Arbeta med meddelandemappar i Outlook på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ordna dina meddelanden i Outlook på webben kan du skapa nya mappar eller byta namn på, flytta och ta bort befintliga mappar. Du kan också konfigurera regler så att Outlook på webben automatiskt flyttar meddelanden till rätt mappar utifrån villkor du anger.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och de steg som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya versionen av Outlook på webben

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i inkorgen om du inte har skapat en regel för inkorgen som automatiskt skickar dem till en annan mapp, eller om de identifierats som skräppost.

 • Skräppost Meddelanden som har vissa egenskaper som kännetecknar skräppost, men som inte har fastnat i ett skräppostfilter innan de kommer fram till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. Avsnittet Läs mer om skräppost och nätfiske innehåller mer information om mappen Skräppost.

 • Utkast Om du skapar eller svarar på ett meddelande, men inte kan skriva klart det just nu sparas det automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet senare om du behöver jobba vidare med det, och skicka det när du är klar med det.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

Det mesta du kan göra med en mapp finns på snabbmenyn som visas när du markerar en mapp och högerklickar.

 • Skapa ny undermapp Använd det här för att skapa en ny undermapp till den mapp du högerklickade på.

 • Ta bort Flyttar mappen och innehållet till mappen Borttaget.

 • Ta bort alla Flyttar alla objekt i den markerade mappen till Borttaget.

 • Markera alla som lästa Markerar alla objekt som lästa i den valda mappen.

 • Byt namn Ge mappen ett annat namn. Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen.

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Välj Ny mapp längst ned i mappfönstret.

 2. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Skapa en ny undermapp

 1. I mappfönstret högerklickar du på den mapp där du vill lägga till en undermapp. Välj sedan Skapa ny undermapp.

 2. Välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Högerklicka på den mapp som du vill ändra namn på i mappfönstret.

 2. Välj Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Högerklicka på den mapp eller undermapp du vill ta bort i mappfönstret.

 2. Välj Ta bort mapp.

 3. Bekräfta genom att välja OK.

I Outlook på webben inkluderar mappen Favoriter automatiskt följande mappar: Inkorgen, Skickat och borttaget. Du kan lägga till mappar i Favoriter så att det blir lättare att hålla reda på vilka mappar som är viktigast för dig. Lägga till en mapp i Favoriter Flytta inte mappen, men i stället skapas en länk till den. Mappar som lagts till i Favoriter finns kvar i mappen personlig.

 • Om du vill lägga till en mapp i Favoriter högerklickar du på mappen under din personliga mapp och väljer Lägg till i Favoriter.

 • Om du vill ordna om mappar i Favoriter väljer du en mapp och dra den till en ny plats i mapphierarkin. Eller högerklicka på en mapp och välj sedan Flytta upp i listan eller Flytta i listan.

 • Om du vill ta bort en mapp högerklickar du på mappen som du vill ta bort från Favoriter och väljer Ta bort från Favoriter. Den här åtgärden tar bara bort länken till mappen. Mappen finns fortfarande kvar i din personliga mapp.

Beroende på reglerna inom din organisation, kan du eventuellt lägga till gemensamma mappar i Favoriter. Mer information om hur du skapar en gemensam mapp i Outlook på webben och lägger till den bland dina Favoriter finns i Skapa en gemensam mapp i Outlook.

Obs!: Principer styrs av din organisations administratör. Principer kanske inte är tillgängliga för ditt konto.

Arkiv och bevarandeprinciper kan du automatiskt flytta eller ta bort meddelanden när de har arbetat i postlådan under en viss tid. Om du vill veta mer om dessa principer och så här tilldelar du dem, finns i tilldela bevarande etiketter och arkivera principer i Outlook på webben.

När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget. Du kan antingen ta bort meddelanden manuellt från mappen, eller så kan du ställa in att Outlook på webben automatiskt ska tömma mappen Borttaget när du loggar ut.

Obs!: Innehållet i borttagna mappar visas bara när du expanderar mappen Borttaget:

Skärmbild som visar Borttaget mappen expanderad.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Settings > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj e-post > Meddelandehantering.

 3. Markera kryssrutan bredvid tömma mappen Borttaget under Alternativ för meddelanden.

 4. Klicka på Spara.

Mer information om hur du återställer borttagna meddelanden finns i Återställa borttagna e-postmeddelanden i Outlook på webben.

Använd kommandona på menyraden Outlook på webben eller konfigurera regler för att låta Outlook på webben automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

Använda kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Med kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandona visas på menyraden Outlook på webben när du markerar ett meddelande i Inkorgen.

 • Med Rensa kan du snabbt ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort alla inkommande e-postmeddelanden från den aktuella avsändaren, endast behålla det senaste e-postmeddelandet eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Med Flytta till kan du flytta ett specifikt meddelande till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och välj Fler åtgärder i kommandofältet i din inkorg.

 2. Välj Skapa regel. Dialogrutan Skapa en regel öppnas.

 3. Välj en mapp dit du vill flytta meddelanden från avsändaren ifråga.

 4. Om du vill välja andra villkor och åtgärder, klicka på Fler alternativ.

  Som standard är kryssrutan Sluta bearbeta fler regler markerad. När den är markerad ignoreras efterföljande regler även om de gäller för meddelandet.

 5. Välj OK för att spara regeln.

Instruktioner för den klassiska versionen av Outlook på webben

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

Standardmappar för e-post under Favoriter
 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i Inkorgen om du inte har skapat en regel för inkorgen som automatiskt skickar dem till en annan mapp, eller om de identifieras som skräppost.

 • Övrig e-post Får du filtrera e-post baserat på hur du hanteras inkommande meddelanden tidigare. När aktiverat håller e-postservern reda på meddelanden du läser eller inte läsa. Meddelanden som du normalt inte läsa flyttas till mappen Skräppost.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

I Outlook på webben, om du väljer fler under mappar hittar du de standardmapparna är ordnade under Favoriter. Samma standardmappar också visas under din personliga mapp och blir en del av en längre lista med mappar som din administratör har skapat. Mapparna kan ha lagt till din administratör är:

 • Utkast Om du skapar eller svarar på ett meddelande, men inte kan skriva klart det just nu sparas det automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet senare om du behöver jobba vidare med det, och skicka det när du är klar med det.

 • Skräppost e-post Meddelanden som har skräppost egenskaper men som inte blockeras av en skräppostfiltret innan de kommer till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. Läs mer om skräppost och nätfiske -artikeln innehåller mer information om mappen Skräppost.

 • Obs! Det här är en skrivskyddad mapp. Du måste använda Outlook för att skapa eller redigera objekt i den här mappen.

 • Konversationshistorik Som standard placeras en kopia av alla konversationer du har i Skype för företag i mappen Konversationshistorik.

De flesta av vad du kan göra med en mapp kan hittas på snabbmenyn (kontext) som visas när du väljer en mapp och högerklicka. Vilka genvägen visas beror på om du har markerat en mapp under Favoriter eller under din personliga mapp.

Mappen Favoriter

I mappen Favoriter visas e-postmapparna på den översta nivån. På snabbmenyn finns de alternativ som oftast används eller behövs när du arbetar med de här mapparna.

Snabbmeny som visas när du högerklickar på e-postinkorgen

 • Flytta uppåt i listan eller Flytta ned i listan Använd något av följande alternativ om du vill flytta mappen högre eller lägre i mapphierarkin.

 • Ta bort från Favoriter Tar bort mappen från Favoriter. När du tar bort en mapp från Favoriter så tas den inte bort från din personliga mapp.

 • Töm mapp Tar bort allting i mappen, inklusive undermappar.

 • Markera alla som lästa Markera alla objekt i mappen som lästa.

 • Tilldela princip Tilldela en princip för arkivering eller kvarhållning på meddelanden i mappen. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt om administratören inte har aktiverat det.

 • Behörigheter Ge andra användare tillgång till mappar i din brevlåda.

Personlig mapp

Din personliga mapp är en samling med alla de e-postmapparna tillgängliga för dig. Snabbmenyn (kontext) ansluten till ditt personliga mappar finns fler alternativ än snabbmeny med mappen Favoriter. Alla alternativ, men är inte tillgänglig för alla mappar och vissa alternativ kanske inte är tillgängliga på grund av administrativa behörigheter.

Snabbmeny som visas när du högerklickar på en personlig mapp

Snabbmenyn för den personliga mappen har fyra alternativ som saknas på snabbmenyn för mappen Favoriter:

 • Skapa ny mapp Använd det här till att skapa en ny undermapp till den mapp du högerklickade på.

 • Byt namn Ge mappen ett annat namn. Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen.

 • Lägg till i Favoriter Lägger till (länkar) den aktuella mappen till dina favoriter.

 • Flytta Öppnar ett fönster så att du kan flytta den markerade mappen till en ny plats i mapphierarkin. Du kan också markera och dra en mapp till en ny plats.

  Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Välj Mer under Mappar.

  En skärmbild av markören över knappen Mer i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. Gör något av följande:

  • Bredvid Favoriter eller namnet på din personliga mapp klickar du på knappen Skapa ny mapp Knappen Skapa ny mapp .

  • Högerklicka på din personliga mapp och välj Skapa ny mapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Tips: 

 • Alla nya mappar du skapar visas automatiskt nedanför standardmapparna.

 • Nya mappar du skapar i mappen Favoriter läggs automatiskt till i din personliga mapp, men du kan bara ta bort den från den personliga mappen.

 • Nya mappar du skapar i den personliga mappen visas däremot bara i mappen Favoriter om du högerklickar du på den och väljer Lägg till i Favoriter.

Skapa en ny undermapp

 1. Välj Mer under Mappar.

  En skärmbild av markören över knappen Mer i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. Högerklicka på mappen där du vill lägga till en undermapp i din personliga mapp och välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på undermappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Välj Mer under Mappar.

  En skärmbild av markören över knappen Mer i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. I din personliga mapp högerklickar du på mappen som du vill byta namn på och väljer Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Du kan dra en mapp till en ny plats i mapphierarkin, eller så kan du använda alternativet Flytta på snabbmenyn.

Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

 1. Välj Mer under Mappar.

  En skärmbild av markören över knappen Mer i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. Högerklicka på den mapp i din personliga mapp du vill flytta och välj Flytta.

 3. I fönstret Flytta mapp som öppnas väljer du en ny mapp att flytta mappen till och väljer Flytta.

Du kan också skapa en ny mapp att flytta mappen till genom att högerklicka på den överordnade mapp du vill använda och välja Skapa ny mapp. Använd inkorgsregler till att automatiskt flytta inkommande meddelanden till specifika mappar utifrån kriterier du väljer.

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Välj Mer under Mappar.

  En skärmbild av markören över knappen Mer i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. Högerklicka på den mapp eller undermapp du vill ta bort och välj Ta bort.

 3. Bekräfta genom att välja OK.

I Outlook på webben inkluderar mappen Favoriter automatiskt följande mappar: Inkorgen, övrig e-post, Skickat, Borttaget. Du kan lägga till mappar i Favoriter så att det blir lättare att hålla reda på vilka mappar som är viktigast för dig. Lägga till en mapp i Favoriter Flytta inte mappen, men i stället skapas en länk till den. Mappar som lagts till i Favoriter finns kvar i mappen personlig.

 • Om du vill lägga till en mapp i Favoriter högerklickar du på mappen under din personliga mapp och väljer Lägg till i Favoriter.

 • Om du vill ordna om mappar väljer du en mapp och dra den till en ny plats i mapphierarkin. Eller högerklicka på en mapp och välj sedan Flytta upp i listan eller Flytta i listan.

 • Om du vill ta bort en mapp högerklickar du på mappen som du vill ta bort från Favoriter och väljer Ta bort från Favoriter. Den här åtgärden tar bara bort länken till mappen. Mappen finns fortfarande kvar i din personliga mapp.

Beroende på reglerna inom din organisation, kan du eventuellt lägga till gemensamma mappar i Favoriter. Mer information om hur du skapar en gemensam mapp i Outlook på webben och lägger till den bland dina Favoriter finns i Skapa en gemensam mapp i Outlook.

Obs!: Principer styrs av din organisations administratör. Principer kanske inte är tillgängliga för ditt konto.

Arkiv och bevarandeprinciper kan du automatiskt flytta eller ta bort meddelanden när de har arbetat i postlådan under en viss tid. Om du vill veta mer om dessa principer och så här tilldelar du dem, finns i tilldela bevarande etiketter och arkivera principer i Outlook på webben.

När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget. Du kan antingen ta bort meddelanden manuellt från mappen, eller så kan du ställa in att Outlook på webben automatiskt ska tömma mappen Borttaget när du loggar ut. Din administratör kan också ha skapat en princip som innebär att objekt i mappen Borttaget raderas när de har legat där ett visst antal dagar.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar längst upp på skärmen.

 2. Välj E-post under Appinställningar.

 3. Välj Automatisk bearbetning > Meddelandealternativ > Töm mappen Borttaget när jag loggar ut.

 4. Klicka på Spara Knappen Skapa grupp .

Mer information om hur du återställer borttagna meddelanden finns i Återställa borttagna e-postmeddelanden i Outlook på webben.

Använd kommandona på menyraden Outlook på webben eller konfigurera regler för att låta Outlook på webben automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

Använd kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Med kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandona visas på menyraden Outlook på webben när du markerar ett meddelande i Inkorgen.

En skärmbild av menyraden.

 • Med Rensa kan du snabbt ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort alla inkommande e-postmeddelanden från den aktuella avsändaren, endast behålla det senaste e-postmeddelandet eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Med Flytta till kan du flytta ett specifikt meddelande eller automatiskt flytta alla meddelanden från den avsändaren till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och klicka på Ikonen Fler kommandon. på menyraden Outlook på webben i din inkorg.

  En skärmbild av knappen Fler kommandon på menyraden i Outlook.

 2. Klicka på Skapa regel. Dialogrutan Ny inkorgsregel (formulär) öppnas.

  • Namn Här visas namnet på avsändaren.

  • När meddelandet har mottagits och det matchar alla dessa villkor Som standard är tre villkor angivna för mottagna meddelanden. Klicka på pilarna för att välja andra villkor. Om du vill använda fler villkor väljer du Lägg till villkor.

  • Gör följande Som standard är en av tre fördefinierade åtgärder angiven. Klicka på pilarna för att välja andra åtgärder. Om du vill lägga till en annan åtgärd väljer du Lägg till åtgärd.

  • Förutom om det matchar något av dessa villkor Som standard är inga undantag angivna. Välj pilen för att ange ett undantag till villkoren ovan. Välj Lägg till undantag om du behöver fler än ett.

  • Sluta bearbeta fler regler Den här kryssrutan är markerad som standard. När den är markerat ignoreras efterföljande regler även om de gäller för meddelandet.

 3. Spara regeln genom att klicka på OK. Beroende kontots struktur kan få du en varning om att ändra dina regler. Fråga administratören om det behövs.

Obs!: Om du behöver flytta meddelanden från din postlåda men vill spara dem kan du använda Outlook och spara dina meddelanden i en .pst-fil. Meddelandena är bara tillgängliga när du använder Outlook och kan komma åt .pst-filen. Mer information finns i Introduktion till Outlook-datafiler (.pst och .ost),och Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×