Arbeta offline med tabeller som är länkade till SharePoint-listor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Access för att arbeta offline med data som är länkade till SharePoint-listor. Det kan vara användbara, till exempel om du behöver vara på kontoret eller måste du fortsätta att arbeta när en server inte är tillgänglig eller du har tappat bort anslutningar till servern.

Översikt

Innan du arbeta offline med data från en SharePoint-webbplats måste skapa du först länkar mellan Access-tabeller och SharePoint-listor. Du kan sedan vidta listor offline för att uppdatera eller analysera dem med hjälp av Access. När du återansluter synkronisera du data, så att databasen och listor uppdateras. Om databasen har frågor och rapporter kan använda du dem för att analysera länkade data.

Om du uppdaterar data när du arbetar offline kan synkronisera du dina ändringar när Access ansluter till servern igen. Om datakonflikter uppstå – till exempel om någon uppdaterar en post på servern när du uppdaterar en annan person samma post offline – du kan lösa konflikten när du synkroniserar.

Du kan länka Access-tabeller till listor med hjälp av flera olika sätt. Du kan till exempel flytta databasen till en SharePoint-webbplats som länkar också tabellerna i databasen till listor på webbplatsen. Eller du kan exportera data från en lista i databladsvyn på en SharePoint-webbplats till en Access-tabell. Du kan till exempel använda en rapport i Access för att summera data. Mer information om hur du länkar till SharePoint-data från Access finns i Importera eller länka till data i en SharePoint-lista.

Arbeta offline med SharePoint-listor i Access

Har börjat i Access 2010 kan är arbeta offline med länkade SharePoint-listor av en automatisk process som hanteras av Access. Om Access inte kan ansluta till SharePoint-webbplatsen där din länkade SharePoint-listor finns, kanske eftersom du har tappat Internetanslutningen växlar åtkomst till offlineläge. I statusfältet längst ned till höger i fönstret Access visas ett meddelande om alla SharePoint-tabeller är frånkopplad. Om du klickar på Arkiv > Info ser du också ett liknande meddelande som anger att det finns frånkopplade tabeller. När du är i offlineläge kan fortsätta du att lägga till, redigera och ta bort data i en cachelagrade lokal kopia av SharePoint-listdata.

Access fortsätter att prova och återansluta med jämna mellanrum med länkade listor på SharePoint-servern. När Access återupprättar en anslutning till SharePoint-webbplatsen, ser ett meddelandefält under menyfliksområdet som frågar om du vill synkronisera dina offline data med servern.

Klicka på Synkronisera om du vill återansluta till SharePoint-servern.

Klicka på synkronisera och Access återansluter till den länkade SharePoint-listor och sedan försöker sammanfoga ändringarna data.

Lösa konfliktskapande ändringar

En konflikt uppstår när två användare gör en ändring i samma del av en lista data eller struktur. Den användare som skickar en ändring först att lyckas i hans eller hennes ändringar införs, men den andra användaren meddelas av en konflikt.

Till exempel användare A ändras kolumnen Ort i den tredje raden från Dallas till Seattle och på samma gång du ändrar cellen från Dallas till Houston. Användare A ändringar skickas till servern först, följt av ändringarna. Servern informerar dig om en konflikt och du kan lösa konflikten.

Obs!: En konflikt inträffar även när användare redigerar olika celler i samma rad.

Du kan inte gör några ändringar i en post som har en konflikt tills du lösa konflikten.

Om Access upptäcker eventuella datakonflikter när du synkroniserar dina ändringar i offline med SharePoint server, visas dialogrutan Konfliktlösning.

Använd alternativen i dialogrutan Konfliktlösning för att lösa datakonflikter.

Gör något av följande:

 • Klicka på Ignorera mina ändringar för att lösa det hjälpavsnitt som visas konflikt eller fel genom att ignorera ändringar du gjort i posten. Ändringarna kommer att förloras.

 • Lös alla väntande konflikter och fel genom att ignorera alla ändringar i listan, klicka på Ignorera alla mina ändringar.

 • Om du vill lösa hjälpavsnitt som visas konflikt eller fel genom att återställa dina ändringar, klickar du på Försök mina ändringar. I händelse av en konflikt om du och den andra användaren ändrar samma kolumn skrivs ändringarna den andra användarens ändringar. Om du ändrar olika kolumner samman dina ändringar med den andra användarens ändringar.

 • Om du vill lösa alla väntande konflikter och fel genom att återställa dina ändringar, klickar du på Försök alla mina ändringar.

 • Klicka på Nästa i det övre högra hörnet i dialogrutan om du vill visa information om nästa konflikt eller fel.

 • Klicka på föregående i det övre högra hörnet i dialogrutan om du vill visa information om föregående konflikt eller fel.

 • Klicka på Stäng i dialogrutan rutan namnlist om du vill lösa konflikter och fel vid ett senare tillfälle.

Kommentarer

 • Rutnätet information visar alla kolumner i den aktuella vyn. Om kolumnerna inte visas, med den vågräta rullningslisten Bläddra eller dra den högra kanten av dialogrutan för att öka bredden på rutnätet information.

  Klicka på kolumnen i rutnätet information om du vill zooma in innehållet i en kolumn. Ändringarna och den andra användarens ändringar visas i dialogrutan Fältinformation. Dialogrutan är även användbart för att visa RTF-formatering ändringar.

 • Rutnätet information visar borttagna raden, i stället för en rad med data, om du eller andra användare tar du bort en rad. Om den andra användaren tar bort raden, visas inte i dialogrutan namnet på användaren eller datum och tid för borttagningen. Dessutom kommer du inte att kunna försök ändringarna.

Ställa in alternativ för cachelagringswebbtjänst och SharePoint-tabeller

Standardinställningen för nya databaser i Access 2010 och senare är att cache webbtjänst och SharePoint länkade tabeller. Om du vill ändra detta och i stället använda beteendet som finns i Access 2007 klickar du på Arkiv > Alternativ för att öppna dialogrutan Access-alternativ. Klicka på Aktuell databas om du vill se vilka inställningar som visas under cachelagring av webbtjänst och SharePoint-tabeller.

 • Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner Markera det här alternativet om du vill att Access ska cachelagra en lokal kopia av länkade data. Den här inställningen kan ge bättre prestanda när du arbetar med länkade data. Med det här alternativet går det fortare att läsa in och visa länkade data. Avmarkera det här alternativet om du vill använda den cachelagringsfunktion som fanns i Access 2007.

 • Rensa cacheminne vid stängning Markera det här alternativet om du vill att Access ska rensa alla lokalt cachelagrade data från minnet när du stänger databasen.

 • Inget cacheminne Markera det här alternativet om du vill att Access inte ska cachelagra en lokal kopia av data medan du arbetar med länkade SharePoint-datakällor.

  Obs!: Alternativen Rensa cacheminne vid stängning och Inget cacheminne är inte tillgängliga om du har avmarkerat inställningen Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner.

Kan jag arbeta offline manuellt i Access 2010 och senare?

För att få manuell kontroll över arbeta offline med länkade SharePoint-data i Access 2010 och senare, måste du avmarkerar inställningen Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare för den aktuella databasen hittades i Access Alternativdialogrutan. I föregående avsnitt på hur du hittar och ange det alternativet.

Obs!: Du uppmanas att stänga och öppna databasen igen när du har ändrat inställningen.

När du har avmarkerat inställningen Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare, ser du en Web länkade listor grupp kommandon visas på fliken Externa Data.

I den här gruppen ser du kommandon, till exempel Arbeta Offline, synkronisera, Länka om listor och andra. Det här är samma kommandon som fanns i Access 2007 i gruppen SharePoint-listor på fliken Externa Data.

Om du vill arbeta offline med din SharePoint-listdata i det här läget, klickar du på Arbeta Offline.

Klicka på synkronisera för att synkronisera dina listor offline med data från servern.

Klicka på Arbeta Online om du vill återansluta länkade tabeller när du arbetar offline.

Överst på sidan

Använda Access 2007?

Om du vill utföra den här proceduren måste först du koppla Access-tabeller till SharePoint-listor.

Obs!: Om du har en databas som redan har publicerats på en SharePoint-webbplats måste först du spara en lokal kopia av databasen och ta bort listorna från Internet.

 1. Öppna den databas som är kopplad till SharePoint-listor.

 2. Klicka på Arbeta Offline på fliken Externa Data i gruppen SharePoint-listor.

Obs!: Om knappen Arbeta Offline inte är tillgängligt, antingen tabeller inte är kopplade till SharePoint-listor, eller om du redan tagit listinformationen offline.

 1. Öppna den databas som är kopplad till din SharePoint-listor.

 2. Klicka på synkronisera på fliken Externa Data i gruppen SharePoint-listor.

Dialogrutan Konfliktlösning visas om en konflikt inträffar under en ändring som du har gjort och en ändring som någon har gjort på servern.

Dialogrutan visas information om konflikten, till exempel varför felet inträffade och innehåller alternativ som du kan prova att skicka data igen eller ignorera ändringarna. Om det finns flera fel kan visa du information om varje fel genom att klicka på knapparna föregående och Nästa i dialogrutan. Vissa fel kan lösas genom att kasta ändringarna.

Rutnätet information i dialogrutan Åtgärda fel visar alla kolumner i den aktuella vyn. För den aktuella raden visas i information rutnätet den ändring som du har gjort. Du kan inte redigera värdena, men du kan klicka på varje kolumn om du vill se fler detaljer.

 • Gör något av följande i dialogrutan Åtgärda fel:

  • Om du vill behålla de ändringar som gjorts på servern och ett markerat objekt klickar du på Ignorera mina ändringar.

  • Om du vill försöka att skicka dina ändringar igen i ett markerat objekt klickar du på Försök mina ändringar.

   Beroende på situationen, kan du behöva vänta tills problemet är löst. Till exempel om du inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett problem med nätverksanslutningen vänta du tills du är ansluten igen.

  • Om du vill behålla de ändringar som gjorts på servern och alla objekt klickar du på Ignorera alla mina ändringar.

  • Om du vill försöka att skicka dina ändringar igen för att alla objekt klickar du på Försök alla mina ändringar.

   Beroende på situationen, kan du behöva vänta tills problemet är löst. Till exempel om du inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett problem med nätverksanslutningen vänta du tills du är ansluten igen.

   Meddelanden: 

   • Om felet kan lösas genom att kasta ändringarna, kanske knappar för försöker igen ändringarna inte tillgängliga.

   • Du kan även stänga dialogrutan utan att inte vidta någon åtgärd, men du kommer inte att kunna lämna eller uppdaterar du listan eller göra ändringar i en beräknad kolumn tills du lösa problemet.

När du återansluter länkade tabeller synkroniseras de ändringar som du gör i data eller objekt.

 1. Öppna den databas som är kopplad till SharePoint-listor.

 2. Klicka på Arbeta Online på fliken Externa Data i gruppen SharePoint-listor.

  Obs!: Om du vill ångra ändringar som du har gjort klickar du på Ignorera ändringar i gruppen SharePoint-listor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×