Arbeta med meddelandemappar i Outlook.com

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ordna dina meddelanden i Outlook.com kan du skapa nya mappar eller byta namn på, flytta eller ta bort befintliga mappar. Du kan också konfigurera regler så att Outlook.com automatiskt flyttar meddelanden i mappar beroende på villkor som du anger.

Artikelinnehåll

Standardmappar

Snabbmenyn för mappar

Skapa en mapp

Byta namn på en mapp

Flytta en mapp

Ta bort en mapp

Favoriter

Tilldela bevarande- och arkiveringsprinciper

Mappen Borttaget

Konfigurera regler för meddelanden

Standardmappar

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

Standardmappar för e-post under Favoriter
 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i Inkorgen om du inte har skapat en regel för inkorgen som automatiskt skickar dem till en annan mapp, eller om de identifieras som skräppost.

 • Övrig e-post Hjälper dig att filtrera e-post baserat på hur du hanterat inkommande meddelanden tidigare. När funktionen är aktiverad håller e-postservern reda på vilka meddelanden du läser och inte läser. Meddelanden du normalt inte läser flyttas till mappen Övrig e-post.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

 • Utkast Om du skapar eller svarar på ett meddelande, men inte kan skriva klart det just nu sparas det automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet senare om du behöver jobba vidare med det, och skicka det när du är klar med det.

 • Skräppost Meddelanden som har vissa egenskaper som kännetecknar skräppost men som inte har fastnat i ett skräppostfilter innan de kommer fram till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. I artikeln Läs mer om skräppost och nätfiske finns mer information om mappen Skräppost.

Överst på sidan

Snabbmenyer för mappar

De flesta av vad du kan göra med en mapp kan hittas på snabbmenyn (kontext) som visas när du väljer en mapp och högerklicka.

 • Skapa ny undermapp Använda för att skapa en ny undermapp till den mapp som är markerad.

 • Byta namn på Ge mappen ett annat namn. Går inte att byta namn på standardmapparna, till exempel mappen Inkorgen.

 • Ta bort Flyttar mappen och dess innehåll till Borttaget.

 • Ta bort alla Flyttar alla objekt i den markerade mappen till Borttaget.

 • Flytta Öppnar ett fönster så att du kan flytta den markerade mappen till en ny plats i mapphierarkin. Du kan också markera och dra en mapp till en ny plats.

  Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

 • Markera alla som lästa Markeringar som läsa alla objekt i den markerade mappen.

Skapa en mapp

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Klicka på Skapa ny mapp bredvid mappar, Knappen Skapa ny mapp.

  En skärmbild av knappen Skapa ny mapp i Outlook.com.

 2. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Skapa en ny undermapp

 1. Högerklicka på mappen som du vill lägga till en undermapp under mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Överst på sidan

Byta namn på en mapp

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Högerklicka på den mapp du vill byta namn på under mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Flytta en mapp

Du kan dra en mapp till en ny plats i mapphierarkin eller du kan använda alternativet Flytta i snabbmenyn.

Obs!: Nästa gång du loggar in, sorteras mappar som du har skapat i alfabetisk ordning.

 1. Högerklicka på mappen som du vill flytta under mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Flytta.

 3. I fönstret Flytta mapp som öppnas väljer du en ny mapp att flytta mappen till och välj Flytta.

Du kan också skapa en ny mapp att flytta mappen till genom att högerklicka på den överordnade mapp du vill använda och välja Skapa ny mapp. Använd inkorgsregler till att automatiskt flytta inkommande meddelanden till specifika mappar utifrån kriterier du väljer.

Överst på sidan

Ta bort en mapp

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Högerklicka på den mapp eller undermapp som du vill ta bort under mappar.

  En skärmbild av markören över en mapp i navigeringsfönstret i Outlook.com.

 2. Välj Ta bort.

 3. Välj OK för att bekräfta.

Tilldela bevarande- och arkiveringsprinciper

Arkiv och bevarandeprinciper kan du automatiskt flytta eller ta bort meddelanden när de har arbetat i postlådan under en viss tid. Om du vill veta mer om dessa principer och så här tilldelar du dem, finns i.

mappen Borttaget

När du tar bort ett meddelande flyttas till mappen Borttaget. Du kan antingen manuellt ta bort meddelanden från mappen eller du kan ange Outlook.com vill tömma mappen Borttaget automatiskt när du loggar ut.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. Klicka på Inställningar högst upp på skärmen,Ikon för Inställningar > Alternativ.

 2. Välj automatisk bearbetning > meddelandealternativ > Töm mappen Borttaget när jag loggar ut.

 3. Klicka på SparaKnappen Skapa grupp.

Om du vill lära dig att återställa borttagna meddelanden, se återställa borttagna e-postmeddelanden på Outlook.com.

Överst på sidan

Hantera meddelanden

Använda kommandon på menyraden Outlook.com eller konfigurera regler för att låta Outlook automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

Använda kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandona på menyraden Outlook.comnär du markerar ett meddelande i Inkorgen.

En skärmbild av menyraden.

 • Rensa kan du snabbt vill ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort all inkommande e-post från avsändaren, lagra endast de senaste e-posten och ta bort resten eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Med Flytta till kan du flytta ett specifikt meddelande eller automatiskt flytta alla meddelanden från den avsändaren till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och klicka på i din inkorg Ikonen Fler kommandon.Outlook menyraden.

  En skärmbild av knappen Fler kommandon på menyraden i Outlook.

 2. Klicka på Skapa regel. Dialogrutan Ny inkorgsregel (formulär) öppnas.

  • Namn Här visas namnet på avsändaren.

  • När meddelandet har mottagits och det matchar alla dessa villkor Som standard är tre villkor angivna för mottagna meddelanden. Klicka på pilarna för att välja andra villkor. Om du vill använda fler villkor väljer du Lägg till villkor.

  • Gör följande Som standard är en av tre fördefinierade åtgärder angiven. Klicka på pilarna för att välja andra åtgärder. Om du vill lägga till en annan åtgärd väljer du Lägg till åtgärd.

  • Förutom om det matchar något av dessa villkor Som standard är inga undantag angivna. Välj pilen för att ange ett undantag till villkoren ovan. Välj Lägg till undantag om du behöver fler än ett.

  • Sluta bearbeta fler regler Den här kryssrutan är markerad som standard. När den är markerat ignoreras efterföljande regler även om de gäller för meddelandet.

 3. Spara regeln genom att klicka på OK. Beroende kontots struktur kan få du en varning om att ändra dina regler. Fråga administratören om det behövs.

Obs!: Om du behöver flytta meddelanden från din postlåda men vill spara dem kan du använda Outlook och spara dina meddelanden i en .pst-fil. Meddelandena är bara tillgängliga när du använder Outlook och kan komma åt .pst-filen. Mer information finns i Introduktion till Outlook-datafiler (.pst och .ost) och Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information.

Vill du ha mer hjälp?

Få hjälp med Outlook.com:

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×