Arbeta med offlinekubfiler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En offlinekubfil (.cub) lagrar data i form av en Online Analytical Processing (OLAP)-kub. Den här informationen kan representera en del av en OLAP-databas från en OLAP-server eller det kan ha skapats oberoende av en OLAP-databas. Använd en offlinekubfil om du vill fortsätta att arbeta med pivottabeller och pivotdiagram när servern inte är tillgänglig eller när du är ansluten till nätverket.

Säkerhetsmeddelande: Var försiktig så att använder eller distribuerar en offlinekubfil som innehåller känslig eller privat information. Du kan behålla data i arbetsboken så att du kan använda (Rights Management) för att styra åtkomsten till data i stället för en kubfil. Mer information finns i Information Rights Management i Office.

När du arbetar med en pivottabellrapport som baseras på källdata från en OLAP-server kan använda du guiden kub för att kopiera källdata till en separat offlinekubfil på din dator. Om du vill skapa filerna offline måste du ha OLAP-dataprovider som stöder denna funktion, till exempel MSOLAP från Microsoft SQL Server Analysis Services, installerat på datorn.

Obs!: Skapa och användningen av offlinekubfil filer från Microsoft SQL Server Analysis Services omfattas av termen och licensiering av installationen av Microsoft SQL Server. Läs lämplig information om licensiering av SQL Server-version.

Med hjälp av guiden offlinekubfil

Använd guiden kub att välja en delmängd av data i OLAP-databasen och sedan sparar den delmängden för att skapa offlinekubfilen. Rapporten måste inte innehålla alla fält som du inkluderar i filen och du kan välja från någon av dimensioner och datafält som är tillgängliga i OLAP-databasen. Om du vill behålla storleken på filen till ett minimum, kan du ta med de data som du vill kunna visa i rapporten. Du kan utelämna hela dimensioner och för de flesta typer av dimensioner kan du också utelämna detaljer på lägre nivå och på den högsta nivån objekt som du inte behöver visa. För alla objekt som du lägger till bör egenskapsfält som är tillgängliga i databasen för dessa objekt sparas även i offline-filen.

Koppla data och att samla data tillbaka online

För att kunna göra detta måste du först skapa en pivottabell- eller pivotdiagramrapport som är baserad på serverdatabasen och sedan skapa offlinekubfilen från rapporten. Du kan sedan när som helst flytta rapporten mellan serverdatabasen och offlinefilen, exempelvis när du använder en bärbar dator för att jobba hemifrån eller när du reser, och sedan ansluta datorn till nätverket igen.

Här följer de grundläggande stegen för att arbeta med data offline och sedan göra dem tillgängliga online igen.

 1. Skapa eller öppna en pivottabell eller ett Pivotdiagramrapport som baseras på OLAP data som du vill komma åt offline.

 2. Skapa en offlinekubfil på datorn. Finns i avsnittet Skapa en offlinekubfil från en OLAP-serverdatabas.

 3. Koppla från nätverket och arbeta med offlinekubfilen.

 4. Återansluta till nätverket och återansluta kubfil offline. Se avsnittet Återanslut en offlinekubfil till en OLAP-serverdatabas.

 5. Uppdatera offlinekubfil med nya data och sedan återskapa offlinekubfilen. Se avsnittet Uppdatera och återskapa en offlinekubfil.

 6. Upprepa processen. Börja från steg 3.

Obs!: Om OLAP-databasen är stor och du vill att kubfilen ska ge tillgång till en stor delmängd information krävs emellertid mycket diskutrymme och det kan ta lång tid att spara filen.

 1. Klicka på den pivottabellrapport som du vill skapa en offlinekubfil för – du kan även klicka på den kopplad Pivottabellrapport för en pivotdiagramrapport.

 2. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Analysera i gruppen beräkningar och klicka sedan på Offline-OLAP.

  Dialogrutan Offline-OLAP-inställningar visas.

  Obs!: Om din OLAP-provider inte har stöd för offlinekubfiler är kommandot Offline-OLAP inte tillgängligt. Kontakta din OLAP-providerleverantör om du vill veta mer.

 3. Klicka på Skapa offline-datafil. Om det redan finns en offlinekubfil för rapporten klickar du på Redigera offline-datafil...

  Guiden Microsoft Offlinekub visas.

 4. Klicka på Nästa i steg 1 i guiden.

 5. Markera varje dimension serverkuben som innehåller data som du vill ska ingå i offlinekubfilen i steg 2 i guiden. Klicka på rutan plus bredvid varje sådan dimension och välj nivåer som du vill ska ingå.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte hoppa över mellannivåer inom en dimension.

  • Om du vill minska kubfilens storlek, utelämnar du lägre nivåer som du inte behöver visa i rapporten.

  • Se till att inkludera alla dimensioner som innehåller grupperade element så att dessa grupperingar kan bevaras när du växlar mellan serverdatabasen och offlinefilen.

  • Dimensioner som inte har en plus ruta kan inte du utelämna nivåer. Du kan bara inkludera eller exkludera alla av den här typen av dimension.

 6. Klicka på rutan plus bredvid mått i steg 3 i guiden och markera de fält som du vill använda som datafält i rapporten. Du måste markera minst en åtgärd. Annars innehåller dimensioner som är associerad med åtgärden inga data. Klicka på rutan plus bredvid dimensionen för varje dimension som visas under åtgärder, och markera sedan på den högsta nivån objekt ska tas med i offlinekubfilen.

  • Om du vill begränsa storleken på kubfilen så att inte diskutrymmet tar slut och för att minska den tid som krävs för att spara filen väljer du bara de poster som du behöver visa i rapporten. egenskapsfält för de poster du väljer tas automatiskt med i kuben.

  • Om poster som du vill ta med saknas kan det bero på att du inte har tagit med dimensionen som innehåller posterna i föregående steg. Klicka på Bakåt i guiden och välj den dimension som saknas i steg 2. Fortsätt sedan till steg 3.

   Obs!: I guiden OLAP-kub är de enda summeringsfunktioner som är tillgängliga för datafälten Summa, Antal, Min och Max.

 7. När du kommer till steg 4 i guiden anger du CUB-filens namn och plats och klickar sedan på Slutför.

  Om du vill avbryta att spara filen klickar du på Stopp i dialogrutan Skapa kubfil - förlopp.

 8. När offlinekubfilen är färdig klickar du på OK i dialogrutan Inställningar för offline-OLAP.

Problem: Datorn har slut på diskutrymme samtidigt som du sparar en kub.

OLAP-databaser är utformade för att hantera mycket stora mängder detaljerad information, och därför kan serverdatabasen ta upp en mycket större del av diskutrymmet än vad din lokala hårddisk har kapacitet för. Om du anger en stor delmängd av den här informationen till din offlinekubfil kan du få slut på hårddiskutrymme. Följande strategier kan hjälpa dig att minska storleken på din offlinekubfil.

Frigör diskutrymme eller använd en annan disk    Ta bort filer som du inte behöver från disken innan du sparar kubfilen eller spara filen på en nätverksenhet.

Ta med mindre data i offlinekubfilen    Fundera på hur du kan minimera datamängden i filen och ändå få med de data du behöver för pivottabell- och pivotdiagramrapporten. Försök med följande:

 • Ta bort dimensioner    Markera endast de dimensioner som faktiskt visas som fält i din pivottabell- eller pivotdiagramrapport i steg 2 i guiden Offlinekub.

 • Eliminera detaljnivåer     Klicka på rutan plus bredvid de markerade dimensionerna i steg 2 i guiden och avmarkera sedan kryssrutorna för nivåer som är lägre än de som visas i rapporten.

 • Eliminera datafält    Klicka på rutan plus bredvid mått i steg 3 i guiden och markera endast de datafält som du använder i rapporten.

 • Eliminera objekt av data    Klicka på rutan plus bredvid varje dimension i steg 3 och avmarkera sedan kryssrutorna för objekt som du inte behöver visa i rapporten.

 1. Klicka på Pivottabellrapport eller den kopplad Pivottabellrapport om du vill visa en Pivotdiagramrapport.

 2. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Analysera i gruppen beräkningar och klicka sedan på Offline-OLAP.

 3. Klicka på Online-OLAP och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Bläddra efter källa och sök sedan rätt på OLAP-servern i nätverket om du uppmanas att söka rätt på datakällan.

Det kan kräva mycket diskutrymme och ta lång tid att uppdatera en offlinekubfil eftersom filen återskapas med senaste data från serverkuben eller den nya offlinekubfilen. Starta processen när du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten som baseras på offlinekubfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data i gruppen frågor och anslutningar i Excel 2016: Och klicka sedan på Uppdatera.

  Klicka på pilen bredvid Uppdatera alla i Excel 2013: På fliken Data i gruppen anslutningar och sedan på Uppdatera.

Problem: Nya data visas inte i min rapport när jag uppdaterar.

Kontrollera att den ursprungliga databasen är tillgänglig    offlinekubfil kanske inte kan ansluta till den ursprungliga serverdatabasen för att hämta nya data. Kontrollera att den ursprungliga serverdatabas som kuben fick data från inte har bytt namn eller flyttats. Kontrollera även att servern är tillgänglig och att du kan ansluta till den.

Kontrollera att nya data är tillgängliga    Hör med databasadministratören om databasen har uppdaterats för de områden som ingår i din rapport.

Kontrollera att databasordningen inte har ändrats    Om en OLAP-serverkub har återskapats kanske du måste ordna om rapporten eller skapa en ny offlinekubfil eller en kub med guiden OLAP-kub för att få åtkomst till data som har ändrats. Kontakta databasadministratören för att få reda på vilka ändringar som har gjorts i databasen.

Att spara en ändrad offlinekubfil kan ta tid, och du kan inte arbeta med annat i Excel medan filen sparas. Starta processen när du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Kontrollera att du är ansluten till nätverket och att du har åtkomst till den ursprungliga OLAP-serverdatabas som offlinekubfilen fick data från.

 2. Klicka på en pivottabellrapport som är baserad på offlinekubfilen, eller klicka på den associerade pivottabellrapporten om du vill visa en pivotdiagramrapport.

 3. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Analysera i gruppen beräkningar och klicka sedan på Offline-OLAP.

 4. Klicka på Offline-OLAP och klicka sedan på Redigera offline-datafil.

 5. Följ stegen i guiden Offlinekub för att välja olika data för filen. I sista steget anger du namn och plats för den befintliga fil som du ändrar.

Obs!: Om du vill avbryta att spara filen klickar du på Stopp i dialogrutan Skapa kubfil - förlopp.

Varning!: Om du tar bort en offlinekubfil för en rapport kan du inte längre använda rapporten offline eller skapa en ny offlinekubfil för rapporten.

 1. Stäng alla arbetsböcker som innehåller rapporter som använder offlinekubfilen eller kontrollera att alla sådana rapporter har tagits bort.

 2. Sök rätt på och ta bort offlinekubfilen (.cub) i Windows.

Obs!: Om OLAP-databasen är stor och du vill att kubfilen ska ge tillgång till en stor delmängd information krävs emellertid mycket diskutrymme och det kan ta lång tid att spara filen.

 1. Klicka på den pivottabellrapport som du vill skapa en offlinekubfil för – du kan även klicka på den kopplad Pivottabellrapport för en pivotdiagramrapport.

 2. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Alternativ i gruppen Verktyg och klicka sedan på Offline-OLAP.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

  Dialogrutan Offline-OLAP-inställningar visas.

  Obs!: Om din OLAP-provider inte har stöd för offlinekubfiler är kommandot Offline-OLAP inte tillgängligt. Kontakta din OLAP-providerleverantör om du vill veta mer.

 3. Klicka på Skapa offline-datafil. Om det redan finns en offlinekubfil för rapporten klickar du på Redigera offline-datafil...

  Guiden Microsoft Offlinekub visas.

 4. Klicka på Nästa i steg 1 i guiden.

 5. Markera varje dimension serverkuben som innehåller data som du vill ska ingå i offlinekubfilen i steg 2 i guiden. Klicka på rutan plus bredvid varje sådan dimension och välj nivåer som du vill ska ingå.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte hoppa över mellannivåer inom en dimension.

  • Om du vill minska kubfilens storlek, utelämnar du lägre nivåer som du inte behöver visa i rapporten.

  • Se till att inkludera alla dimensioner som innehåller grupperade element så att dessa grupperingar kan bevaras när du växlar mellan serverdatabasen och offlinefilen.

  • Dimensioner som inte har en plus ruta kan inte du utelämna nivåer. Du kan bara inkludera eller exkludera alla av den här typen av dimension.

 6. Klicka på rutan plus bredvid mått i steg 3 i guiden och markera de fält som du vill använda som datafält i rapporten. Du måste markera minst en åtgärd. Annars innehåller dimensioner som är associerad med åtgärden inga data. Klicka på rutan plus bredvid dimensionen för varje dimension som visas under åtgärder, och markera sedan på den högsta nivån objekt ska tas med i offlinekubfilen.

  • Om du vill begränsa storleken på kubfilen så att inte diskutrymmet tar slut och för att minska den tid som krävs för att spara filen väljer du bara de poster som du behöver visa i rapporten. egenskapsfält för de poster du väljer tas automatiskt med i kuben.

  • Om poster som du vill ta med saknas kan det bero på att du inte har tagit med dimensionen som innehåller posterna i föregående steg. Klicka på Bakåt i guiden och välj den dimension som saknas i steg 2. Fortsätt sedan till steg 3.

   Obs!: I guiden OLAP-kub är de enda summeringsfunktioner som är tillgängliga för datafälten Summa, Antal, Min och Max.

 7. När du kommer till steg 4 i guiden anger du CUB-filens namn och plats och klickar sedan på Slutför.

  Om du vill avbryta att spara filen klickar du på Stopp i dialogrutan Skapa kubfil - förlopp.

 8. När offlinekubfilen är färdig klickar du på OK i dialogrutan Inställningar för offline-OLAP.

Problem: Datorn har slut på diskutrymme samtidigt som du sparar en kub.

OLAP-databaser är utformade för att hantera mycket stora mängder detaljerad information, och därför kan serverdatabasen ta upp en mycket större del av diskutrymmet än vad din lokala hårddisk har kapacitet för. Om du anger en stor delmängd av den här informationen till din offlinekubfil kan du få slut på hårddiskutrymme. Följande strategier kan hjälpa dig att minska storleken på din offlinekubfil.

Frigör diskutrymme eller använd en annan disk    Ta bort filer som du inte behöver från disken innan du sparar kubfilen eller spara filen på en nätverksenhet.

Ta med mindre data i offlinekubfilen    Fundera på hur du kan minimera datamängden i filen och ändå få med de data du behöver för pivottabell- och pivotdiagramrapporten. Försök med följande:

 • Ta bort dimensioner    Markera endast de dimensioner som faktiskt visas som fält i din pivottabell- eller pivotdiagramrapport i steg 2 i guiden Offlinekub.

 • Eliminera detaljnivåer     Klicka på rutan plus bredvid de markerade dimensionerna i steg 2 i guiden och avmarkera sedan kryssrutorna för nivåer som är lägre än de som visas i rapporten.

 • Eliminera datafält    Klicka på rutan plus bredvid mått i steg 3 i guiden och markera endast de datafält som du använder i rapporten.

 • Eliminera objekt av data    Klicka på rutan plus bredvid varje dimension i steg 3 och avmarkera sedan kryssrutorna för objekt som du inte behöver visa i rapporten.

 1. Klicka på Pivottabellrapport eller den kopplad Pivottabellrapport om du vill visa en Pivotdiagramrapport.

 2. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Alternativ i gruppen Verktyg och klicka sedan på Offline-OLAP.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 3. Klicka på Online-OLAP och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Bläddra efter källa och sök sedan rätt på OLAP-servern i nätverket om du uppmanas att söka rätt på datakällan.

Det kan kräva mycket diskutrymme och ta lång tid att uppdatera en offlinekubfil eftersom filen återskapas med senaste data från serverkuben eller den nya offlinekubfilen. Starta processen när du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten som baseras på offlinekubfilen.

 2. Klicka på pilen bredvid Uppdatera alla på fliken Data i gruppen anslutningar och klicka sedan på Uppdatera.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Problem: Nya data visas inte i min rapport när jag uppdaterar.

Kontrollera att den ursprungliga databasen är tillgänglig    offlinekubfil kanske inte kan ansluta till den ursprungliga serverdatabasen för att hämta nya data. Kontrollera att den ursprungliga serverdatabas som kuben fick data från inte har bytt namn eller flyttats. Kontrollera även att servern är tillgänglig och att du kan ansluta till den.

Kontrollera att nya data är tillgängliga    Hör med databasadministratören om databasen har uppdaterats för de områden som ingår i din rapport.

Kontrollera att databasordningen inte har ändrats    Om en OLAP-serverkub har återskapats kanske du måste ordna om rapporten eller skapa en ny offlinekubfil eller en kub med guiden OLAP-kub för att få åtkomst till data som har ändrats. Kontakta databasadministratören för att få reda på vilka ändringar som har gjorts i databasen.

Att spara en ändrad offlinekubfil kan ta tid, och du kan inte arbeta med annat i Excel medan filen sparas. Starta processen när du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Kontrollera att du är ansluten till nätverket och att du har åtkomst till den ursprungliga OLAP-serverdatabas som offlinekubfilen fick data från.

 2. Klicka på en pivottabellrapport som är baserad på offlinekubfilen, eller klicka på den associerade pivottabellrapporten om du vill visa en pivotdiagramrapport.

 3. Klicka på OLAP-verktyg på fliken Alternativ i gruppen Verktyg och klicka sedan på Offline-OLAP.

 4. Klicka på Offline-OLAP och klicka sedan på Redigera offline-datafil.

 5. Följ stegen i guiden Offlinekub för att välja olika data för filen. I sista steget anger du namn och plats för den befintliga fil som du ändrar.

Obs!: Om du vill avbryta att spara filen klickar du på Stopp i dialogrutan Skapa kubfil - förlopp.

Varning!: Om du tar bort en offlinekubfil för en rapport kan du inte längre använda rapporten offline eller skapa en ny offlinekubfil för rapporten.

 1. Stäng alla arbetsböcker som innehåller rapporter som använder offlinekubfilen eller kontrollera att alla sådana rapporter har tagits bort.

 2. Sök rätt på och ta bort offlinekubfilen (.cub) i Windows.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×