Arbeta med flera Exchange- och SharePoint-kalendrar i en SharePoint-kalender

Arbeta med flera Exchange- och SharePoint-kalendrar i en SharePoint-kalender

Om du använder en SharePoint-kalender på din webbplats kan du lägga över din egen Exchange-kalender på den och skapa en kombinerad kalendervy. Du kan också lägga över en annan SharePoint-kalender så länge båda SharePoint-kalendrarna finns i samma webbplatssamling. Allt som allt kan du lägga till upp till fyra Exchange- eller SharePoint-kalendrar.

På så sätt kan du visa kombinerade scheman. När du lägger en Exchange-kalender över en gruppkalender i SharePoint kan du till exempel se din egen kalender och ett gruppschema samtidigt. Det kan vara användbart när du ska välja en tid för en grupphändelse eller planera en tid för utbildning.

Obs!: För att ändra kalenderns inställningar måste du minst ha behörigheten Design för webbplatsen.

Mer information om gruppkalendrar i SharePoint finns i Använda en gruppkalender.

Jag vill

I följande procedur beskrivs hur du överlägger en SharePoint-kalender på en annan SharePoint-kalender. Du kan använda den här kalendern till att skapa en särskild kalendervy när du överlägger kalendern.

Så här överlägger du en SharePoint-kalender på en annan SharePoint-kalender:

 1. Välj fliken Kalender i en SharePoint-kalender och välj sedan Kalenderöverlägg.

  Knappen Kalenderöverlägg i menyfliksområdet
 2. Välj Ny kalender på sidan Inställningar för kalenderöverlägg.

  Knappen Kalenderöverlägg i menyfliksområdet
 3. I avsnittet Namn och typ skriver du kalendernamnet och väljer sedan SharePoint.

  Kalenderöverlägg, dialogrutan Skapa kalender
 4. I avsnittet Inställningar för kalenderöverlägg skriver du en beskrivning av kalendern (valfritt) och ändrar kalenderns färgtema (valfritt).

  Tips:  Om du väljer olika färger för olika kalendrar blir det enklare att se vilken kalender som en händelse kommer från.

 5. Skriv webbadressen för SharePoint-webbplatsen som kalendern tillhör, till exempel https://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendar, och välj sedan Lös. Om kalendern finns på samma plats som gruppkalendern är fältet Webbadress redan ifyllt.

  Viktigt!: Den SharePoint-kalender du vill överlägga måste finnas i samma webbplatssamling som gruppkalendern.

 6. Välj listrutan Lista och välj sedan kalendern som du vill lägga till i kalendern.

 7. Välj den vy du vill använda bland alternativen för Listvy.

 8. Om du vill att den överlagda SharePoint-kalendern alltid ska visas i SharePoint-gruppkalendern markerar du Visa alltid. När Visa alltid inte är markerat kan du aktivera och inaktivera olika överlagda kalendrar från sidan. Om alternativet är markerat visas den överlagda kalendern alltid på sidans kalender.

 9. Klicka på OK för att acceptera överlägget och slutför sedan processen genom att klicka på OK.

  Knappen Kalenderöverlägg i menyfliksområdet

Överlägga en Exchange-kalender på en SharePoint-kalender

I följande procedur beskrivs hur du överlägger en Exchange-kalender på en SharePoint-kalender. Du kan använda den här kalendern till att skapa en särskild kalendervy när du överlägger kalendern.

Viktigt!:  Du kan bara använda din egen Exchange-kalender som överlägg. Överlägg med Exchange-kalendrar använder med andra ord kontouppgifterna för den användare som är inloggad. I SharePoint används den aktuella användarens kontoinformation till att hämta kalenderdata från Exchange-webbtjänsten.

Gör så här när du ska överlägga en Exchange-kalender:

 1. Klicka på Kalenderöverlägg på fliken Kalender i menyfliksområdet i SharePoint-kalendern.

  Knappen Kalenderöverlägg i menyfliksområdet
 2. Klicka på Ny kalender på sidan Inställningar för kalenderöverlägg.

  Knappen Kalenderöverlägg i menyfliksområdet
 3. I avsnittet Namn och typ skriver du kalendernamnet och väljer Exchange.

  Kalenderöverlägg, dialogrutan Skapa kalender
 4. I avsnittet Inställningar för kalenderöverlägg skriver du en beskrivning av kalendern (valfritt) och ändrar kalenderns standardfärgtema (valfritt).

  Skärmdump på kalenderöverlägg i SharePoint. I dialogrutan visas kalendernamnet, kalendertypen (Exchange) och du får webbadresserna för Outlook Web Access och Exchange Web Access.

 5. Klicka på Sök om du automatiskt vill fylla i webbadresser för URL för Outlook Web Access och URL för Exchange Web Service. Om Sök inte fungerar i din miljö skriver du webbadresserna manuellt.

 6. Om du vill att den här Exchange-kalendern alltid ska visas med SharePoint-gruppkalendern klickar du på Visa alltid. När Visa alltid inte är markerat kan du aktivera och inaktivera överlägg från sidan. Om alternativet är markerat visas den överlagda kalendern alltid på sidans kalender.

 7. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Mer information finns i

SharePoint- och Exchange-kalender tillsammans

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×