilegier för att installera det.

Hämta och installera Lync Attendee

Lync 2010 Attendee

Använda Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 eller Microsoft® Office Communicator 2007

Mer information finns i Ansluta från en dator utan Lync 2010 i hjälpen för Lync 2010 på Office.com.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×