Arbeta med sammansatta tillståndsformer i UML-tillståndsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till en historikindikator till ett tillstånd område

  1. Skapa en tillståndsregion i ett tillståndsdiagram genom att dra en Sammansatt tillstånd-form till ritningssidan.

  2. Dubbelklicka på ikonen för den nya tillståndsdiagramritningssidan i trädvyn om du vill gå till den ritningssida som representerar det sammansatta tillståndet.

Dra en Ytlig historik- eller Djupgående historik-form till ritningssidan i det diagram som representerar det sammansatta tillståndet eller tillståndsregionen.

  • Använd övergång former för att ange vilka övergångar som kommer utanför tillståndsregionen. Limma ändpunkterna på övergång formerna med pilspetsar mot anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på historikindikatorformen. Dubbelklicka på övergång former att lägga till övergångssträngar.

  • Använd en övergång form för att ange utgående övergång från historikindikatorformen. Limma övergång-formens ändpunkt utan pilspets till en anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på historikindikatorformen. Limma övergång formens ändpunkt med pilspets mot formen mål tillstånd.

Skapa ett sammansatt eller kapslat tillstånd i ett tillståndsdiagram

  1. Dra en Sammansatttillstånd-form till en ritningssida när du är i ett tillståndsdiagram.

Sammansatt tillstånd-ikonen visas i trädvyn och en ny tillståndsdiagramritningssida visas som representerar det sammansatta tillståndet.

  1. Dubbelklicka på ikonen för den nya tillståndsdiagramritningssidan i trädvyn om du vill gå till den ritningssida som representerar det sammansatta tillståndet.

  2. Dra indikatorerna Tillstånd, Övergång, Ytlig eller Djupgående historik och andra former till ritningssidan om du vill representera samtidiga tillstånd, tillstånd där underordnat och överordnat utesluter varandra eller kapslade deltillstånd i det sammansatta tillståndet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×