Arbeta med filterwebbdelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ansluta filterwebbdelar till webbdelar som innehåller en eller flera uppsättningar data om du vill ändra visningen av dessa data. Filterwebbdelarna kan vara synliga på sidan och användas till att låta användarna fylla i exempelvis datum eller text, eller så kan de vara osynliga, vilket är fallet med användarfiltret som filtrerar data baserat på vem som är inloggad på datorn.

Artikelinnehåll

Översikt

Typer av filter

Använda filter

Översikt

Med vissa filterwebbdelar filtreras data automatiskt och med andra filter kan användarna som visar en sida ange värden eller välja värden från en lista. Filterwebbdelarna kan användas med Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-data, Microsoft Office SharePoint Server 2007SharePoint-listor, data som finns i affärsdatakatalogen eller data i en arbetsbok som har överförts till Microsoft Office Excel Web Access-webbdelen.

Olika sätt att använda filter

Följande två fall visar hur du kan använda Office SharePoint Server 2007-filter:

  • Bengt Hasselgren vill rapportera intäkter från en viss produkt månadsvis. Tidigare använde Bengt en SQL Server 2005 Analysis Services-rapport som han skapade i säljprogrammet Contoso. Sedan kopierade och klistrade han in informationen i ett e-postmeddelande och skickade den till övriga personer i arbetsgruppen. Bengt lägger till samma SQL Server 2005 Analysis Services-rapport i instrumentpanelen tillsammans med en månadsrapport som visar kundklagomål om produkten.

    Bengt lägger till en filterwebbdel så att instrumentpanelsanvändarna kan välja den produkt de är intresserade av. Han konfigurerar filtret så att en produktlista visas och ansluter filtret till den nya månadsrapporten som visar kundklagomål om produkten. När gruppmedlemmarna visar sidan kan de se olika data om den standardprodukt som Bengt har angett i rapporterna, men de kan även välja produkter i en lista. Om de väljer en annan produkt ändras data i var och en av de anslutna webbdelarna.

  • Kristina Larsson, en regional försäljningschef, använder avdelningens instrumentpanel för att granska månadsdata. Hon upptäcker att prestandaindikatorn för kundtillfredsställelse är gul, vilket betyder att den är i varningsläget. Hon kan klicka på indikatorn om hon vill gå till en webbsida som visar indikatorn, en förklaring till varför den är gul och tre rapporter med ytterligare information.

    Alla element på sidan filtreras specifikt för Kristinas avdelning. Andra försäljningschefer på Kristinas företag kan visa samma instrumentpanel, men deras vy filtreras så att den anpassas till deras avdelning.

Överst på sidan

Typer av filter

Vilka typer av filterwebbdelar du använder och hur du använder dem beror på din datakälla, vilken typ av kommunikation du vill ha med användaren och vilka resultat du vill ha. I Office SharePoint Server 2007 finns nio filter samt webbdelen Filteråtgärder, som är en filterknapp du kan lägga till på en sida. Användarna kan sedan använda den när de uppdaterar data på sidan.

Följande filter webbdelar ge webbdelen sidan användare Ange värden manuellt:

Webbdel

Beskrivning

Datumfilter

Du kan välja ett standardvärde eller inte ange något värde alls. Användarna kan välja ett datum från en nedrullningsbar kalender eller ange ett m/d/åååå-värde i rutan som visas på webbdelssidan.

Frågesträngfilter (URL)

Gör att du kan lägga till filter i en URL när du lägger till en länk till instrumentpanelen på en annan sida.

Textfilter

Du kan ange att användarna måste skriva text och/eller välja ett standardvärde.

Med följande webbdelar kan användarna välja värden från en värdelista på webbdelssidan:

Webbdel

Beskrivning

Urvalsfilter

Med urvalsfiltret kan du ange värden i webbdelens verktygsfönster. Användarna kan välja ett av dessa värden från en nedrullningsbar meny som visas på webbdelssidan.

Affärsdatakatalogfilter

Med den här webbdelen kan du välja en entitet från affärsdatakatalogen och sedan ange ett värde i värdekolumnen. Du kan även lägga till en beskrivningskolumn.

Om entiteten till exempel är Produkter kan AdventureWorks-programmet och värdekolumnen vara Namn. Om du lägger till en beskrivningskolumn visas en väljare på webbdelssidan. Användaren kan använda väljaren för att söka efter produkter efter beskrivning, nyckel eller namn på en nedrullningsbar meny.

SharePoint-listfilter

När du konfigurerar det här filtret refererar du till en SharePoint-lista och anger värdet för en kolumn, till exempel en rubrik, en beskrivning, ett datum eller en dokumenttyp. Användarna kan bläddra till listan och sedan välja bland de objekt du har angett.

SQL Server 2005 Analysis Services-filter

Med det här filtret kan du välja en dataanslutning från en webbdel på den aktuella webbdelssidan eller från ett SharePoint-dataanslutningsbibliotek eller Office-dataanslutningsbibliotek. Sedan anger du en dimension och en hierarki. Därmed visas något av dessa alternativ på webbdelssidan för användaren.

Med följande filterwebbdelar filtreras webbdelssidan automatiskt:

Webbdel

Beskrivning

Användarfilter

Tillhandahåller antingen användarens inloggningsnamn eller en vald SharePoint-profilegenskap. Tillhandahåller en vald frågesträngsparameter.

Frågesträngfilter (URL)

Med det här filtret visas fasta värden som du konfigurerar i verktygsfönstret.

Sidfältsfilter

Tillhandahåller värdet för en kolumn i listraden som den aktuella sidan är associerad med.

Överst på sidan

Använda filter

Du måste göra tre saker när du använder ett filter:

  • Lägga till filtret på webbdelssidan

  • Konfigurera filterinställningarna

  • (Valfritt) Ansluta filtret till andra webbdelar på sidan

Lägga till filtret på webbdelssidan

Du lägger till en filterwebbdel på en webbdelssida på liknande sätt som när du lägger till en annan webbdel på en sida. När du använder ett filter som kräver att användaren fyller i ett värde bör du fundera över var du vill placera webbdelen på sidan. Tänk också på att namnet du anger för filtret i verktygsfönstret fungerar som en beskrivning för textrutan eller menyn på sidan.

Konfigurera filterinställningar

Du ställa in filtret med hjälp av verktygsfönstret webbdel. Varje verktygsfönstret har olika alternativ beroende på vilken typ av filter du ställer in.

Mer information om hur du konfigurerar filterinställningarna finns i följande artiklar:
ansluta en Filterwebbdel till en listvywebbdel
ansluta en Filterwebbdel till en datavywebbdel

Ansluta filtret till andra webbdelar på sidan

Filterwebbdelen du använder kan anslutas till en annan webbdel på sidan. Det kan till exempel vara användbart när du använder filter med Excel Web Access-webbdelar. Du kan ansluta filterwebbdelar som är synliga eller osynliga för användarna. Med en synlig filterwebbdel kan du till exempel begära indata från webbdelen Sidvisning (du kan till exempel ange att användaren måste välja en produkt i en produktlista). Om du använder en osynlig filterwebbdel, till exempel användarfiltret, filtreras de data som filtret har anslutits till automatiskt baserat på vem som är inloggad på datorn.

När ett filter är tillgängligt vara ansluten till en annan webbdel på sidan syns anslutningar-menyn från menyn Webbdelsmeny . Anslutning mellan filtret webbdel och en annan webbdel på sidan kan startas från båda riktningarna.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×