Arbeta offline med tabeller som är länkade till SharePoint-listor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Access för att arbeta offline med data som är länkade till SharePoint-listor. Det här kan vara användbart om du till exempel behöver vara borta från kontoret eller om du vill fortsätta att arbeta när en server inte är tillgänglig eller om du har tappat bort anslutningen till servern.

Översikt

Innan du arbetar offline med data från en SharePoint-webbplats måste du först skapa länkar mellan Access-tabellerna och SharePoint-listorna. Du kan sedan ta bort listorna offline för att uppdatera eller analysera dem med Access. När du ansluter igen kan du synkronisera data så att databaserna och listorna uppdateras. Om databasen innehåller frågor och rapporter kan du använda dem för att analysera länkade data.

Om du uppdaterar data medan du är offline kan du synkronisera ändringarna när Access ansluter till servern igen. Om det uppstår data konflikter, till exempel om någon uppdaterar en post på servern när en annan person uppdaterar samma post offline – kan du lösa konflikten när du synkroniserar.

Du kan länka Access-tabeller till listor på flera olika sätt. Du kan till exempel flytta databasen till en SharePoint-webbplats, som också länkar tabellerna i databasen till listorna på webbplatsen. Eller så kan du exportera data från en lista i databladsvyn på en SharePoint-webbplats till en Access-tabell. Du kan till exempel använda en rapport i Access för att summera data. Mer information om hur du länkar till SharePoint-data från Access finns i Importera eller länka till data i en SharePoint-lista.

Arbeta offline med SharePoint-listor i Access

Att arbeta offline med länkade SharePoint-listor i Access 2010 är att det är mer av en automatisk process som hanteras av Access. Om det inte går att ansluta till den SharePoint-webbplats där de länkade SharePoint-listorna finns kan det bero på att du har tappat bort Internet anslutningen. I statusfältet längst ned till höger i Access-fönstret visas ett meddelande om att alla SharePoint-tabeller ärnedkopplade. Om du klickar på File > info visas också ett liknande meddelande som anger att du har frånkopplade tabeller. När du är i offlineläge kan du fortsätta att lägga till, redigera och ta bort data i en cachelagrad lokal kopia av SharePoint-listdata.

Access fortsätter att pröva och återansluta med jämna mellanrum med de länkade listorna på SharePoint-servern. När Access återupprättar en anslutning till SharePoint-webbplatsen visas ett meddelande fält under menyfliksområdet, som frågar om du vill synkronisera offlinedata med servern.

Klicka på Synkronisera för att ansluta till SharePoint-servern igen.

Klicka på Synkronisera och åtkomst återansluta till de länkade SharePoint-listorna och försök sedan att sammanfoga eventuella data ändringar.

Lösa motstridiga data ändringar

En konflikt uppstår när två användare gör en ändring i samma del av en listas data eller struktur. Användaren som skickar en ändring måste först bekräfta sina ändringar, men den andra användaren får ett meddelande om en konflikt.

Användare A ändrar till exempel kolumnen City för den tredje raden från Borås till Seattle och samtidigt ändrar du cellen från Borås till Houston. Användarens ändringar skickas först till servern följt av dina ändringar. Servern meddelar dig om en konflikt och låter dig lösa konflikten.

Obs!: En konflikt inträffar även när användare redigerar olika celler på samma rad.

Du kan inte göra några ändringar i en post som har en konflikt tills du löser konflikten.

Om Access identifierar data konflikter medan du synkroniserar offlineändringarna med SharePoint-servern visas dialog rutan konflikt lösning .

Använd alternativen i dialog rutan konflikt lösning för att lösa data konflikter.

Gör något av följande:

 • Om du vill lösa den aktuella konflikten eller felet genom att ignorera de ändringar du har gjort i posten klickar du på Ignorera mina ändringar. Dina ändringar förloras.

 • Om du vill lösa alla väntande konflikter och fel genom att ignorera alla ändringar i listan klickar du på Ignorera alla mina ändringar.

 • Om du vill lösa den aktuella konflikten eller felet genom att tillämpa ändringarna igen klickar du på försök igen. Om det inträffar en konflikt, om du och den andra användaren ändrar samma kolumn skriver dina ändringar över den andra användarens ändringar. Om du redigerar olika kolumner sammanfogas dina ändringar med den andra användarens ändringar.

 • Om du vill lösa alla väntande konflikter och fel genom att återställa ändringarna klickar du på försök igen.

 • Klicka på Nästa i det övre högra hörnet i dialog rutan om du vill visa information om nästa konflikt eller fel.

 • Om du vill visa information om den föregående konflikten eller felet klickar du på föregående i det övre högra hörnet i dialog rutan.

 • Om du vill lösa konflikter och fel senare klickar du på Stäng i namn listen i dialog rutan.

Anteckningar

 • Detalj rutnät visar alla kolumner i den aktuella vyn. Om kolumnerna inte visas kan du använda den vågräta rullnings listen för att bläddra eller dra i dialog rutans högerkant för att öka bredden på rutnätet.

  Om du vill zooma innehållet i en kolumn klickar du på kolumnen i rutnätet information. Dina ändringar och den andra användarens ändringar visas i dialog rutan fält information . Dialog rutan är också användbar för att visa RTF-ändringar.

 • I informations rutnätet visas raderad radi stället för en rad med data, om antingen du eller den andra användaren tar bort en rad. Om den andra användaren tar bort raden visas inte namnet på användaren eller datum och tid för borttagningen i dialog rutan. Du kan inte heller göra om dina ändringar.

Ställa in alternativ för cachelagringswebbtjänst och SharePoint-tabeller

Standardinställningen för nya databaser i Access 2010 och senare är att använda cachelagringswebbtjänst och SharePoint-länkade tabeller. Om du vill ändra det här beteendet och istället använda beteendet i Access 2007, klickar du på alternativ för > för att öppna dialog rutan Access-alternativ . Klicka på Aktuell databas för att se vilka inställningar som visas under caching web service och SharePoint-tabeller.

 • Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner Markera det här alternativet om du vill att Access ska cachelagra en lokal kopia av länkade data. Den här inställningen kan ge bättre prestanda när du arbetar med länkade data. Med det här alternativet går det fortare att läsa in och visa länkade data. Avmarkera det här alternativet om du vill använda den cachelagringsfunktion som fanns i Access 2007.

 • Rensa cacheminne vid stängning Markera det här alternativet om du vill att Access ska rensa alla lokalt cachelagrade data från minnet när du stänger databasen.

 • Inget cacheminne Markera det här alternativet om du vill att Access inte ska cachelagra en lokal kopia av data medan du arbetar med länkade SharePoint-datakällor.

  Obs!: Alternativen Rensa cacheminne vid stängning och Inget cacheminne är inte tillgängliga om du har avmarkerat inställningen Använd ett cacheformat som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare versioner.

Kan jag arbeta offline manuellt i Access 2010 och senare?

Om du vill ha manuell kontroll över att arbeta offline med länkade SharePoint-data i Access 2010 och senare måste du avmarkera kryss rutan Använd cacheminnet som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare inställningar för den aktuella databasen i Access Dialog rutan alternativ. Se föregående avsnitt om hur du hittar och anger alternativet.

Obs!: Du kan uppmanas att stänga och öppna databasen igen när du har ändrat inställningen.

När du har avmarkerat alternativet Använd cache-formatet som är kompatibelt med Microsoft Access 2010 och senare visas en grupp med länkade listor med kommandon på fliken externa data .

I den här gruppen ser du kommandon som arbete offline, Synkronisera, Länka om listor och andra. Det här är samma kommandon som fanns i Access 2007 i gruppen SharePoint-listor på fliken externa data .

Om du vill arbeta offline med dina SharePoint-listdata i det här läget klickar du på arbeta offline.

Om du vill synkronisera dina offlineversioner med data från servern klickar du på Synkronisera.

Om du vill återansluta de länkade tabellerna efter att du har arbetat offline klickar du på arbeta online.

Överst på sidan

Använder du Access 2007?

För att utföra den här proceduren måste du först länka Access-tabeller till SharePoint-listor.

Obs!: Om du har en databas som redan är publicerad på en SharePoint-webbplats måste du först spara en lokal kopia av databasen och sedan ta med listorna offline.

 1. Öppna den databas som är länkad till SharePoint-listor.

 2. Klicka på arbeta offlinei gruppen SharePoint- listor på fliken externa data .

Obs!: Om knappen arbeta offline inte är tillgänglig är antingen dina tabeller inte länkade till SharePoint-listor eller så har du redan tagit med i listan.

 1. Öppna den databas som är länkad till dina SharePoint-listor.

 2. Klicka på Synkroniserai gruppen SharePoint-listor på fliken externa data .

Om en konflikt uppstår över en ändring som du har gjort offline och en ändring som någon har gjort på servern visas dialog rutan konflikt lösning .

Dialog rutan visar information om konflikten, till exempel varför felet uppstod, och alternativ för att försöka skicka in data igen eller ignorera dina ändringar. Om det finns flera fel kan du Visa information om varje fel genom att klicka på knapparna föregående och Nästa i dialog rutan. Vissa fel kan endast lösas genom att dina ändringar ignoreras.

Informations rutnätet i dialog rutan åtgärda fel visar alla kolumner i den aktuella vyn. För den påverkade raden visas den ändring du har gjort i informations rutnätet. Det går inte att redigera värdena, men du kan klicka på varje kolumn för att se mer information.

 • Gör något av följande i dialog rutan åtgärda fel :

  • Om du vill behålla de ändringar som har gjorts på servern för ett markerat objekt klickar du på Ignorera mina ändringar.

  • Om du vill försöka skicka ändringarna igen till ett markerat objekt klickar du på försök igen.

   Beroende på situationen kan du behöva vänta tills problemet är löst. Om du till exempel inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett problem med nätverks anslutningen bör du vänta tills du är ansluten igen.

  • Om du vill behålla de ändringar som har gjorts på servern för alla objekt klickar du på Ignorera alla mina ändringar.

  • Om du vill försöka skicka ändringarna igen till alla objekt klickar du på försök igen.

   Beroende på situationen kan du behöva vänta tills problemet är löst. Om du till exempel inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett problem med nätverks anslutningen bör du vänta tills du är ansluten igen.

   Meddelanden: 

   • Om felet kan lösas genom att ignorera dina ändringar, kanske inte de knappar som du försöker att prova på är tillgängliga.

   • Du kan stänga dialog rutan utan att vidta några åtgärder, men du kommer inte att kunna lämna eller uppdatera listan eller göra ändringar i en beräknad kolumn tills du löser felet.

När du har återanslutit de länkade tabellerna synkroniseras eventuella ändringar som du gör i data eller objekt.

 1. Öppna den databas som är länkad till SharePoint-listorna.

 2. Klicka på arbeta onlinei gruppen SharePoint- listor på fliken externa data .

  Obs!: Om du vill ignorera de ändringar du har gjort offline klickar du på Ignorera ändringar i gruppen SharePoint-listor .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×