Arbeta med klasser och objekt i UML-statiska strukturdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till ett gränssnitt i en klass, komponent eller andra element

 1. I en statisk struktur, komponent eller i ett spridningsdiagram drar du Lollipop-gränssnittsformen (som representeras av en linje eller cirkel) till ritningssidan.

 2. Limma ändpunkten utan cirkeln till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på komponenten klass eller andra element.

 3. Dubbelklicka på formen Gränssnitt och ange namn, åtgärder och andra egenskapsvärden för den.

  Tips: Du kan också låta ett gränssnitt representeras av en rektangulär Gränssnitt-form som liknar en klass. Använd denna form när du vill visa en lista över gränssnittsåtgärder.

  Tips: Du kan ändra vilken typ av form som visas för ett gränssnitt genom att högerklicka på formen Gränssnitt och sedan klicka på Visa som klassliknande gränssnitt eller Visa som Lollipop-gränssnitt.

Ange en inser relation mellan en klass och ett gränssnitt eller andra element

 1. Högerklicka på någon klassform (Klass, Parameterklass, Funktion eller Metaklass) i ett statiskt strukturdiagram. Klicka sedan på Visningsalternativ för form och markera Realiseringslänk under Allmänna alternativ.

 2. Limma kontroll handtaget Kontrollhandtag för länken genomförandet på en klass-form till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på gränssnittet, klass eller andra element.

Lägga till mottagningar i en klassificerare

 1. Dubbelklicka på formen som representerar den klassificerare där du vill lägga till mottagningarna och klicka sedan på kategorin Mottagningar.

 2. Klicka på Ny om du vill lägga till en ny mottagning.

 3. Klicka på kategorin Mottagning. Ange ett namn för mottagningen i kolumnen Mottagning. I kolumnen Signal väljer du den signal som klassificeraren, förberedd av mottagningen, reagerar på och väljer sedan vilka andra egenskapsvärden du vill använda.

  Obs!: Ett signalelement måste finnas i modellen för att vara tillgängligt i Signal-listan.

 4. I kategorin Undantag väljer du de eventuella undantag som kan genereras av mottagningen.

  Obs!: Ett undantagselement måste finnas i modellen för att vara tillgängligt i Signal-listan.

 5. Lägg till alla villkor eller märkta värden som du vill använda och klicka sedan på OK tills du stänger dialogrutan Egenskaper för UML för formen.

Lägga till mallparametrar i en kurs

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, Klass, Verktyg, Metaklass eller Bindningselement) som representerar det element där du vill lägga till parametrar. Klicka därefter på Mallparametrar.

 2. Klicka på Ny om du vill lägga till en ny parameter.

 3. I listan Mallparametrar:

  • Skriv in det nya namnet i kolumnen Mallparametrar när du vill redigera typen.

  • När du vill redigera typen klickar du på ett Typfält, klickar på pilen och väljer därefter typ i listan.

  • När du vill lägga till dokumentation skriver du i rutan Dokumentation.

 4. Klicka på OK om du vill acceptera förändringarna och stänga dialogrutan Egenskaper för UML-klass.

  Tips: Du kan göra vilken klass som helst till en parameterklass genom att lägga till parametrar till en klassform. Om du vill dölja parametrar för en klassform högerklickar du på formen, klickar på Visningsalternativ för form och väljer sedan Mallparametrar i Utelämna.

Binda mallparametrar till en kurs

 1. Dra formen Bindningselement från stencilen UML Statiskt strukturdiagram till ritningssidan nära Parameterklass-formen med de parametrar du vill binda.

 2. Dra formen bindning till ritningssidan och limma ändpunkten utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på bundna elementet.

 3. Limma Bindning-formens ändpunkt med pilspets mot en kopplingspunkt på formen Parameterklass.

 4. Dubbelklicka på formen Bindning och klicka sedan på Bindningsargument.

 5. Under Bindningsargument markerar du en parameter som du vill binda en typ till (om parametern inte har en typ angiven). Klicka på Egenskaper, välj typ eller skriv önskat värde och klicka sedan på OK.

 6. Stäng dialogrutan Egenskaper för UML-bindning genom att klicka på OK.

Attribut och åtgärder som är associerade till parameterklassen överförs till bindningselementet. Obundna parametrar (utan angiven typ) som du har tilldelat klassen som attributtyper eller returtyper, byts ut i bindningselementet mot de typer du har angett i steg 5 ovan.

Skapa ett objekt som en instans av en klass

 1. I ett statiskt strukturdiagram drar du en Klass-form till en ritningssida för att representera den klass som du vill att objektet ska vara en förekomst av.

 2. Du kan också   dubbelklicka på Klassform om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML-klass. Klicka på Attribut och sedan på Nytt och lägg till attribut för klassen. Klicka på OK och därefter på OK igen.

 3. Dra en Objekt-form till ritningssidan och dubbelklicka sedan på den .

 4. I dialogrutan Egenskaper för UML-objekt klickar du på Objekt och anger ett namn för objektet. Under Klass väljer du den klass som du vill att objektet ska vara en förekomst av.

 5. Klicka på Attributvärden och välj de attribut som du vill lägga ett förekomstvärde till och klicka sedan på Egenskaper. Ange ett värde för attributet.

 6. Klicka på Attributlänk och lägg till alla övriga egenskapsvärden som du vill använda och klicka sedan på OK.

 7. Upprepa steg 5 och 6 för alla attribut som du vill lägga till nya förekomstvärden för och klicka sedan på OK.

Ta bort mallparametrar från en kurs

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, Klass, Verktyg, Metaklass eller Bindningselement) som representerar det element där det finns parametrar du vill ta bort. Klicka därefter på Mallparametrar.

 2. Välj vilka mallparametrar du vill ta bort och klicka på Ta bort. Klicka därefter på OK.

Redigera mallparametrar för en klass

 1. Dubbelklicka på formen (Parameterklass, Klass, Verktyg, Metaklass eller Bindningselement) som representerar det element där det finns parametrar du vill redigera. Klicka därefter på Mallparametrar.

 2. I listan Mallparametrar klickar du på ett Typfält för varje parameter du vill redigera. Klicka därefter på pilen och välj en typ i listan.

  Obs!: Du kan tilldela parametrar utan någon specificerad typ till attribut som typer eller till funktioner som svarstyper.

 3. I listan Mallparametrar anger du ett nytt namn för varje parameter som du vill redigera.

 4. I rutan Dokumentation anger du den dokumentation du önskar.

 5. Klicka på Ny om du vill lägga till en parameter till (och följ steg 3 till 5), eller klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för UML-klass.

Dölja attribut- och avsnitt i en kurs

 1. Högerklicka på Klass-formen och klicka därefter på Visningsalternativ för form.

 2. I dialogrutan Visningsalternativ för UML-form, under Utelämna, väljer du Attribut om du vill dölja attributavsnittet. Välj sedan Funktioner om du vill dölja funktionsavsnittet.

  Tips: Om du vill visa avsnitten med attribut och funktioner igen högerklickar du på formen, klickar på Visningsalternativ för form och raderar Attribut och Funktioner.

Ange att klasser i ett paket kan bli refererade

 1. Dra formen Samband till ritningssidan i ett paketdiagram.

 2. Limma Samband-formens ändpunkt utan pilspets mot en kopplingspunkt på det paket som ska referera till klasserna i ett annat paket.

 3. Limma samband ändpunkt med pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på paketet som innehåller de målklasser som ska refereras.

 4. Dubbelklicka på formen Samband så att dialogrutan Egenskaper för UML-samband öppnas.

 5. Ange ett namn på sambandet under Namn. Under Stereotyp väljer du Importera. Klicka sedan på OK.

Obs!: När du kopplar paket med ett <<importsamband>> innebär det endast att klasserna kan refereras. Du måste själv ange lämplig visning för målklasserna.

Visa implementering av en typ av en implementeringsklass

 1. I ett statiskt strukturdiagram drar du en Klass-form till ritningssidan. Dubbelklicka på formen.

 2. I dialogrutan Egenskaper för UML-klass klickar du på Klass och anger ett namn för objektet. Under Stereotyp väljer du Typ och klickar sedan på OK.

 3. Dra en andra Klass-form till ritningssidan. Dubbelklicka på formen.

 4. I dialogrutan Egenskaper för UML-klass klickar du på Klass och anger ett namn för objektet. Under Stereotyp väljer du Implementeringsklass och klickar sedan på OK.

 5. Högerklicka på implementeringsklassen och klicka på Visningsalternativ för form. I dialogrutan Visningsalternativ för UML-form väljer du Realiseringslänk under Allmänna alternativ och klickar därefter på OK.

 6. Dra kontrollen hantera Kontrollhandtag på formen implementeringen klass att skapa en koppling som representerar en inser relation.

 7. Limma ändpunkten på realiseringskopplingens pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på formen klass som representerar typen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×