Arbeta med relationer i pivottabeller

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Pivottabeller har traditionellt har skapats med hjälp av OLAP-kuber och andra komplexa datakällor som redan har avancerade anslutningar mellan tabeller. Men i Excel och kan du importera flera tabeller och skapa anslutningar mellan tabeller. När den här flexibiliteten är kraftfulla kan är det också det enkelt att kopplar samman data som inte är relaterade, vilket leder till konstigt resultat.

Har du någonsin skapat en sådan här pivottabell? Det du egentligen ville göra var att ta fram en tabell där alla inköp redovisas på detaljnivå efter region, och därför släppte du ett inköpsbeloppsfält i området Värden och ett försäljningsregionsfält i området Kolumnetiketter. Men resultatet blev inte alls som du tänkt dig.

Exempel på pivottabell

Hur kan du åtgärda problemet?

Problemet kan vara att de fält som du har lagt till i pivottabellen visserligen kommer från samma arbetsbok, men att tabellerna som innehåller respektive kolumn inte är relaterade till varandra. Till exempel har du kanske en tabell som innehåller alla försäljningsregioner, och en tabell som innehåller inköpen för alla regioner. För att du ska kunna skapa en pivottabell som ger rätt resultat måste du börja med att skapa en relation mellan de båda tabellerna.

När du har skapat en relation och sedan tar fram en pivottabell kombineras informationen från inköpstabellen med informationen från regionstabellen på rätt sätt, så att resultatet blir så här:

Exempel på pivottabell

Excel 2013 innehåller teknik som utvecklats av Microsoft Research (MSR) och som automatiskt ska identifiera och åtgärda den här typen av relationsproblem.

Överst på sidan

Använda automatisk identifiering

Vid automatisk identifiering kontrolleras alla nya fält som du lägger till i en arbetsbok som innehåller en pivottabell. Om ett nytt fält inte är relaterat till kolumn- och radrubrikerna i pivottabellen kommer det upp ett meddelande som informerar dig om att du kan behöva skapa en ny relation. Meddelandet visas i meddelandefältet längst upp i pivottabellen. Via Excel analyseras också den nya informationen i syfte att hitta möjliga relationer.

Du kan ignorera meddelandet och fortsätta att arbeta med pivottabellen, men om du klickar på Skapa aktiveras algoritmen och informationen analyseras. Den här processen kan ta flera minuter, beroende på de nya datavärdena och de relationer som du har skapat. Hur stor och komplex pivottabellen är spelar också in.

Processen består av två olika faser:

  • Identifiera relationer. När analysen är klar kan du granska listan över föreslagna relationer. Om du inte avbryter går Excel automatiskt vidare till nästa steg i processen, som är att skapa relationer.

  • Skapa relationer. När relationerna har skapats visas en bekräftelsedialogruta. Om du klickar på länken Information kan du se en lista över vilka relationer som har skapats.

Du kan avbryta identifieringsprocessen, men inte skapandeprocessen.

MSR-algoritmen söker efter den bästa möjliga relationsuppsättningen för tabellerna i modellen. Algoritmen identifierar alla potentiella relationer för den nya informationen, samtidigt som den tar hänsyn till kolumnnamnen, datatyperna och värdena i kolumnerna samt vilka kolumner som finns med i pivottabellerna.

Excel väljer sedan relation med ”kvalitet” högsta poängen, som bestäms av interna heuristik. Mer information finns i Översikt över relationer och Felsöka relationer.

Om automatisk identifiering inte ger rätt resultat kan du redigera relationer, ta bort dem eller skapa nya manuellt. Mer information finns i Skapa en relation mellan två tabeller eller skapa relationer i diagramvyn

Överst på sidan

Tomma rader i pivottabeller (okänd medlem)

Eftersom en pivottabell sammanför relaterade datatabeller, om en tabell innehåller data som inte kan kopplas genom en nyckel eller med ett matchande värde, hanteras dessa data på något sätt. I flerdimensionella databaser är ett sätt att hantera inkompatibla data genom att koppla alla rader utan matchande värde till den okända medlemmen. Okänd medlem visas som en tom rubrik i en pivottabell.

Om du till exempel skapar en pivottabell för att gruppera försäljningen efter butik, men några poster i försäljningstabellen saknar butiksnamnsvärden, kommer alla poster som inte innehåller något giltigt butiksnamn att grupperas ihop.

Om pivottabellen innehåller tomma rader har du två olika valmöjligheter. Du kan antingen ange en tabellrelation som fungerar, till exempel genom att skapa en relationskedja genom flera tabeller, eller också kan du ta bort de fält i pivottabellen som ger upphov till de tomma raderna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×