Arbeta med meddelandemappar i Outlook.com

Om du vill ordna dina meddelanden i Outlook.com kan du skapa nya mappar, byta namn på, flytta eller ta bort befintliga mappar. Du kan också konfigurera regler så att Outlook.com automatiskt flyttar meddelanden till mappar beroende på vilka villkor du anger.

Meddelanden: 

 • Om du inte kan se dina mappar väljer du pilen bredvid mappar för att expandera mapplistan.

 • Det finns ett problem där vissa mappar kanske inte visas i mapplistan. Du kan hitta objekt i de mappar som saknas med Sök funktionen. Vi är medvetna om problemet och arbetar med en korrigering.

Standardmappar

När du startar kontot har du som standard följande mappar:

 • Inkorgen Inkommande meddelanden sparas i inkorgen om du inte har skapat en regel för inkorgen som automatiskt skickar dem till en annan mapp, eller om de identifierats som skräppost.

 • Skräppost Meddelanden som har vissa egenskaper som kännetecknar skräppost men som inte har fastnat i ett skräppostfilter innan de kommer fram till din postlåda flyttas automatiskt till den här mappen. Läs mer om hur du markerar e-post som skräp post eller Spärra avsändare i Outlook.com.

 • Utkast Om du skapar eller svarar på ett meddelande, men inte kan skriva klart det just nu sparas det automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå tillbaka till meddelandet senare om du behöver jobba vidare med det, och skicka det när du är klar med det.

 • Skickat Med standardinställningarna sparas en kopia av alla meddelanden du skickas i mappen Skickat.

 • Borttaget När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget.

 • Arkivera Det här är en bra plats för att lagra meddelanden som du har arbetat med men kanske vill referera till senare. Om du flyttar meddelanden som du har gjort när du arkiverar blir det enklare att hålla ordning i Inkorgen.

Snabbmenyer för mappar

Det mesta du kan göra med en mapp finns på snabbmenyn som visas när du markerar en mapp och högerklickar. Vilka genvägar som visas beror på om du har markerat en mapp under Favoriter eller under din personliga mapp.

 • Skapa ny mapp Använd det här för att skapa en ny undermapp till den mapp du högerklickade på.

 • Ta bort Flyttar mappen och innehållet till mappen Borttaget. Standardmappar, till exempel Inkorgen, kan inte tas bort.

 • Ta bort alla Flyttar alla objekt i den markerade mappen till Borttaget.

 • Markera alla som lästa Markerar alla objekt som lästa i den valda mappen.

 • Byt namn Ge mappen ett annat namn. Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen.

Skapa en mapp

Skapa nya mappar och organisera dina meddelanden som du vill. Du kan till exempel skapa en mapp för ett specifikt projekt, för alla meddelanden som skickats från en viss person eller för alla meddelanden som skickats till en distributionslista som du finns med på.

Skapa en ny mapp

 1. Välj Ny mapp längst ned i det vänstra fönstret. Du kan behöva rulla nedåt i mapplistan för att se ny mapp.

 2. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

  När du skapar en ny mapp läggs den till i alfabetisk ordning nedanför mappen arkiv.

Skapa en ny undermapp

 1. I det vänstra fönstret högerklickar du på den mapp där du vill lägga till en undermapp. Välj sedan Skapa ny undermapp.

 2. Välj Skapa ny undermapp.

 3. Ange ett namn på mappen i fältet Ny mapp och tryck på Enter.

Byta namn på en mapp

Obs!: Du kan inte byta namn på standardmappar som Inkorgen, Utkast eller Borttaget.

 1. Högerklicka på mappen som du vill ändra namn på.

 2. Välj Byt namn.

 3. Ange ett namn för mappen och tryck på Retur.

Flytta en mapp

Du kan inte ändra ordningen på mappar under mapparoch du kan inte flytta undermappar till huvudmappar-menyn. Undermappar måste alltid vara i en annan mapp.

Du kan ändra ordning på mappar och andra objekt i listan Favoriter . Om du vill lägga till en mapp i favoriter högerklickar du på mappen och väljer Lägg till i favoriter.

Obs!: Om du av misstag flyttar en mapp till en undermapp skapar du en ny mapp och kopierar all e-post från undermappen till den nya mappen på översta nivån.

Ta bort en mapp

Obs!: Du kan inte ta bort standardmappar som Inkorgen och Skickat.

 1. Högerklicka i fönstret till vänster på den mapp eller undermapp du vill ta bort och välj Ta bort.

 2. Välj Ta bort mapp.

 3. Bekräfta genom att välja OK.

Mappen för Borttaget

När du tar bort ett meddelande flyttas det till mappen Borttaget. Du kan antingen ta bort meddelanden manuellt från mappen, eller så kan du ställa in att Outlook.com automatiskt ska tömma mappen Borttaget när du loggar ut.

Obs!: Om du vill visa innehållet i borttagna mappar väljer du pilen bredvid Borttaget för att expandera mappen.

Töm mappen Borttaget när du loggar ut

 1. Gå till Inställningar för meddelande hantering (Inställningar Ikon för Inställningar Ikon för Inställningar visa alla Outlook-inställningare- post> meddelande hantering).

 2. Markera kryssrutan bredvid tömma mappen Borttaget under Alternativ för meddelanden.

 3. Välj Spara.

Om du vill lära dig att återställa borttagna meddelanden, se Återställ borttagna e-postmeddelanden på Outlook.com.

Hantera meddelanden

Använd kommandona i Outlook.com kommando fältet eller skapa regler som Outlook.com automatiskt flyttar meddelanden till mappar när du får dem.

Använd kommandon till att hantera meddelanden automatiskt

Med kommandon som Rensa och Flytta till kan du automatiskt ta bort eller flytta meddelanden från en viss avsändare. Kommandon visas i Outlook.com kommando fältet när du väljer ett meddelande i Inkorgen.

 • Med Rensa kan du snabbt ta bort oönskade e-postmeddelanden i Inkorgen. När du markerar ett meddelande kan du automatiskt ta bort alla inkommande e-postmeddelanden från den aktuella avsändaren, endast behålla det senaste e-postmeddelandet eller ta bort e-postmeddelanden som är äldre än 10 dagar.

 • Med Flytta till kan du flytta ett specifikt meddelande eller automatiskt flytta alla meddelanden från den avsändaren till en annan mapp.

Konfigurera regler för automatisk hantering av meddelanden

Använd regler till att automatiskt flytta meddelanden till andra mappar när du får dem.

 1. Markera ett meddelande som du vill tilldela en regel och välj Fler åtgärder i kommandofältet i din inkorg.

 2. Välj Skapa regel. Dialogrutan Skapa en regel öppnas.

 3. Välj en mapp som du vill flytta meddelanden från avsändaren.

 4. Om du vill välja andra villkor och åtgärder, klicka på Fler alternativ.

  Kryss rutan sluta bearbeta fler regler är markerad som standard. När den är markerat ignoreras efterföljande regler även om de gäller för meddelandet.

 5. Välj OK för att spara regeln.

Vill du ha mer hjälp?

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×