Arbeta med filterwebbdelar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Filterwebbdelar ändrar vyn för de data som visas i en annan webbdel, baserat på vissa kriterier. Till exempel kan en filterwebbdel leda till att värden från ett visst år visas i en ekonomisk rapport, eller till att en lista med elever i en klass bara visar de elever som är klara med en viss uppgift.

Filterwebbdelen kan visa en filterikon på sidan och kräva användarindata, t.ex. datum eller text, för att filterkriteriet ska skapas. Filterwebbdelen kan också fungera automatiskt, den kan vara dold på sidan och den kan använda filterkriterier som hämtas från en tredje webbdel, t.ex. ett användarfilter. Filterwebbdelar som är dolda på sidan kallas sammanhangsberoende webbdelar och de filtrerar resultat automatiskt utan indata från användaren.

Filterwebbdelar fungerar med SharePoint-listor, data från Microsoft SQL Server (versionerna 2005 och 2008), Analysis Services och data hämtade från Konnektivitetstjänster för företag.

I den här artikeln

Olika sätt att använda filter

Typer av filter

Använda filter

Olika sätt att använda filter

Följande scenarion beskriver två av alla de sätt som du kan använda filterwebbdelar på:

  • Jeff Smith vill kommunicera intäkter som en produkt på månadsbasis. Historiskt sett är Jeff visas en SQL Server Analysis Services-rapport som tillverkats genom programmet Contoso försäljning och kopierade informationen i ett e-postmeddelande distribuera den till sina team.

    Nu läggs Jeff samma SQL Server Analysis Services-rapport till sin instrumentpanel på månadsbasis, tillsammans med en rapport som visar klagomål efter produkt. Jeff lägger till en filterwebbdel så att användare av instrumentpanelen kan välja produkten de är intresserad av. Han ställer in filtret att visa en lista över produkter och han ansluter filtret till ny kund klagomål från produkten månadsrapport och den befintliga produkten intäkten efter månad rapporten. När hans gruppmedlemmarna visar sidan, de kan se data på standard-produkten Jeff ange för rapporter, men de kan också välja en produkt från en lista. När en gruppmedlem väljer en annan produkt, ändras filtret alla data i var och en av den anslutna webbdelar.

  • Kristina Larsson, en regional försäljningschef, använder avdelningens instrumentpanel för att granska månadsdata. Hon upptäcker att prestandaindikatorn för kundtillfredsställelse är gul, vilket betyder att den är i varningsläget. Hon kan klicka på indikatorn om hon vill gå till en webbsida som visar indikatorn, en förklaring till varför den är gul och tre rapporter med ytterligare information.

    Filtret visas endast de sidelement som gäller specifikt för Christina division. Andra försäljning projektledare i Christina företag kan visa samma instrumentpanelen, men deras vyn är olika. Filtret anpassar varje vy för en viss division.

Överst på sidan

Typer av filter

Vilken typ av filterwebbdelar du använder och hur du använder beror på datakällan, vilken typ av interaktion som du vill ha från användaren och de resultat du vill ha. Det finns nio typer av filter i Microsoft SharePoint Server 2010 tillsammans med den Filteråtgärdswebbdelen, där du kan lägga till knappen ett filter på en sida så att användare kan välja när du vill uppdatera data på sidan.

Med följande filterwebbdelar kan användare ange värden manuellt för att filtrera informationen som visas på sidan:

Webbdel

Beskrivning

Datumfilter

Du kan välja ett standardvärde eller inte ange något värde alls. Användarna kan välja ett datum från en nedrullningsbar kalender eller ange ett m/d/åååå-värde i rutan som visas på webbsidan.

Textfilter

Du kan ange att användarna måste skriva text och/eller välja en standardtext.

Med följande filterwebbdelar kan användarna välja värden från en lista med värden:

Webbdel

Beskrivning

Urvalsfilter

Med urvalsfiltret kan du ange värden i webbdelens verktygsfönster. Användarna kan välja ett av dessa värden från en nedrullningsbar meny som visas på sidan.

Anslutningsfilter för affärsdata

Med den här webbdelen kan du ange en lista med värden från affärsdatakatalogen och sedan ange ett värde i värdekolumnen. Du kan även lägga till en beskrivningskolumn.

Om entiteten till exempel är Produkter kan AdventureWorks-programmet och värdekolumnen vara Namn. Om du lägger till en beskrivningskolumn lägger den här filterwebbdelen till en väljare så att användaren kan använda en nedrullningsbar listruta för att söka efter produkter efter beskrivning, nyckel eller namn.

SharePoint-listfilter

När du konfigurerar det här filtret refererar du till en SharePoint-lista och anger värdet för en kolumn, till exempel en rubrik, en beskrivning, ett datum eller en dokumenttyp. Användarna kan bläddra till listan och sedan välja bland de objekt du har angett.

SQL Server Analysis Services-filter

Med det här filtret kan du välja en dataanslutning från en webbdel på den aktuella webbsidan eller från ett SharePoint-dataanslutningsbibliotek eller Office-dataanslutningsbibliotek. Sedan anger du en dimension och en hierarki. Användare kan välja bland värdena i listan.

Dessa filterwebbdelar filtrerar automatiskt informationen som visas på webbsidan:

Webbdel

Beskrivning

Användarfilter

Tillhandahåller antingen användarens inloggningsnamn eller en vald SharePoint-profilegenskap.

Frågesträngfilter (URL)

Visar fasta värden från en annan källa som du konfigurerar i verktygsfönstret

Sidfältsfilter

Tillhandahåller värdet för en kolumn i listraden som är associerad med den aktuella sidan.

Överst på sidan

Använda filter

Du måste göra tre saker när du använder ett filter:

  • Lägga till filtret på webbsidan

  • Konfigurera filterinställningar

  • (Valfritt) Ansluta filtret till andra webbdelar på sidan

Lägga till en filterwebbdel på en sida

Du lägger till en filterwebbdel på en sida på ungefär samma sätt som du lägger till andra webbdelar på sidan. När du använder ett filter som kräver att användaren fyller i ett värde bör du fundera över var du vill placera webbdelen på sidan. Tänk också på att namnet du anger för filtret i verktygsfönstret fungerar som en beskrivning för textrutan eller menyn på sidan.

Konfigurera filterinställningar

Du konfigurerar inställningarna för filterwebbdelen med hjälp av verktygsfönstret Webbdel. Varje verktygsfönster innehåller olika alternativ beroende på vilken typ av filter du konfigurerar.

Ansluta filtret till andra webbdelar på sidan

Du måste eventuellt ansluta den filterwebbdel du använder till en annan webbdel på sidan. Det kan till exempel vara användbart när du använder filter med Excel Web Access-webbdelar. Du kan ansluta filterwebbdelar som är synliga eller osynliga för användarna. Med en synlig filterwebbdel kan du till exempel begära indata från webbdelen Sidvisning (du kan till exempel ange att användaren måste välja en produkt i en produktlista). Om du använder en osynlig filterwebbdel, till exempel användarfiltret, filtreras data i målwebbdelen automatiskt baserat på vem som är inloggad på datorn.

När ett filter är tillgängligt och går att ansluta till en annan webbdel på sidan, visas menyn Anslutningar på Webbdel-menyn. Du kan skapa en koppling mellan filterwebbdelen och en annan webbdel på sidan, från någon av dessa webbdelar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×