Arbeta med tillståndsformer i UML-tillstånds- och aktivitetsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till en intern åtgärd eller aktivitet i ett tillstånd i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram dubbelklickar du på den Tillstånd-form som du vill lägga till den interna åtgärd eller aktivitet till.

 2. Dubbelklicka på Interna övergångar i dialogrutan Egenskaper för UML-tillstånd.

 3. Ange ett namn för övergång.

 4. Klicka på Egenskaper. Välj önskad händelse. Om du vill skapa en ny händelse klickar du först på Händelser, klickar på Ny, väljer önskad händelsetyp och klickar sedan på OK.

 5. Skriv ett namn för händelsen och ange eller välj övriga önskade egenskapsvärden. Klicka på en flik för att lägga till villkor, märkta värden eller parametrar, beroende på vilken typ av händelse som du skapar. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till fliken övergång (UML-övergång egenskapsdialogruta).

 6. Markera skydda dig att lägga till ett guard villkor och Skriv guard villkoret som du vill ha i textrutan.

 7. Välj önskat språk under Språk.

 8. Klicka på fliken Åtgärder och klicka sedan på Ny för att skapa ett åtgärdsuttryck. Välj önskad åtgärdstyp. Klicka på OK och klicka sedan på Egenskaper.

 9. Ange ett namn för åtgärden och ange eller välj övriga önskade egenskapsvärden. Klicka på en flik för att lägga till detaljer, argument, villkor eller märkta värden. Klicka på OK tills du återkommer till fliken Interna övergångar och klicka sedan på OK.

Som standard är interna åtgärder dolda i en Tillstånd-form. Om du vill visa interna åtgärder högerklickar du på formen och klickar sedan på Visningsalternativ för form. Avmarkera kryssrutan Övergång under Utelämna.

Lägga till posten och avsluta åtgärder för ett tillstånd i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram dubbelklickar du på den Tillstånd-form som du vill lägga till en start- eller slutåtgärd för.

 2. Klicka på Ingång eller Avsluta i dialogrutan Egenskaper för UML-tillstånd och klicka på Ny.

 3. Välj önskad åtgärdstyp och klicka sedan på OK. Ange ett namn för åtgärden.

 4. Klicka på Egenskaper om du vill lägga till information, argument, villkor eller märkta värden. Klicka på OK tills du stänger dialogrutan Egenskaper för UML-tillstånd.

Som standard är start- och slutåtgärder dolda i en Tillstånd-form. Om du vill visa åtgärderna högerklickar du på formen, klickar på Visningsalternativ för form och avmarkerar sedan Övergång.

Skjuta upp händelser för ett åtgärdstillstånd i ett aktivitetsdiagram

 1. I trädvy eller i ett aktivitetsdiagram dubbelklickar du på ikonen eller formen som representerar ett åtgärdstillstånd.

 2. Klicka på Avvisade händelser.

De händelser som är tillgängliga i det paket som åtgärdstillståndet tillhör visas. Markera de händelser som du vill ska skjutas upp av tillståndet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×