Arbeta offline med tabeller som är länkade till SharePoint-listor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda Microsoft Office Access 2007 när du arbetar offline med data som är länkade till en lista på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats. Det kan exempelvis vara användbart om du behöver arbeta på annan plats än kontoret eller behöver fortsätta arbeta när servern inte är tillgänglig.

Artikelinnehåll

Översikt

Ta bort SharePoint-listdata från Internet

Synkronisera dina listor offline med data från servern

Lösa konflikter

Återansluta länkade tabeller när du arbetar offline

Arbeta offline funktioner är inte tillgängliga när du använder tidigare databas-filformat

Översikt

Behöver du ange listdata och blir frånkopplad från servern? Eller behöver du skapa en rapport, formulär eller fråga som är baserad på en lista? Du behöver kanske tillhandahålla en reservdelskatalog till en kund och inte befinner dig på kontoret. Om du länkat dina SharePoint-listor till Access-tabeller kan du göra dina data tillgängliga offline.

Innan du arbetar offline med data från en SharePoint-webbplats måste du skapa länkar mellan Access-tabellerna och SharePoint-listorna.

Du kan sedan göra listorna tillgängliga offline, där du kan uppdatera och analysera dem med hjälp av Access. När du återansluter kan du synkronisera data så att databasen och listorna uppdateras. Om din databas innehåller frågor och rapporter kan du med dem analysera dina data. Du kan exempelvis använda en rapport i Access när du sammanfattar data.

Om du uppdaterar data medan du är offline kan du uppdatera dina ändringar på servern när du ansluter till servern igen. Om konflikter uppstår, exempelvis om någon annan person uppdaterar samma post på servern eller medan personen ifråga också arbetar offline, kan du lösa konflikten medan du synkroniserar.

Du kan länka Access-tabeller till listor med flera metoder. Du kan exempelvis flytta din databas till en SharePoint-webbplats, som också länkar tabellerna i databasen till listorna på webbplatsen. Du kan också exportera data i en lista i databladsvy på en SharePoint-webbplats till en Access-tabell. Länkar till mer information om länkning till listor finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Göra data på en SharePoint-lista tillgängliga offline

När du vill utföra denna procedur måste du först länka dina Access-tabeller till SharePoint-listor.

Obs!: Om du har en databas som redan är publicerad på en SharePoint-webbplats måste du först spara en lokal kopia av databasen och sedan göra listorna tillgängliga offline.

 1. Öppna databasen som är länkad till SharePoint-listorna.

 2. Klicka på Arbeta offline på fliken Externa data i gruppen SharePoint-listor.

Obs!: Om knappen Arbeta offline inte är tillgänglig är dina tabeller inte länkade till SharePoint-listor eller också har du redan gjort listdata tillgängliga offline.

Överst på sidan

Synkronisera dina offline-listor med data från servern

 1. Öppna databasen som är länkad till dina SharePoint-listor.

 2. Klicka på Synkronisera på fliken Externa data i gruppen SharePoint-listor.

Överst på sidan

Lösa datakonflikter

Om en konflikt inträffar på grund av en ändring som du gjort offline och en ändring som någon gjort på servern visas dialogrutan Lös konflikter.

I dialogrutan visas information om konflikten, exempelvis varför felet inträffat, tillsammans med alternativ för hur du kan försöka ange data igen eller ångra dina ändringar. Om flera fel inträffat kan du visa närmare information om respektive fel genom att klicka på knapparna Föregående och Nästa i dialogrutan. Vissa fel kan endast lösas genom att du ångrar dina ändringar.

I informationsrutnätet i dialogrutan Lös fel visas alla kolumnerna i aktuell vy. För den rad som påverkats visas i informationsrutnätet ändringen som du gjort. Du kan inte redigera värden men däremot erhålla närmare information genom att klicka på respektive kolumn.

 • Gör något av följande i dialogrutan Lös fel:

  • Om du vill behålla ändringarna av ett markerat objekt som gjorts på servern klickar du på Ignorera mina ändringar.

  • Om du vill försöka införa ändringarna av ett markerat objekt igen klickar du på Försök införa mina ändringar igen.

   De aktuella förutsättningarna kan innebära att du måste vänta på att ett problem löses. Om du exempelvis inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett nätverksanslutningsproblem ska du vänta tills du ansluts igen.

  • Om du vill behålla ändringarna som gjorts på servern av alla objekt klickar du på Ignorera alla mina ändringar.

  • Om du vill försöka skicka dina ändringar av alla objekt igen klickar du på Försök införa alla mina ändringar igen.

   De aktuella förutsättningarna kan innebära att du måste vänta på att ett problem löses. Om du exempelvis inte kan synkronisera dina ändringar på grund av ett nätverksanslutningsproblem ska du vänta tills du ansluts igen.

   Meddelanden: 

   • Om felet endast kan lösas genom att du ångrar dina ändringar, är knapparna för att försöka införa ändringar igen eventuellt inte tillgängliga.

   • Du kan stänga dialogrutan utan att vidta någon åtgärd, men du kommer inte att kunna lämna eller uppdatera listan eller göra ändringar i en beräknad kolumn förrän du löst felet.

Överst på sidan

Återansluta de länkade tabellerna efter att du arbetat offline

När du återansluter de länkade tabellerna synkroniseras alla ändringar av data eller objekt som du gjort.

 1. Öppna databasen som är länkad till SharePoint-listorna.

 2. Klicka på Arbeta online på fliken Externa data i gruppen SharePoint-listor.

  Obs!: Om du vill ångra de ändringar som du gjort offline klickar du på Ignorera ändringar i gruppen SharePoint-listor.

Överst på sidan

Arbeta offline funktioner är inte tillgängliga när du använder tidigare databas-filformat

Om den databas som du arbetar med inte använder Access 2007 filformatet i databasen (ACCDB, ACCDE), är arbete offline funktioner inte tillgängliga. Om du vill använda de här funktionerna, konvertera databasen till filformatet Access 2007.

Mer information om hur du konverterar databasen till filformatet Access 2007 finns på länkarna i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×