Arbeta offline i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med ett Microsoft Exchange Server eller Office 365-konto arbetar du offline för att undvika anslutning avgifter eller stoppa Outlook från att skicka och ta emot meddelanden med en långsam nätverksanslutning.

Växla mellan att arbeta offline och arbetar online

 • Klicka på Skicka/ta emot > Arbeta offline.

  Kommandot Offline i menyfliksområdet

När Outlook växlar mellan att arbeta offline och online ändras alla e-postkonton.

Du vet att du arbetar offline när Arbeta offline är markerat i menyfliksområdet eller Arbeta offline visas i statusfältet längst ned i Outlook-fönstret.

Indikatorn Arbeta offline i statusfältet Outlook

När du är redo att arbeta online igen klickar du på Skicka/ta emot > Arbeta offline. Knappens text ändras inte men är bara markerad när du arbetar offline. I statusfältet försvinner Arbeta offline när du arbetar online.

Ändra hur mycket e-post som ska behållas offline

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 2. Välj ett Exchange eller Office 365-konto och klicka sedan på Ändra.

  Kommandot Ändra i dialogrutan Kontoinställningar

 3. Flytta skjutreglaget till önskad tidsperiod, till exempel alla, 12 månader, 6 månader, 3 månader eller 1 månad under Offlineinställningar. Obs: Om du använder Outlook 2016 kan du också välja en viss tidsperiod så kort som 3 dagar.

  Skjutreglaget för lagringsutrymme offline

  Till exempel om du flyttar reglaget till 3 månader kommer endast e-post från de senaste tre månaderna att synkroniseras till Offline Outlook (.ost) datafilen från Exchange-servern. Outlook-objekt äldre än 3 månader finns i din postlåda på servern. Du kan ändra inställningen när som helst.

  Cachelagrat Exchange-läge, vilket en kopia av dina meddelanden har hämtats måste vara aktiverat.

  Om du använder Outlook med ett Office 365-konto, rekommenderar vi att du använder cachelagrat Exchange-läge.

Som standard konfigurerar Exchange och Office 365-konton att synkronisera bara 12 månader efter din e-post i Outlook.

Använda offlinemappar med ditt Exchange-konto

Offlinemappar gör det möjligt att arbeta med innehållet i en Exchange-mapp och arbetar offline, det vill säga inte ansluten till nätverket. Nästa gång du upprättar en anslutning till Exchange-servern synkroniseras på offlinemappar.

Offlinemappar lagras i din offlinemappfil (.ost) som skiljer sig från en Personlig mappfil (.pst). .Ost överföringen som en spegelbild av dina mappar på Exchange-servern. Alla ändringar på Exchange-servern eller på datorn när du arbetar offline synkroniseras när en anslutning är tillgänglig. En PST-fil är däremot bara en lagringsplats på din hårddisk. Ändringar av en PST-fil synkroniseras inte tillbaka till Exchange-servern.

När du arbetar offline kan arbeta du med innehållet i en offline-mapp exakt som du gör med en mapp som är på Exchange-servern. Du kan till exempel ändra och flytta objekt i Inkorgen offline och skicka meddelanden som är placerade i Utkorgen offline. Du fortsätter att få nya meddelanden i postlådan på Exchange-servern. Dock kommer du inte att märka av dessa ändringar på servern förrän du ansluter till nätverket.

När du behöver uppdatera innehållet i mappen offline synkronisera mappen med servern och sedan fortsätta att arbeta offline. Kommandot Skicka/ta emot ansluter till servern kopior ändringar som gjorts och kopplar sedan från igen. Alla objekt som du tar bort mappen offline eller mappen för motsvarande tas bort från båda mapparna när synkroniseringen sker.

Obs!: Om du använder cachelagrat Exchange-läge kan arbetar du alltid med en OST-fil även när du har en aktiv anslutning med Exchange-servern. Cachelagrat Exchange-läge kan du arbeta utan avbrott om anslutningen till servern bryts eller om en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Här följer anvisningar i det här avsnittet gäller inte konfigurationen. Mer information om cachelagrat Exchange-läge finns i avsnittet Använda cachelagrat Exchange-läge i den här artikeln eller avsnittet Se även.

 1. Klicka på Arbeta OfflineArkiv-menyn.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan fråga vid start så att jag kan välja att arbeta online eller offline och klicka sedan på OK.

  Om du avmarkerar du kryssrutan påbörjas Microsoft Outlook automatiskt offline om en anslutning till servern inte är tillgänglig.

 3. Klicka på Ja om du vill kopiera data från servern till din nya offlinemappfil (.ost).

  Obs!: Börja med Microsoft Office Outlook 2003, infördes ett nytt filformat för offlinemappfil fram som som större lagringskapacitet för objekt och mappar och Unicode-tecken. En fil som har skapats i det här formatet är inte kompatibel med tidigare versioner av Outlook och kan inte öppnas i en tidigare version av Outlook. Outlook avgör automatiskt formatet där offlinemappfilen skapas, baserat på vilken version av Microsoft Exchange, administratörsinställningarna och formatet på datafiler som är konfigurerade för profilen. Om inställningarna inte tillåter den fil som ska skapas i det nya formatet skapas filen i formatet som är kompatibla med tidigare versioner av Outlook som inte stöder Unicode och som har samma lagringskapacitet som fanns i tidigare versioner av O utlook.

 4. Välj vilka mappar som du vill ska vara tillgängliga för användning offline.

  Mapparna Inkorgen, Utkorgen, Borttaget, Skickat, Kalender, kontakter och uppgifter blir automatiskt tillgängliga offline när du installerar offlinemappar. Om du vill använda någon annan mapp offline, måste du markera den för användning offline genom att göra följande:

  1. Peka på Skicka/ta emotVerktyg-menyn, peka på Skicka/ta emot inställningar och klicka sedan på Definiera grupper för skicka och ta emot.

  2. Klicka på en grupp för skicka och ta emot som innehåller ett Exchange-konto i listan och klicka sedan på Redigera.

  3. Markera ditt Exchange-konto under konton.

  4. Markera de mappar som du vill använda offline under Mappalternativ.

  5. Gör något av följande:

   • Välj Ladda endast ned rubriker.

   • Välj Hämta hela objektet inklusive bifogade filer.

    Du kan begränsa hämtning av poster som överskrider en viss storlek till endast rubriker. Markera kryssrutan Hämta endast rubriker för objekt som är större än och ange storleksgräns som du vill använda i kilobyte (KB).

Använd cachelagrat Exchange-läge

Som standard används Microsoft Office Outlook 2007 cachelagrat Exchange-läge. Cachelagrat Exchange-läge ger en bättre upplevelse när du använder ett Microsoft Exchange-konto med hjälp av en kopia av din postlåda som är lagrad på datorn. Den här kopian ger snabb åtkomst till dina data och ofta synkroniseras med e-postservern.

När du använder cachelagrat Exchange-läge, är alla Exchange-mappar tillgängliga automatiskt.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

  Kommandot Kontoinställningar saknas

  Kommandot Kontoinställningar finns på Verktyg-menyn i Microsoft Office Outlook 2007. Om du använder en tidigare version av Outlook gäller inte instruktionerna nedan. Använda hjälpen som ingår i produkten. Om visas i namnlisten av det program som du använder Microsoft Outlook Express använder du ett program som inte är samma som Outlook. Hjälpen i Outlook Express för hjälp.

 2. Markera ditt Exchange-konto och klicka sedan på Ändra.

 3. Markera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge under Microsoft Exchange.

 4. Avsluta och starta om Outlook.

Alla mappar hålls synkroniserade; Däremot kan du ange vilka mappar som du vill ska ingå i en omedelbar synkronisering när du påbörjar en manuell Skicka/ta emot kommandot ska köras genom att trycka på F9.

 1. Peka på Skicka/ta emotVerktyg-menyn, peka på Skicka/ta emot inställningar och klicka sedan på Definiera grupper för skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Klicka på den grupp för skicka och ta emot som innehåller ditt Exchange-konto i listan och klicka sedan på Redigera.

 3. Markera ditt Exchange-konto under konton.

 4. Markera kryssrutan för varje mapp som du vill ska ingå när du inleder en Skicka och ta emot alla manuellt under Mappalternativ.

 5. Gör något av följande:

  • Välj Ladda endast ned rubriker.

  • Välj Hämta hela objektet inklusive bifogade filer.

   Du kan begränsa hämtning av poster som överskrider en viss storlek till endast rubriker. Markera kryssrutan Hämta endast rubriker för objekt som är större än och ange storleksgräns som du vill använda i kilobyte (KB).

   Obs!: Du kan hämta rubriker när ditt Exchange-konto ansluter till Microsoft Exchange 2003 eller senare. Rubriker är inte tillgängliga på mappar som inte innehåller e-postobjekt, till exempel Kalender-mappar.

Ändra mappar och innehåll som är tillgängliga offline

När du använder offlinemappar, oavsett om du använder cachelagrat Exchange-läge kan du ändra vilka mappar som kopieras till och synkroniseras på datorn.

 1. Peka på Skicka/ta emotVerktyg-menyn, peka på Skicka/ta emot inställningar och klicka sedan på Definiera grupper för skicka och ta emot.

  Kortkommandot för att öppna dialogrutan grupper för Skicka/ta emot trycker du på CTRL + ALT + S.

 2. Klicka på den grupp för skicka och ta emot som innehåller ditt Exchange-konto i listan och klicka sedan på Redigera.

 3. Markera ditt Exchange-konto under konton.

 4. Markera kryssrutan för varje mapp som du vill använda offline under Mappalternativ.

 5. Gör något av följande:

  • Välj Ladda endast ned rubriker.

  • Välj Hämta hela objektet inklusive bifogade filer.

   Du kan begränsa hämtning av poster som överskrider en viss storlek till endast rubriker. Markera kryssrutan Hämta endast rubriker för objekt som är större än och ange storleksgräns som du vill använda i kilobyte (KB).

Tips: Om du snabbt vill ange en mapp för användning offline klickar du på mappen i Navigeringsfönstret och på Verktyg-menyn, peka på Skicka/ta emot, peka på Skicka/ta emot inställningar och klicka sedan på gör den här mappen tillgänglig Offline .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×