Arbeta med flera kalendrar i Outlook på webben för företag

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Logga in i Outlook på webben med ditt arbets- eller skolkonto för Office 365.

Den här artikeln är avsedd för Outlook på webben. Använder du en annan version?

Prova Outlook.com | Outlook 2013 eller 2016 | Outlook 2010

Med Outlook på webben för företag kan du visa fler än en kalender i taget. Kalendrarna kan antingen vara dina egna, eller också en blandning av egna och andras kalendrar inom eller utanför organisationen. Du hittar information om att dela kalendrar och lägga till andra personers kalendrar i din kalendervy i Dela din kalender i Outlook på webben för företag och Öppna en internetkalender i Outlook på webben för företag.

I den här artikeln

Hur skapar jag en ny kalender?

Arbeta med kalendergrupper

Hantera flera kalendrar

Visa flera kalendrar samtidigt

Skapa objekt i olika kalendrar

Hur skapar jag en ny kalender?

Du kan använda snabbmenyn om du behöver skapa fler kalendrar för ditt konto. Till exempel vill du kanske skapa en separat kalender för projektdeadlines eller en specifik träningskalender.

Skapa en ny kalender

Mina kalendrar är en bra plats att skapa en kalender på såvida du inte ska skapa många kalendrar. Om du tänker skapa många kalendrar kan det vara bra att skapa kalendergrupper där du kan organisera dem. Läs mer i Arbeta med kalendergrupper.

 1. Välj Ny kalender Ikonen Lägg till i navigeringsfönstret bredvid Mina kalendrar.

  Lägg till en ny kalender
 2. Ange namnet du vill använda för den nya kalendern i rutan Kalendernamn och tryck på RETUR.

  Lägg till ett namn i en ny kalender.

Skapa en kalender i mappen Andra kalendrar

Under Andra kalendrar kan du skapa en annan kalender precis som du gjorde i mappen Mina kalendrar.

 1. Välj Ny kalender Ikonen Lägg till i navigeringsfönstret bredvid Andra kalendrar.

 2. Ange ett namn på den nya kalendern i rutan Kalendernamn och tryck på RETUR.

Du kan också öppna en kalender från en katalog eller från internet.

Överst på sidan

Arbeta med kalendergrupper

Med kalendergrupper kan du skapa kalendrar som har ett specifikt syfte eller fokuserar på en särskild aktivitet. Du kan till exempel skapa en kalendergrupp för din avdelning och lägga till en gruppkalender där alla kan lägga till sina semestrar. En kalendergrupp kan också vara användbar om organisationen deltar i ett årligt evenemang där det ingår månatliga möten och där vissa aktiviteter måste slutföras vid vissa datum.

Bläddra bland grupper

Innan du skapar en ny kalendergrupp kanske du vill bläddra bland befintliga grupper och kontrollera att du inte skapar en dubblett av ett gruppnamn.

 1. Välj Bläddra i grupper under Grupper. Tillgängliga kataloger visas i navigeringsfönstret med Alla grupper som standardval.

  Mappar som visas när du bläddrar bland grupperna i Kalender för Outlook på webben för företag
 2. Gör något av följande:

  • Bläddra igenom de tillgängliga grupperna tills du hittar den du vill använda.

  • Ange ett specifikt namn i rutan Sök i alla grupper och tryck på RETUR eller välj Sök efter support . Möjliga matchningar visas under sökrutan.

Skapa en grupp

 1. Välj Skapa grupp så visas dialogrutan Skapa en grupp (ett formulär) till höger på skärmen.

  Skapa en grupp i Kalender för Outlook på webben för företag
 2. Ange ett namn på den nya gruppen i rutan Välj ett namn.

  Obs!: När du skriver in namnet söker Outlook bland befintliga grupper för att avgöra om namnet är upptaget eller inte. Direkt under rutan Grupp-ID ser du ”inte tillgängligt” eller ”tillgängligt”. Om ”inte tillgängligt” visas väljer du ett annat namn.

 3. I rutan Grupp-ID kan du godkänna det föreslagna namnet eller välja Redigera Ikonen Redigera , ta bort det aktuella namnet och ange ett nytt. Välj sedan rutan Lägg till en beskrivning om du vill fortsätta att skapa en ny grupp.

  Obs!: Gruppnamn kan innehålla symboler, men inte grupp-ID:n. Inte heller blanksteg är tillåtna i grupp-ID:n.

 4. Ange en beskrivning av den nya gruppen i textrutan Lägg till en beskrivning.

 5. Välj något av följande i listrutan Sekretess:

  • Offentlig – Alla kan se vad som finns i gruppen (standard)

  • Privat – Endast godkända medlemmar kan se vad som finns i gruppen

 6. Välj det aktuella språket i listrutan Språk för grupprelaterade meddelanden.

 7. Markera kryssrutan Prenumerera om du vill att nya medlemmar ska få gruppkonversationer och kalenderhändelser i Inkorgen.

 8. Välj Skapa Knappen Skapa grupp så att du sparar gruppen du just skapade. Nu kan du lägga till medlemmar i gruppen.

 9. Ange namnet på den person som du vill ska få ett e-postmeddelande om den nya gruppen i rutan Lägg till medlemmar.

  Obs!: När du skriver visas namnen på de personer som du har varit i kontakt med i Outlook och som matchar det du angett. Du kan välja ett namn i listan med förslag som visas nedanför rutan Lägg till medlemmar, eller så kan du välja Sök i katalog.

  Du välja att lägga till medlemmar senare genom att välja Inte nu.

 10. När du väljer Lägg till skickas ett e-postmeddelande till den nya medlemmen.

Ta bort en grupp som du har skapat

 1. Gör något av följande under Grupper:

  • Högerklicka på gruppen och välj sedan Visa information > Redigera grupp. Gå till steg 4.

  • Välj den grupp du vill ta bort.

 2. I menyfältet Kalender väljer du Mer Ikonen Mer .

 3. Välj Redigera grupp på snabbmenyn som visas.

  Snabbmenyn för kalendergruppen med alternativet Redigera grupp markerat. Menyn visas när du klickar på Fler åtgärder på menyraden för gruppen.
 4. I dialogrutan Redigera grupp (ett formulär) som visas till höger på skärmen väljer du Ta bort grupp Ta bort-ikonen i dialogrutan för e-postbehörighet längst ned i rutan.

 5. I bekräftelserutan Ta bort grupp? markerar du kryssrutan Jag förstår att gruppen tas bort permanent och klickar sedan på Ta bort.

  Bekräftelse på att du vill ta bort en kalendergrupp permanent.

  Obs!: Om du inte markerar kryssrutan får du bekräfta borttagningen av gruppen. Välj OK så visas bekräftelserutan Ta bort grupp? igen. Om du har ändrat dig och inte vill ta bort gruppen väljer du Avbryt. Annars markerar du kryssrutan och väljer Ta bort.

Du kan också använda snabbmenyn för en befintlig grupp till att byta namn på gruppen, eller om du vill skapa eller öppna en ny kalender i gruppen.

Obs!: Det går inte att flytta en kalender mellan olika grupper.

Överst på sidan

Hantera flera kalendrar

 • Kalendervyn. Du kan lägga till eller ta bort en kalender från kalendervyn genom att välja ta bort . Hovra bara över eller peka på kalendern högst upp i kalenderfönstret så aktiveras eller inaktiveras ta bort .

 • Fler alternativ. Du kan byta namn eller färg på, ta bort, dela samt uppdatera behörigheterna för dina egna kalendrar. Markera kalendern och högerklicka med musen eller, om du använder en pekenhet, tryck och håll kvar för att öppna snabbmenyn.

 • Om du har lagt till en kalender som tillhör någon annan i din kalendervy kan du byta namn på, byta färg på och ta bort kalendern via snabbmenyn.

Överst på sidan

Visa flera kalendrar samtidigt

 • Du kan lägga till hur många kalendrar som helst för ditt konto, men du kan bara visa tio stycken samtidigt. Om du använder någon av vyerna Vecka, Arbetsvecka eller Månad och har aktiverat fler än en kalender slås de ihop till en enda vy. Kalendrarnas olika färger gör att du kan se vilka objekt som hör till vilken kalender. Bakgrundsfärgen för icke arbetstid ändras också så att den matchar den aktiva kalendern.

 • Om du använder vyn Dag kan du välja Knappen för att sammanfoga kalendrar är bara tillgänglig om flera kalendrar visas i dagsvyn eller Knappen för att dela upp kalendern är bara tillgänglig om flera kalendrar visas i dagsvyn i det övre högra hörnet i kalenderfönstret för att avgöra hur du vill visa flera kalendrar. Med Koppla visas alla öppna kalendrar i ett lodrätt format och med Dela visas de sida vid sida.

 • När du visar flera kalendrar samtidigt kan du bestämma vilken som ska vara aktiv genom att markera den längst upp i kalenderfönstret.

Överst på sidan

Skapa objekt i olika kalendrar

 • Det finns två sätt att lägga till ett nytt objekt i en aktiv kalender du äger.

  • Peka på en dag i kalendern, högerklicka och väljer sedan Nytt och fyll i dialogrutan Information (ett formulär).

  • I menyraden Kalender väljer du nedåtpilen Knappen Ny och nedåtpil > Kalenderhändelse och slutför sedan dialogrutan Information (ett formulär).

  Använd färg om du snabbt vill kunna skilja olika kalendrar från varandra.

 • Du kan flytta ett objekt till en annan kalender.

  • Markera det objekt du vill flytta, högerklicka och välj Öppna på snabbmenyn.

  • I dialogrutan Information (ett formulär) öppnar du listrutan Spara i kalendern, väljer den nya kalendern och väljer sedan Spara Knappen Skapa grupp .

   Obs!: Ett objekt som flyttas från en kalender till en annan fortsätter att visas i den ursprungliga kalendern. Objektet som visas i den ursprungliga kalendern markeras i färgen för kalendern det flyttades till. Du kan dubbelklicka på objektet i den ursprungliga kalendern och redigera eller ta bort det.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×