Office
Logga in

Arbeta med meddelandemappar i Outlook.com

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ordna dina meddelanden i Outlook.com kan du skapa nya mappar eller byta namn på, flytta eller ta bort befintliga mappar. Du kan också konfigurera regler så att Outlook.com automatiskt flyttar meddelanden i mappar beroende på villkor som du anger.

Vilken version av Outlook.com använder du?

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com. Välj vilken version du använder för att se de anvisningar som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Visa instruktioner för betaversionen av Outlook.com.

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Visa instruktioner för klassisk Outlook.com.

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i Inkorgen om du har skapat en regel för Inkorgen skickar dem till en annan mapp eller de identifieras som skräppost.

 • Skräppost e-post Meddelanden som har skräppost egenskaper men som inte blockeras av en skräppostfiltret innan de kommer till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. Läs mer om hur du kan hålla skräppost och skräppost borta från Inkorgen i Outlook.com.

 • Utkast Om du börjar du skriva ett meddelande men inte Slutför, sparas den automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet om du senare vill fortsätta redigera den och skicka den.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

De flesta av vad du kan göra med en mapp finns på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en mapp.

 • Skapa ny undermapp Använda för att skapa en ny undermapp till den mapp som är markerad.

 • Ta bort mapp Flyttar mappen och dess innehåll till Borttaget.

 • Ta bort alla Flyttar alla objekt i den markerade mappen till Borttaget.

 • Markera alla som lästa Markeringar som läsa alla objekt i den markerade mappen.

 • Byt namn Ge mappen ett annat namn. Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen.

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Välj Ny mapp längst ned i mappfönstret.

 2. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Skapa en ny undermapp

 1. Högerklicka på mappen som du vill lägga till en undermapp i mappfönstret.

 2. Välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Högerklicka på den mapp du vill byta namn på i mappfönstret.

 2. Välj Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Högerklicka på den mapp eller undermapp som du vill ta bort i mappfönstret.

 2. Välj Ta bort mapp.

 3. Bekräfta genom att välja OK.

När du tar bort ett meddelande eller en mapp flyttas den till mappen Borttaget. Du kan antingen manuellt ta bort meddelanden från mappen eller du kan ange Outlook.com vill tömma mappen Borttaget automatiskt när du loggar ut.

Obs!: Innehållet i borttagna mappar visas bara när du expanderar mappen Borttaget:

Skärmbild som visar Expandera Borttaget mappen.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. Högst upp på skärmen klickar du på Inställningar Ikon för Inställningar > fullständig vyinställningar.

 2. Välj e-post > meddelandehantering.

 3. Markera kryssrutan bredvid tömma mappen Borttaget under Alternativ för meddelanden.

 4. Klicka på Spara.

Om du vill lära dig att återställa borttagna meddelanden, se återställa borttagna e-postmeddelanden på Outlook.com.

Använda kommandon på kommandofältet Outlook.com eller konfigurera regler för att låta Outlook.com automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

Använda kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandona på kommandofältet Outlook.com när du markerar ett meddelande i Inkorgen.

 • Rensa kan du snabbt vill ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från avsändaren, lagra endast de senaste e-posten och ta bort resten eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Flytta till kan du flytta ett meddelande ett specifikt meddelande till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och välj Fler åtgärder i kommandofältet i din inkorg.

 2. Välj Skapa regel. Dialogrutan Skapa en regel öppnas.

 3. Välj en mapp som du vill flytta meddelanden från avsändaren.

 4. Om du vill välja andra villkor och åtgärder, klicka på fler alternativ.

  Kryssrutan Sluta bearbeta fler regler är markerad som standard. När det är valt ignoreras efterföljande regler, även om de gäller för meddelandet.

 5. Välj OK för att spara regeln.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i Inkorgen om du har skapat en regel för Inkorgen skickar dem till en annan mapp eller de identifieras som skräppost.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

 • Utkast Om du skapar eller svarar på ett meddelande, men inte kan skriva klart det just nu sparas det automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet senare om du behöver jobba vidare med det, och skicka det när du är klar med det.

 • Skräppost e-post Meddelanden som har skräppost egenskaper men som inte blockeras av en skräppostfiltret innan de kommer till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. Läs mer om hur du kan hålla skräppost och skräppost borta från Inkorgen i Outlook.com.

De flesta av vad du kan göra med en mapp finns på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en mapp.

 • Skapa ny undermapp Använda för att skapa en ny undermapp till den mapp som är markerad.

 • Byt namn Ge mappen ett annat namn. Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen.

 • Ta bort Flyttar mappen och dess innehåll till Borttaget.

 • Ta bort alla Flyttar alla objekt i den markerade mappen till Borttaget.

 • Markera alla som lästa Markeringar som läsa alla objekt i den markerade mappen.

 • Flytta Öppnar ett fönster så att du kan flytta den markerade mappen till en ny plats i mapphierarkin. Du kan också markera och dra en mapp till en ny plats.

  Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Välj Skapa ny mapp Knappen Skapa ny mapp bredvid mappar. Knappen Skapa ny mapp .

  En skärmbild av knappen Skapa ny mapp i Outlook.com.

 2. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Skapa en ny undermapp

 1. Högerklicka på mappen under Mappar där du vill lägga till en undermapp.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Högerklicka på mappen du vill byta namn på under Mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Du kan dra en mapp till en ny plats i mapphierarkin eller du kan använda alternativet Flytta i snabbmenyn.

Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

 1. Högerklicka på mappen du vill flytta under Mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Flytta.

 3. I fönstret Flytta mapp som öppnas väljer du en ny mapp att flytta mappen till och väljer Flytta.

Du kan också skapa en ny mapp att flytta mappen till genom att högerklicka på den överordnade mapp du vill använda och välja Skapa ny mapp. Använd inkorgsregler till att automatiskt flytta inkommande meddelanden till specifika mappar utifrån kriterier du väljer.

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Högerklicka på mappen eller undermappen du vill ta bort under Mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Ta bort.

 3. Bekräfta genom att välja OK.

När du tar bort ett meddelande flyttas till mappen Borttaget. Du kan antingen manuellt ta bort meddelanden från mappen eller du kan ange Outlook.com vill tömma mappen Borttaget automatiskt när du loggar ut.

Obs!: Innehållet i borttagna mappar visas bara när du expanderar mappen Borttaget:

Skärmbild som visar Expandera Borttaget mappen.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. Högst upp på skärmen väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > Alternativ.

 2. Välj Automatisk bearbetning > Meddelandealternativ > Töm mappen Borttaget när jag loggar ut.

 3. Välj Spara Knappen Skapa grupp .

Om du vill lära dig att återställa borttagna meddelanden, se återställa borttagna e-postmeddelanden på Outlook.com.

Använda kommandon på kommandofältet Outlook.com eller konfigurera regler för att låta Outlook.com automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

Använda kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandona på kommandofältet Outlook.com när du markerar ett meddelande i Inkorgen.

 • Rensa kan du snabbt vill ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från avsändaren, lagra endast de senaste e-posten och ta bort resten eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Med Flytta till kan du flytta ett specifikt meddelande eller automatiskt flytta alla meddelanden från den avsändaren till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och välj Ikonen Fler kommandon. i kommandofältet i din inkorg.

 2. Välj Skapa regel. Dialogrutan Ny regel för Inkorgen (formulär) öppnas.

  • Namn Här visas namnet på avsändaren.

  • När meddelandet har mottagits och det matchar alla dessa villkor Som standard är tre villkor angivna för mottagna meddelanden. Klicka på pilarna för att välja andra villkor. Om du vill använda fler villkor väljer du Lägg till villkor.

  • Gör följande Som standard är en av tre fördefinierade åtgärder angiven. Klicka på pilarna för att välja andra åtgärder. Om du vill lägga till en annan åtgärd väljer du Lägg till åtgärd.

  • Förutom om det matchar något av dessa villkor Som standard är inga undantag angivna. Välj pilen för att ange ett undantag till villkoren ovan. Välj Lägg till undantag om du behöver fler än ett.

  • Sluta bearbeta fler regler Den här kryssrutan är markerad som standard. När den är markerat ignoreras efterföljande regler även om de gäller för meddelandet.

 3. Välj OK för att spara regeln.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×