Arbeta med hyperlänkar i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För snabb åtkomst till relaterad information i en annan fil eller på en webb sida kan du infoga en hyperlänk i en kalkyl blads cell. Du kan också infoga hyperlänkar i särskilda diagramelement.

Obs!: De flesta skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också markera ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • På fliken Infoga går du till gruppen Länkar och klickar på Hyperlänk Knappen Hyperlänk .

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på Skapa nytt dokument under Länka till.

 3. Skriv ett namn för den nya filen i rutan Namn på nytt dokument.

  Tips: Om du vill ange en annan plats än den som visas under Fullständig sökväg kan du skriva den nya platsen före namnet i rutan Namn på nytt dokument eller klicka på Ändra och välja önskad plats. Avsluta med att klicka på OK.

 4. Ange om du vill öppna den nya filen för redigering nu eller senare genom att klicka på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också markera ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • På fliken Infoga går du till gruppen Länkar och klickar på Hyperlänk Knappen Hyperlänk .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en fil klickar du på Aktuell mapp och klickar på den fil du vill länka till.

   Du kan byta mapp genom att klicka på en annan mapp i listan Leta i.

  • Om du vill välja en webb sida klickar du på besökTa sidor och sedan på den webb sida som du vill länka till.

  • Om du vill använda en fil som du nyligen har använt klickar du på Senaste filer och klickar på den fil som du vill länka till.

  • Om du vet var filen eller webbsidan som du vill länka till finns kan du skriva informationen direkt i rutan Adress.

  • Om du vill söka efter en webb sida klickar du på Bläddra i webb Knappen Bläddra på webben , öppnar den webb sida som du vill länka till och växlar sedan tillbaka till Excel utan att stänga webbläsaren.

 4. Om du vill skapa en hyperlänk till en viss plats i filen eller på webb sidan klickar du på bok märkeoch dubbelklickar sedan på den bokmärke du vill använda.

  Obs!: Filen eller webbsidan som du länkar till måste innehålla ett bokmärke.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Om du vill skapa en länk till en plats i den aktuella arbetsboken eller en annan arbetsbok kan du antingen definiera ett namn för mål eller använda en cellreferens.

 1. Om du vill använda ett namn måste du namnge målcellerna i målarbetsboken.

  Namnge en cell eller ett cellområde

  1. Markera cellen, cellområdet eller de icke angränsande markeringar som du vill namnge.

  2. Klicka på rutan namn längst till vänster i formelfältet Bild av knapp .

   Namnruta

   Bild av knapp Namn rutan

  3. Skriv namnet på cellerna i rutan namn och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Namnet får inte innehålla blanksteg och måste börja med en bokstav.

 2. Klicka på den cell i ett kalkylblad i källarbetsboken som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också markera ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • På fliken Infoga går du till gruppen Länkar och klickar på Hyperlänk Knappen Hyperlänk .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Gör något av följande under Länka till:

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella arbetsboken klickar du på Plats i det här dokumentet.

  • Om du vill länka till en plats i en annan arbetsbok klickar du på Befintlig fil eller webbsida, letar upp och väljer den arbetsbok som du vill länka till och klickar sedan på Bokmärke.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på det kalkylblad som du vill länka till i rutan Eller markera en plats i det här dokumentet under Cellreferens, skriv cellreferensen i rutan Ange cellreferens och klicka på OK.

  • Klicka på namnet för de celler som du vill länka till i listan under Definierade namn och klicka på OK.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

Du kan använda funktionen HYPERLÄNK för att skapa en hyperlänk som öppnar ett dokument som lagras på en nätverksserver, i ett intranät eller på Internet. När du klickar i cellen som innehåller funktionen HYPERLÄNK öppnas filen som lagras på sökvägen för länken.

Syntax

HYPERLÄNK(länk_placering;eget_namn)

Länkplacering     är sökvägen till och filnamnet för det dokument som ska öppnas som text. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, t.ex. en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Word-dokument. Sökvägen kan leda till en fil lagrad på en hårddisk eller utgöra en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL (Uniform Resource Locator) på Internet eller i ett intranät.

 • Länk_placering kan vara en textsträng inom citattecken eller en cell som innehåller länken som en textsträng.

 • Om det hopp som anges i Länk_placering inte finns eller inte går att navigera visas ett fel när du klickar på cellen.

Eget_namn     är den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Cellens innehåll visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

 • Eget_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell som innehåller hopptexten eller värdet.

 • Om eget_namn returnerar ett felvärde (t ex #Värdefel!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Exempel

Följande exempel öppnar kalkylbladet Budgetrapport.xls som är lagrat på Internet på platsen example.microsoft.com/report och visar texten "Klicka om du vill visa rapporten":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Följande exempel skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken visas innehållet i cell D1 som hopptext:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Följande exempel skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken Budgetrapport.xls, som är lagrad på Internet på platsen example.microsoft.com/report. I den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken, visas texten "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Om du vill skapa en hyperlänk till en viss placering i ett Word-dokument anger du med hjälp av ett bokmärke vart i dokumentet du vill hoppa. Följande exempel skapar en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i dokumentet Årsrapport.doc på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel för Windows visar följande exempel innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar filen kvart1.xls, som ligger på servern EKONOMI i den delade katalogen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Följande exempel öppnar filen kvart1.xls, som är lagrad i katalogen Ekonomi på enhet D, i Excel och visar det numeriska värdet i cell H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

I Excel för Windows skapar följande exempel en hyperlänk till området Summa i en annan extern arbetsbok, Minbok.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

I Microsoft Excel för Macintosh visar följande exempel "Klicka här" i cellen och öppnar filen Första kvartalet, som finns i mappen Budgetrapporter på hårddisken med namnet Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan skapa hyperlänkar som leder från en cell till en annan i ett kalkylblad. Om det aktiva kalkybladet i arbetsboken Budget heter Juni, skapar följande formel en hyperlänk till cell E56. Själva länktexten utgör värdet i cellen.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Om du vill komma till ett annat kalkylblad i samma arbetsbok ändrar du kalkybladsnamnet i länken. Om du t ex skulle vilja skapa en länk till cell E56 i kalkylbladet September, ändrar du ordet "Juni" till "September".

När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas e-postprogrammet automatiskt och skapar ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan till , förutsatt att du har ett e-postprogram installerat.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

  Du kan också markera ett objekt, t.ex. en bild eller ett element i ett diagram, som du vill använda för hyperlänken.

  • På fliken Infoga går du till gruppen Länkar och klickar på Hyperlänk Knappen Hyperlänk .

  Du kan också högerklicka på cellen eller objektet och sedan klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Klicka på E-postadress under Länka till.

 3. Skriv önskad e-postadress i rutan e-postadress .

 4. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

  Obs!: Vissa webbläsare och e-postprogram kanske inte känner igen ämnes raden.

 5. Skriv den text som ska användas för hyperlänken i rutan Text som ska visas.

 6. Du kan skapa ett tips som visas när pekaren placeras på hyperlänken genom att klicka på Skärmtips, skriva texten som ska visas i rutan Skärmtipstext och sedan klicka på OK.

  Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress i en cell genom att skriva adressen direkt i cellen. En hyperlänk skapas automatiskt när du skriver en e-postadress, till exempel someone@example.com.

Du kan infoga en eller flera externa referenser (även kallade länkar) från en arbetsbok till en annan arbetsbok som finns i ett intranät eller på Internet. Arbetsboken behöver inte sparas som en HTML-format-fil.

 1. Öppna källarbetsboken och markera den cell eller det cellområde som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start
 3. Växla till det kalkylblad som du vill infoga informationen i och klicka sedan på den cell där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på Klistra in special i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Klicka på Klistra in länk.

  En extern referens skapas för cellen eller för varje cell i cellområdet.

Obs!: Det kan vara enklare att skapa en extern referens länk utan att öppna arbets boken på webben. För varje cell i mål arbets boken där du vill ha den externa referens länken klickar du på cellen och skriver sedan ett likhets tecken (=), URL-adressen och en plats i arbets boken. Till exempel:

='http://www.personens.hemsida/[fil.xls]Blad1'!A1

='ftp.server.plats/fil.xls'!MinNamngivnaCell

Om du vill markera en hyperlänk utan att aktivera länken till mål gör du något av följande:

 • Klicka på cellen som innehåller hyperlänken, håll ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpp musknappen.

 • Använd piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

 • Om hyperlänken är en bild håller du ned Ctrl och klickar på bilden.

Du kan ändra en befintlig hyperlänk i arbetsboken genom att ändra hyperlänkens mål, utseende, text eller bild.

Ändra hyperlänkens målfil

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera en bild håller du ned CTRL och klickar på bilden.

  • På fliken Infoga går du till gruppen Länkar och klickar på Hyperlänk. Knappen Hyperlänk

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Redigera hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 2. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om hyperlänken skapades med kalkylbladsfunktionen HYPERLÄNK måste du redigera formeln om du vill ändra målfilen. Markera cellen som innehåller hyperlänken och ändra formeln i formelfältet.

Du kan ändra utseende på all hyperlänktext i den aktiva arbetsboken genom att ändra cellformatet för hyperlänkar.

 1. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

 2. Gör följande under Data och modell:

  • Om du vill ändra hur hyperlänkarna ser ut innan användaren klickar på dem högerklickar du på Hyperlänk och klickar på Ändra.

  • Om du vill ändra hur hyperlänkarna ser ut när användaren har klickat på dem högerklickar du på Följd hyperlänk och klickar på Ändra.

   Obs!: Cellformatet Hyperlänk är bara tillgängligt om arbetsboken innehåller en hyperlänk. Cellformatet Följd hyperlänk är bara tillgängligt om arbetsboken innehåller en hyperlänk som användaren har klickat på.

 3. Klicka på Formatera i dialogrutan Formatmall.

 4. Välj de formateringsalternativ som du vill använda på fliken Tecken och fliken Fyllning och klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • De alternativ du väljer i dialogrutan Formatera celler visas som markerade under Formatmall omfattar i dialogrutan Formatmall. Du kan avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du inte vill använda.

  • Om du ändrar cellformaten Hyperlänk och Följd hyperlänk används ändringarna för alla hyperlänkar i den aktiva arbetsboken. Du kan inte ändra utseende på enskilda hyperlänkar.

 1. Markera cellen eller bilden som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att gå till hyperlänkens målfil klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen. Du kan också använda piltangenterna för att markera cellen. Om du vill markera en bild håller du ned CTRL och klickar på bilden.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra hyperlänktexten klickar du i formelfältet och ändrar texten.

  • Om du vill ändra formatet för en bild högerklickar du på bildobjektet och klickar på önskat alternativ.

  • Om du vill ändra texten i ett bildobjekt dubbelklickar du på bildobjektet och gör önskade ändringar.

  • Om du vill ändra bilden för hyperlänken infogar du en ny bild och skapar en hyperlänk med samma målfil. Därefter tar du bort den gamla bilden och hyperlänken.

 1. Högerklicka på den hyperlänk som du vill kopiera eller flytta och klicka på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn.

 2. Högerklicka i den cell som du vill kopiera eller flytta hyperlänken till och klicka på Klistra in på snabbmenyn.

Som standard är alla ospecificerade sökvägar till målfilerna för hyperlänk relativa till den aktiva arbetsbokens lagringsplats. Använd den här metoden om du vill definiera en annan standardsökväg. När du skapar en hyperlänk till en fil på standardplatsen behöver du bara ange filnamnet, inte hela sökvägen, i dialogrutan Hyperlänk.

Gör något av följande beroende på vilken Excel-version du använder:

 • I Excel 2016, Excel 2013 och Excel 2010:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Info.

  3. Klicka på Egenskaper och välj Avancerade egenskaper.

   Avancerade egenskaper
  4. På fliken Sammanfattning, skriv sökvägen som du vill använda i rutan Basadress för hyperlänk.

   Obs!: Du kan åsidosätta basadressen för hyperlänkar genom att ange den fullständiga, eller absoluta, adressen för hyperlänken i dialogrutan Hyperlänk.

 • I Excel 2007:

  1. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen , klicka på förberedaoch klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på Egenskaper på dokumentinformationspanelen och sedan på Avancerade egenskaper.

   Avancerade egenskaper
  3. Klicka på fliken Sammanfattning.

  4. Skriv sökvägen som du vill använda i rutan Basadress för hyperlänk.

  Obs!: Du kan åsidosätta basadressen för hyperlänkar genom att ange den fullständiga, eller absoluta, adressen för hyperlänken i dialogrutan Hyperlänk.

Gör något av följande om du vill ta bort en hyperlänk:

 • Om du vill ta bort en hyperlänk och hyperlänktexten högerklickar du på cellen som innehåller hyperlänken och klickar på Radera innehåll på snabbmenyn.

 • Om du vill ta bort en hyperlänk och bilden som representerar den håller du ned CTRL och klickar på bilden och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill inaktivera en enskild hyperlänk högerklickar du på hyperlänken och klickar på Ta bort hyperlänk på snabbmenyn.

 • Om du vill inaktivera flera hyperlänkar på en gång gör du så här:

  1. Skriv talet 1 i en tom cell.

  2. Högerklicka på cellen och klicka på Kopiera på snabbmenyn.

  3. Håll ned CTRL och markera alla hyperlänkar som du vill inaktivera.

   Tips: Om du vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till länken klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren förvandlas till ett kors Markeringspekaren i Excel och släpper sedan musknappen.

  4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

   Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start
  5. Klicka på Multiplicera under Åtgärd och sedan på OK.

  6. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

  7. Välj Normal under Bra, dålig och neutral.

En hyperlänk är en länk från ett dokument som öppnar en annan sida eller fil när du klickar på den. Målet är ofta en annan webb sida, men det kan även vara en bild, en e-postadress eller ett program. Själva hyperlänken kan bestå av text eller en bild.

När en webbplatsanvändare klickar på hyperlänken visas hyperlänkens mål i en Webbläsare eller öppnas eller körs, beroende på typen av mål. En hyperlänk till en sida visar exempelvis sidan i en webbläsare, medan en hyperlänk till en AVI-fil öppnar filen i en mediespelare.

Så här används hyperlänkar

Med hyperlänkar kan du göra följande:

 • Navigera till en fil eller webb sida i ett nätverk, intranät eller på Internet

 • Navigera till en fil eller webbsida som du planerar att skapa

 • skicka ett e-postmeddelande

 • starta en filöverföring, t.ex. en filhämtning eller en FTP-process.

När du pekar på text eller på en bild som innehåller en hyperlänk förvandlas pekaren till en hand Pekare som ser ut som en hand , vilket betyder att texten eller bilden är klickbar.

Vad en URL är och hur den fungerar

När du skapar en hyperlänk kodas hyperlänkens mål som en URL (Uniform Resource Locator), t.ex.:

http://exempel.microsoft.com/nyheter.htm

file://Datornamn/DeladMapp/Filnamn.htm

En URL-adress innehåller en protokoll, till exempel HTTP, FTP eller File, en Webbserver eller en nätverks plats samt en sökväg och ett fil namn. Följande bild illustrerar delarna i en webbadress:

URL-adressens fyra beståndsdelar

1. Det protokoll som används (http, ftp, file)

2. Webbservern eller nätverksplatsen

3. Sökväg

4. Filnamn

Absoluta och relativa hyperlänkar

En absolut URL innehåller en fullständig adress, inklusive protokoll, Webbserver, sökvägen och filnamnet.

En relativ URL-adress innehåller en eller flera delar. Den saknade informationen hämtas från sidan som innehåller URL-adressen. Om till exempel protokollet och webb servern saknas använder webbläsaren protokollet och domänen, som. com,. org eller. edu, på den aktuella sidan.

Det är vanligt att sidorna på webben använder relativa webbadresser som bara innehåller en del av sökvägen och filnamnet. Om filerna flyttas till en annan server fungerar alla hyperlänkar som vanligt förutsatt att sidornas inbördes placeringar inte ändras. En hyperlänk på Products. htm pekar till exempel på en sida med namnet Apple. htm i en mapp med namnet mat; om båda sidorna flyttas till en mapp med namnet mat på en annan server är URL-adressen i hyperlänken fortfarande korrekt.

I en Excel-arbetsbok är ospecificerade sökvägar till målfiler som standard relativa till den aktiva arbets bokens plats. Du kan ange en annan bas adress som standard, så att varje gång du skapar en hyperlänk till en fil på den platsen behöver du bara ange fil namnet, inte sökvägen i dialog rutan Infoga hyperlänk .

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 4. Skriv den fullständiga URL: en för den webb sida som du vill länka till under URL-adress.

 5. Klicka på OK.

Om du vill länka till en plats i den aktuella arbets boken kan du antingen ange ett namn för mål cellerna eller använda en cell referens.

 1. Om du vill använda ett namn måste du namnge mål cellerna i arbets boken.

  Definiera ett namn för en cell eller ett cell område

  1. Markera cellen eller ett område med celler som du vill namnge.

  2. Skriv namnet på cellerna i rutan namn längst till vänster i formelfältet Bild av knapp och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: Namnet får inte innehålla blanksteg och måste börja med en bokstav.

 2. Klicka på den cell i kalkyl bladet där du vill skapa en hyperlänk.

 3. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 4. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 5. Ange det definierade namnet eller cell referensen under Placera i det här dokumentet .

 6. Klicka på OK.

När du klickar på en hyperlänk till en e-postadress startas e-postprogrammet automatiskt och skapar ett e-postmeddelande med rätt adress i rutan till , förutsatt att du har ett e-postprogram installerat.

 1. Klicka på den cell i ett kalkylblad som du vill skapa en hyperlänk i.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka i cellen och klicka på hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Skriv den text du vill använda för hyperlänken under Visa text ruta.

 4. Under e-postadressanger du den e-postadress som du vill använda.

 5. Klicka på OK.

Du kan också skapa en hyperlänk till en e-postadress i en cell genom att skriva adressen direkt i cellen. En hyperlänk skapas automatiskt när du skriver en e-postadress, till exempel someone@example.com.

Du kan använda funktionen hyperlänk för att skapa en hyperlänk till en webb adress.

Obs!: Länk_placering kan vara en text sträng inom citat tecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en text sträng.

Om du vill välja en hyperlänk utan att aktivera länken till dess mål gör du något av följande:

 • Markera en cell genom att klicka på den när pekaren är en pil.

 • Använd piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

Du kan ändra en befintlig hyperlänk i arbets boken genom att ändra dess mål, dess utseende eller texten som används för att representera den.

 1. Markera den cell som innehåller den hyperlänk som du vill ändra.

  Tips: Om du vill välja en hyperlänk utan att aktivera länken till dess mål använder du piltangenterna för att markera cellen som innehåller hyperlänken.

 2. På fliken Infoga klickar du på Hyperlänk.

  Du kan också högerklicka på cellen eller bilden och klicka på Redigera hyperlänk på snabb menyn eller trycka på CTRL + K.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera hyperlänk.

  Obs!: Om hyperlänken skapades med kalkylbladsfunktionen HYPERLÄNK måste du redigera formeln om du vill ändra målfilen. Markera cellen som innehåller hyperlänken och ändra formeln i formelfältet.

 • Högerklicka på cellen och klicka sedan på ta bort hyperlänk.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Ta bort eller inaktivera hyperlänkar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×