Arbeta med sidor på en publiceringswebbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På en publiceringswebbplats lagras webbsidor centralt i ett sidbibliotek. Ett in- och utcheckningssystem ser till att sidorna bara kan redigeras av en person i taget, och ändringarna spåras med versionsfunktionen. Alla sidor måste som standard godkännas av en granskare innan de kan publiceras.

Vad vill du göra?

Skapa en sida

Redigera en sida

Spara en sida

Redigera en tidigare sparad sida

Checka in en sida

Skicka en sida för godkännande

Godkänna eller avvisa en sida

Publicera en sida

Visa versionshistoriken för en sida

Skapa en sida

Du kan skapa och redigera webbsidor med en webbläsare. Program som Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kanske innehåller fler alternativ, men för vissa sidor passar en webbläsare bra.

 1. Klicka på Skapa sida på webbplatsen där du vill skapa en sida på Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Skriv filnamnet på sidan i rutan URL-namn. Det här namnet visas i länkar på hela webbplatsen.

 3. I rutan Titel kan du acceptera standardrubriken, som är densamma som URL-namn, eller skriva en ny rubrik för sidan. I vissa sidlayouter visas rubriken i sidans övre vänstra hörn.

 4. Skriv en valfri beskrivning av innehållet på sidan i rutan Beskrivning. I vissa sidlayouter visas beskrivningen på sidan.

 5. Välj en layout för sidan som du vill publicera under Sidlayout. Vilken layout som du ska välja är beroende av typen av innehåll som du vill publicera eller den mall som webbplatsutvecklaren vill att du ska använda.

 6. Klicka på Skapa.

Överst på sidan

Redigera en sida

Beroende på vilken typ av layout som du väljer, kan du ha en kombination av fältkontroller och webbdelar på sidan. Du lägger till innehåll på sidan genom att redigera och konfigurera vart och ett av dessa element. Webbsidesutvecklaren bestämmer vilka element som ska visas på sidan. Fältkontroller kan inte flytta på sidan utan används för att se till att webbsidor och webbplatser är konsekventa. I vissa layouter kan du lägga till och redigera webbdelar.

När du vill lägga till eller redigera innehåll i

Gör så här

Fältkontroller

 • Den exakta metoden för hur du lägger till innehåll i en fältkontroll varierar. Du kanske måste skriva text i en ruta eller klicka på länken Redigera innehåll eller Redigera bild så att fler alternativ visas. Andra kontroller kan ha andra alternativ.

Webbdelar

 • Du lägger till webbdelar på en sida genom att klicka på länken Lägg till en webbdel på sidan i webbdelsplatshållaren och sedan välja den webbdel som du vill lägga till på sidan.

 • Om du vill konfigurera en webbdel, klicka på pilen Webbdelsmeny i namnlisten och klicka sedan på Ändra delad webbdel. Uppdatera konfigurationen i verktygsfönstret.

Överst på sidan

Spara en sida

Sidor sparas i webbplatsens sidbibliotek. Med rätt behörighet kan flera användare samarbeta med webbsidor eftersom sidorna sparas på en central plats. Det finns flera alternativ när du sparar en sida, där de flesta finns i verktygsfältet Sidredigering.

Om du vill

Gör du så här

Spara sidan och fortsätta redigera den.

 • Klicka på Sida i verktygsfältet Sidredigering och sedan på Spara.

Spara sidan men inte tillåta andra att redigera den.

 • Klicka på Sida i verktygsfältet Sidredigering och sedan på Spara och sluta redigera.

Spara sidan och tillåta andra att redigera den.

 • Klicka på Checka in till Delade utkast i verktygsfältet Sidredigering.

Spara sidan och checka in den för granskning.

 • Klicka på Skicka för godkännande i verktygsfältet Sidredigering.

Ta bort alla ändringar som du har gjort sedan sidan senast checkades ut.

 • Klicka på Sida och sedan på Ignorera utcheckning.

Varje gång som du checkar in sidan skapas ett utkast. Du ser att det gäller ett utkast genom numret på sidan. Huvudversioner av sidor, vilka är sidor som har godkänts och publicerats, slutar med noll (0).

Överst på sidan

Redigera en tidigare sparad sida

En sida kan bara redigeras i Microsoft Office SharePoint Server 2007 av en person i taget. När du klickar på Redigera sida checkas sidan automatiskt ut från sidbiblioteket, och då kan andra personer inte använda den.

Om sidan redan har publicerats, visas den publicerade versionen fortfarande för läsarna och ett nytt utkast skapas för redigering. Om till exempel version 3.0 har publicerats skapas version 3.1 i Office SharePoint Server 2007 när du klickar på Redigera sida. Webbsidesbesökarna ser version 3.0 tills version 4.0 har godkänts och publicerats.

Du redigerar sidor genom att börja på själva sidan eller genom att välja sidan i webbplatsens sidbibliotek.

Om du vill

Gör du så här

Börja redigera medan du visar sidan.

 • Klicka på Redigera sida på den sida som du vill redigera på Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

Söka efter en sida i sidbiblioteket.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll på webbplatsen där sidan är placerad på Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 2. Klicka på Sidor under Dokumentbibliotek.

 3. Klicka på namnet på sidan som du vill redigera i listan Sidor.

 4. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet Sidredigering.

Överst på sidan

Checka in en sida

In- och utcheckningssystemet ser till att flera versioner av samma sida inte kan skapas samtidigt. Systemet hanterar detta genom att bara utcheckade sidor får redigeras. En användare måste checka in dokumentet i biblioteket innan en annan användare kan checka ut det.

Så här checkar du in sidan så att andra användare kan hämta den från sidbiblioteket:

 • Klicka på Checka in till Delade utkast i verktygsfältet Sidredigering på sidan som du redigerar.

Överst på sidan

Skicka en sida för godkännande

I Office SharePoint Server 2007 kan du skicka en sida till en granskare som ska godkänna sidan innan den publiceras. Såvida administratören inte har aktiverat arbetsflöde, måste du meddela granskaren att sidan är klar för granskning.

 • Du förbereder sidan för en granskare genom att klicka på Skicka för godkännande i verktygsfältet Sidredigering.

Överst på sidan

Godkänna eller inte godkänna en sida

Sidgranskaren kan godkänna eller inte godkänna innehållet som författaren har förberett för publicering. Granskaren kan inte redigera sidan utan att skapa en ny version, som måste skickas för godkännande igen.

Så snart sidan har godkänts publiceras den som standard. Om sidan inte godkänns ligger den kvar i sidbiblioteket i samma version som innan den avvisades, men dess status ändras till Avvisad.

 • Du godkänner och publicerar en sida genom att klicka på Godkänn i verktygsfältet Sidredigering.

 • Du avvisar en sida genom att klicka på Godkänn inte i verktygsfältet Sidredigering.

Överst på sidan

Publicera en sida

En författare som har behörighet att godkänna kan publicera en sida utan en granskares godkännande. När du publicerar en sida visas den vanligtvis på webbplatsen omedelbart. Du eller webbsidesutvecklaren kan ändra publiceringsschemat på sidan Sidinställningar. Detta är användbart när sidorna innehåller tidskänslig information, till exempel anställningsförmåner som börjar gälla ett visst datum eller ett speciellt evenemang som inträffar under en helg.

 • Du publicerar en sida genom att klicka på Publicera i verktygsfältet Sidredigering på sidan som du redigerar.

Överst på sidan

Visa versionshistorik för en sida

Du kan visa historik för en sida, inklusive dess aktuella status, med hjälp av sidan Versionshistorik. På den här sidan anges den aktuella publicerade huvudversionen, om det finns någon, och alla väntande eller icke godkända versioner av sidan. På sidan Versionshistorik anges också vem som redigerade sidan och när det gjordes. Om du vill ha mer information om en viss version väljer du det elementet i listan.

 • Du visar versionshistorik för en sida genom att klicka på Verktyg i verktygsfältet Sidredigering på sidan som du vill visa historik för och sedan klicka på Versionshistorik.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×