Arbeta med relationer i pivottabeller

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Pivottabeller har traditionellt har skapats med hjälp av OLAP-kuber och andra komplexa datakällor som redan har avancerade anslutningar mellan tabeller. Men i Excel och kan du importera flera tabeller och skapa anslutningar mellan tabeller. När den här flexibiliteten är kraftfulla kan är det också det enkelt att kopplar samman data som inte är relaterade, vilket leder till konstigt resultat.

Har du någonsin skapat en sådan här pivottabell? Det du egentligen ville göra var att ta fram en tabell där alla inköp redovisas på detaljnivå efter region, och därför släppte du ett inköpsbeloppsfält i området Värden och ett försäljningsregionsfält i området Kolumnetiketter. Men resultatet blev inte alls som du tänkt dig.

Exempel på pivottabell

Hur kan du åtgärda problemet?

Problemet kan vara att de fält som du har lagt till i pivottabellen visserligen kommer från samma arbetsbok, men att tabellerna som innehåller respektive kolumn inte är relaterade till varandra. Till exempel har du kanske en tabell som innehåller alla försäljningsregioner, och en tabell som innehåller inköpen för alla regioner. För att du ska kunna skapa en pivottabell som ger rätt resultat måste du börja med att skapa en relation mellan de båda tabellerna.

När du har skapat en relation och sedan tar fram en pivottabell kombineras informationen från inköpstabellen med informationen från regionstabellen på rätt sätt, så att resultatet blir så här:

Exempel på pivottabell

Excel 2013 innehåller teknik som utvecklats av Microsoft Research (MSR) och som automatiskt ska identifiera och åtgärda den här typen av relationsproblem.

Överst på sidan

Använda automatisk identifiering

Vid automatisk identifiering kontrolleras alla nya fält som du lägger till i en arbetsbok som innehåller en pivottabell. Om ett nytt fält inte är relaterat till kolumn- och radrubrikerna i pivottabellen kommer det upp ett meddelande som informerar dig om att du kan behöva skapa en ny relation. Meddelandet visas i meddelandefältet längst upp i pivottabellen. Via Excel analyseras också den nya informationen i syfte att hitta möjliga relationer.

Du kan ignorera meddelandet och fortsätta att arbeta med pivottabellen, men om du klickar på Skapa aktiveras algoritmen och informationen analyseras. Den här processen kan ta flera minuter, beroende på de nya datavärdena och de relationer som du har skapat. Hur stor och komplex pivottabellen är spelar också in.

Processen består av två olika faser:

  • Identifiera relationer. När analysen är klar kan du granska listan över föreslagna relationer. Om du inte avbryter går Excel automatiskt vidare till nästa steg i processen, som är att skapa relationer.

  • Skapa relationer. När relationerna har skapats visas en bekräftelsedialogruta. Om du klickar på länken Information kan du se en lista över vilka relationer som har skapats.

Du kan avbryta identifieringsprocessen, men inte skapandeprocessen.

MSR-algoritmen söker efter den bästa möjliga relationsuppsättningen för tabellerna i modellen. Algoritmen identifierar alla potentiella relationer för den nya informationen, samtidigt som den tar hänsyn till kolumnnamnen, datatyperna och värdena i kolumnerna samt vilka kolumner som finns med i pivottabellerna.

Sedan väljs den relation som har högst kvalitetspoäng ut, vilket avgörs av de interna tumreglerna i Excel. Få reda på mer i Översikt över relationer och Felsöka relationer.

Om du inte får rätt resultat via den automatiska identifieringsfunktionen kan du redigera eller ta bort relationerna. Eller också kan du skapa nya relationer manuellt. Få reda på mer i Skapa en relation mellan två tabeller eller Skapa relationer i diagramvyn.

Överst på sidan

Tomma rader i pivottabeller (okänd medlem)

I en pivottabell kopplas relaterade datatabeller ihop. Det betyder att om en tabell innehåller data som det inte går att koppla en nyckel eller ett matchande värde till måste den informationen hanteras på något sätt. I flerdimensionella databaser hanterar du inkompatibla data genom att koppla alla rader som saknar ett matchande värde till Okänd medlem. I en pivottabell visas den okända medlemmen som en tom rubrik.

Om du till exempel skapar en pivottabell för att gruppera försäljningen efter butik, men några poster i försäljningstabellen saknar butiksnamnsvärden, kommer alla poster som inte innehåller något giltigt butiksnamn att grupperas ihop.

Om pivottabellen innehåller tomma rader har du två olika valmöjligheter. Du kan antingen ange en tabellrelation som fungerar, till exempel genom att skapa en relationskedja genom flera tabeller, eller också kan du ta bort de fält i pivottabellen som ger upphov till de tomma raderna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×