Arbeta med menyer och kommandon med hjälp av kortkommandon

Menyraden är ett speciellt verktygsfält längst upp på skärmen som innehåller menyer, t ex Arkiv, Redigera och Visa. I följande lista inkluderar termen "verktygsfält" menyraden.

Tryck på

Om du vill

ALT, bokstav1, bokstav2

Välja ett kommando på en meny eller menyraden där bokstav1 är den understrukna bokstaven i menynamnet och bokstav2 är den understrukna bokstaven i kommandonamnet

F10 eller ALT

Aktivera menyfältet

CTRL+TABB

Markera nästa verktygsfält när ett verktygsfält är aktivt

CTRL+SKIFT+TABB

Markera föregående verktygsfält när ett verktygsfält är aktivt

TABB

Markera nästa meny eller knapp i det aktiva verktygsfältet

SKIFT+TABB

Markera föregående meny eller knapp i det aktiva verktygsfältet

UPPIL

Markera föregående menyobjekt på den aktiva menyn eller undermenyn

NEDPIL

Markera nästa menyobjekt på den aktiva menyn eller undermenyn

SKIFT+F10

Visa en snabbmeny

HOME eller END

Markera det första eller sista kommandot på den aktiva menyn eller undermenyn

ALT

Stänga den aktiva menyn och undermenyn samtidigt

ESC

Stänga bara den aktiva menyn eller undermenyn

ALT+BLANKSTEG

Visa programmets systemmeny (i programmets namnlist)

RETUR

Öppna den aktiva menyn eller utföra den åtgärd som är tilldelad den markerade knappen eller det markerade kommandot


Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×