Arbeta med två offentliga Office 365-webbplatser

Obs!: Informationen om den offentliga SharePoint Online-webbplatsen i den här artikeln gäller endast om organisationen har köpt Office 365 före den 9 mars 2015. Kunder som använder den här funktionen för närvarande fortsätter att ha tillgång till funktionen i minst två år efter övergången den 9 mars 2015. Nya kunder som har börjat prenumerera på Office 365 efter övergångsdatumet har inte tillgång till den här funktionen. Framöver har Office 365-kunder tillgång till branschledande erbjudanden från tredje part som gör det möjligt för dem att ha en offentlig webbplats med en komplett onlinelösning och närvaroinformation. Mer information om ändringen finns i Information om ändringar i funktionen Offentlig webbplats i SharePoint Online i Office 365.

Om du har använt Office 365 ett tag har ditt konto uppdaterats till den senaste versionen av Office 365. Då har du nu två offentliga webbplatser – din befintliga webbplats från innan uppgraderingen och den nya webbplatsen som introducerades vid uppgraderingen. Du kan behålla och använda båda webbplatserna och dessutom dela dem offentligt. Men bara en offentlig webbplats kan associeras med din egen domän.

Det finns många nya funktioner på den nya offentliga webbplatsen som gör det enklare att skapa en professionell webbplats, så vi hoppas att du testar den. Alternativt kan du fortsätta att använda den ursprungliga webbplatsen – du måste inte uppgradera. När du är redo att utnyttja de nya funktionerna på den nya webbplatsen, till exempel de uppdaterade designverktygen och de nya mallarna, kan du uppgradera din offentliga webbplats. Om du inte gillar resultatet kan du alltid återgå till din existerande webbplats. Med tillgång till båda webbplatserna kan du uppgradera i din egen takt.

Om två offentliga webbplatser visas på sidan Hantera offentlig webbplats i Office 365 kan du bestämma vilken av webbplatserna – alltså bara en av dem – som du vill koppla till en egen domän. Klicka på Ändra adress bredvid den webbplats som du vill koppla till domänen. Välj sedan namnet på den domän som är aktuell i den nedrullningsbara listrutan och klicka sedan på Spara.

Obs!: Det gör ingenting om du bara kan se en offentlig webbplats på sidan Hantera offentlig webbplats. Det betyder bara att du inte har arbetat med en tidigare version av Office 365.

Du kan bara koppla en webbplats i taget till en egen domän. Vilken ska du välja?

Om du redan är i färd med att utforma en webbplats eller har en färdig webbplats kan du hålla dig till den äldre webbplatsen, som visas längst upp på sidan Hantera offentlig webbplats.

Om du inte är färdig med utformningen av din webbplats rekommenderar vi att du använder den nya webbplatsen och de nya verktygen. Det går enklare och snabbare att skapa det utseende du vill ha (se Komma igång med din offentliga webbplats). Eller så kan du uppgradera din befintliga webbplats.

Om du vill ge webbplatsen ett visst utseende och lägga in särskilda funktioner på den klickar du på Designa den här webbplatsen bredvid den aktuella webbplatsen.

Ändra adressen för en offentlig webbplats

När du är nöjd med hur webbplatsen ser ut och du är redo att använda den som offentlig webbplats måste du ändra adressen så att kunderna kan hitta dit. Det gör du genom att ange namnet på domänen.

Klicka på Ändra adress bredvid den webbplats du uppdaterat på sidan Hantera offentlig webbplats. Välj sedan namnet på den aktuella domänen i den nedrullningsbara listrutan, till exempel http://www.fourthcoffee.com, och klicka sedan på Spara.

Obs!: Ibland kan det visas meddelanden i den nedrullningsbara listrutan som säger att en domän redan används. Men det kan du alltid komma runt genom vissa åtgärder.

Det ta en liten stund att uppdatera URL:en till domänen. Ett par saker att komma ihåg:

  • Innan ändringen har slutförts visas det ett meddelande på sidan som säger att URL:en håller på att uppdateras. När du ser att webbplatsens aktuella adress har uppdaterats är ändringen slutförd.

  • Alternativet Ändra adress blir inte tillgängligt igen förrän adressändringen har slutförts. Du kan inte använda Ändra adress för någon av webbplatserna förrän ändringsprocessen är klar.

När kommer webbplatsen att synas på Internet?

Antingen syns bara den ena eller också båda de offentliga webbplatserna på Internet – det beror på webbplatsen.

För den äldre webbplatsen gäller:

  • Webbplatsen är alltid synlig på Internet på den adress som är angiven som aktuell adress.

  • Om du har kopplat webbplatsen till en egen domän, men inte vill använda den webbplatsen i affärssyfte längre, kan du ändra adressen till det ursprungliga domännamnet igen. Då blir det svårare för folk att hitta till webbplatsen. Klicka på Ändra adress bredvid webbplatsen och välj sedan den ursprungliga adressen, till exempel contoso.sharepoint.com. Observera att folk kommer fortfarande att kunna se webbplatsen om de skriver in contoso.sharepoint.com i webbläsaren.

För den nya webbplatsen gäller:

  • Webbplatsen är inte synlig på Internet från början. Du kan bestämma när den ska offentliggöras på Internet, så att den blir synlig på den adress som är angiven som aktuell adress. Klicka på Webbplatser längst upp på sidan för att gå till webbplatsen, och klicka sedan på Webbplatsen är offline för att växla inställning och offentliggöra webbplatsen (göra den tillgänglig online).

  • Alternativt kan du ställa in att webbplatsen bara ska vara synlig för och kunna ändras av en liten grupp människor som du själv utser. Klicka på Webbplatser > Dela och ange sedan en eller flera e-postadresser.

Arbeta med vanliga fel och meddelanden

I det här avsnittet beskrivs olika vanliga fel och meddelanden som du kan stöta på när du ändrar adressen för de offentliga webbplatserna.

Använda en domän när meddelandet Domännamnet används redan eller Ett annat domännamn används redan visas

När du väljer Ändra adress kan det hända att det här meddelandet visas för något av domännamnen i den nedrullningsbara listan: (domännamnet används redan). Om du har mer än en egen domän i Office 365 visas dessutom det här meddelandet: (ett annat domännamn används redan).

Om de här meddelandena visas betyder det att du redan använder en egen domän för den andra offentliga webbplatsen. Du kan inte ändra adressen för den aktuella webbplatsen – det vill säga koppla den till en egen domän – förrän du har tagit bort domänen från den offentliga Office 365-webbplats där den används för närvarande.

Så här kopplar du en egen domän till den andra offentliga webbplatsen:

  1. Klicka på Ändra adress bredvid den Office 365-webbplats som en URL till en egen domän är inställd för, till exempel www.fourthcoffee.com på sidan Hantera offentlig webbplats.

  2. Välj det ursprungliga domännamnet, till exempel contoso-public.sharepoint.com eller contoso.sharepoint.com, i den nedrullningsbara listrutan.

  3. Klicka på Spara.

När ändringen är slutförd kan du använda den egna domänen för adressen till den webbplats som du arbetade med från början.

Förklaring av meddelandet Vill du skriva över DNS-posten?

Meddelandet Vill du skriva över DNS-posten? visas när du har ställt in en egen domän för den ena offentliga webbplatsen, och du är på väg att ta bort domänen och lägga till den i den andra offentliga webbplatsen i stället. Klicka på Uppdatera när meddelandet visas för att fortsätta och slutföra ändringen.

Meddelandet informerar om en DNS-poständring som sker i bakgrunden i Office 365, som ska säkerställa att adressändringen fungerar ordentligt. Om DNS-posten används i en konfiguration med en egen domän fungerar meddelandet som en varning, och du måste bekräfta att du vill gå vidare och ändra posten.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×