Arbeta med Gantt-schemavyn

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

vyn Gantt-schema är den vanligaste vyn i Project. Där ser du aktiviteter i projektet och deras relation till varandra samt schemat med hjälp av Gantt-staplar. Vyn Gantt-schema är standardvyn för nya projekt.

Obs!: Du öppnar vyn Gantt-schema genom att klicka på Gantt-schema på menyn Visa.

Artikelinnehåll

Använda uppgiftslistan

Använda diagrammet

Varför flyttas inte mina Gantt-staplar?

Använda uppgiftslistan

Du kan lista alla aktiviteter i projektet i rutnätsdelen till vänster i Gantt-schemat och ordna dem i en hierarki med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter. Du kan också länka samma aktiviteter för att visa aktivitetssamband.

Mer information om att lägga till objekt i aktivitetslistan och organisera projektets aktiviteter finns i följande artiklar:

Använda diagrammet

Förutom rutnätsdelen i vyn så innehåller även Gantt-schemat en illustrerad version av aktivitetslistan med Gantt-staplar som visar varaktigheten för projektets aktiviteter längs en tidslinje. Den här delen av Gantt-schemat kallas för diagrammet. För varje aktivitet börjar den tillhörande Gantt-stapeln vid startdatumet och slutar vid avslutdatumet. Om du har länkat samman aktiviteter är Gantt-staplarna i diagrammet sammankopplade med sambandspilar.

Zooma in och zooma ut

Tidslinjeenheter för den högra delen av vyn Gantt-schema visas längst upp i diagrammet. Som standard visas två tidsenheter i Project. Du kan justera dessa tidsenheter och visa upp till tre tidsenheter, och du kan ändra vilka tidsenheter som visas. Du kan till exempel zooma ut till en mer övergripande bild av projektets aktiviteter genom att visa År och Månader, eller så kan du zooma in och se exakta start- och avslutdatum för aktiviteterna i projektet genom att ändra tidsskalan till Veckor och Dagar. Mer information om hur du justerar tids skalan för vyn Gantt-schema finns i ändra tids skalan i en projektvy.

Ändra färger och lägga till text

I Project finns mycket flexibilitet för att Gantt-staplarna visas i Gantt-schemat.

Du kan:

  • ändra färg, form eller mönster för Gantt-staplar

  • skapa en ny typ av Gantt-stapel, till exempel en som visar tillgänglig extratid eller försenade aktiviteter

  • lägga till text i Gantt-staplar

  • visa aktivitetsnamn för enskilda Gantt-staplar i en sammanfattningsaktivitet

  • ändra höjden på Gantt-staplar

  • ändra utseende på sambandspilarna mellan Gantt-staplar.

Alla dessa ändringar beskrivs i Formatera stapeldiagrammet i en Gantt-schemavy.

Varför flyttas inte mina Gantt-staplar?

Gantt-staplar visas med start- och avslutdatum för aktiviteter i projektet. De flyttas inte i takt med aktiviteternas förlopp. Du kan i stället använda stödlinjer för det aktuella datumet och se det förmodade förloppet för aktiviteter enligt schemat.

  1. Högerklicka någonstans i schemadelen i vyn Gantt-schema och klicka på Stödlinjer.

  2. Välj Aktuellt datum i rutan Linje att ändra.

  3. I området Normal använder du rutorna Typ och Färg till att ändra hur stödlinjen ser ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×