Arbeta med en rapportcenterwebbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 innehåller en webbplatsmallen rapportcenter, vilka organisationer kan använda för att skapa en webbplats för att hantera rapporter och visa och arbeta med business intelligence-data. Organisationer kan skapa en rapportcenterwebbplats om du vill konsolidera åtkomst till business intelligence-data i en central plats. Webbplatser som skapas från webbplatsmallen rapportcenter har funktioner som gör det enkelt att:

  • Organisera och hantera anslutningar till kalkylblad, rapporter och data.

  • Skapa prestationsindikatorer (KPI: er) om du vill mäta framsteg mot mål för företag.

  • Visa affärsdata i dynamiska, personligt anpassade instrumentpaneler.

Beroende på dina behov kan du kan skapa en rapportcenterwebbplats om du vill uppnå brett business intelligence-information i organisationen eller du kan begränsa åtkomsten till en rapportcenterwebbplats till specifika team eller grupper som måste samarbeta med din verksamhet data.

Obs!: I den här artikeln refererar till ett exempel på en SharePoint-webbplats som skapats med Adventure Works, ett fiktivt företag som tillverkar cyklar, cykel komponenter och bicycling tillbehör.

På Adventure Works använder avdelningen försäljning en rapportcenterwebbplats för att skapa, spåra, dela och lagra avdelningens försäljnings- och ekonomiska data. Gruppmedlemmar arbeta med Microsoft Office Excel 2007 arbetsböcker som har publicerats på webbplatsen rapportcenter som interaktiva rapporter med hjälp av Excel Services, en Office SharePoint Server 2007 teknik. De kan också spåra försäljningsförloppet genom att övervaka KPI: er och granska försäljningsinformation i personligt anpassade instrumentpaneler. I bilden nedan visas sidan för avdelningens rapportcenter webbplats som har anpassats för att visa en KPI-webbdel som visar information om Kvartalsförsäljning.

Försäljningsrapportcenter

Hantera anslutningar till kalkylblad, rapporter och data

Rapportcenter webbplats innehåller flera funktioner som hjälper dig att organisera inte bara rapporter utan också anslutningar till externa datakällor som dessa rapporter kan använda.

Rapportbibliotek

Rapportbiblioteket på en rapportcenterwebbplats är central plats där du kan skapa och spara rapporter (Office Excel 2007 arbetsböcker) och instrumentpanelssidor. Rapporter och instrumentpanelssidor är standard innehållstyperna tillgängligt för en rapportbiblioteket. När du publicerar en Excel-arbetsbok i rapportbiblioteket på rapportcenter är enkelklicka aktiverad för att öppna i webbläsarvyn, vilket är ett enkelt sätt att visa arbetsboken utan att lägga till det på en webbdelssida. I bilden nedan visas en rapport i ett webbläsarfönster.

Rapport i ett webbläsarfönster

Instrumentpanelssidor innehåller en eller flera webbdelar, till exempel affärsdata webbdelar, Excel Web Access-webbdelar eller KPI-webbdelar som kan filtreras för att ge ett enhetligt men flexibel vy av data och innehåll från flera källor. Rapportbiblioteket är det enkelt att hantera många rapporter och instrumentpaneler. Följande bild visar Visa-menyn för biblioteket rapporter som du kan använda för att filtrera din vy om du vill visa rapporter, instrumentpanelssidor eller allt innehåll som sparats i biblioteket.

Visa aktuella rapporter

Dataanslutningsbibliotek

En rapportcenterwebbplats innehåller också ett dataanslutningsbibliotek som är ett särskilt SharePoint-dokumentbibliotek som gör det enkelt att lagra, säker, dela och hantera Office dataanslutningsfiler (.odc). En ODC-fil är en typ av dataanslutningsfil som använder HTML och XML för att lagra anslutningsinformationen för externa datakällor, till exempel affärsprogram eller databaser. Du kan visa eller redigera innehållet i en ODC-fil i en textredigerare.

Till exempel om din organisation har Excel-arbetsböcker som ansluter till information i en eller flera externa datakällor, innehåller till exempel en databas eller en OLAP-kub och sedan dessa data anslutningar information om hur du hittar, logga in, skapa en fråga och arbeta med externa data källa. Men information om den här anslutningen kan sparas i själva arbetsboken, lagras det ofta i ODC-filen särskilt när informationen delas av många användare och måste du uppdatera anslutningsinformationen. Genom att spara filerna .odc på dataanslutningsbibliotek på en rapportcenterwebbplats du se till att alla dataanslutningsfiler som organisationen behöver för dess rapporter finns på en central plats där de kan lätt hanteras, uppdateras och återanvändas för nya rapporter. Följande bild visar filer i ett dataanslutningsbibliotek.

Dataanslutningsbibliotek

Rapportkalender och Reference Library

En rapportcenterwebbplats har också några ytterligare verktyg som hjälper dig att hantera rapporter och business intelligence-data. Du kan använda Rapportkalender att schemalägga rapportskapandeprocessen och kommunicera information om den frekvens som rapporter skapas eller uppdateras. Du kan använda biblioteket referens för att lagra och dela processrelaterad information för de personer som använder din webbplats.

Använda KPI: er för att kommunicera mål och status

En KPI är en lätt att förstå grafisk indikator som kommunicerar framsteg mot ett fördefinierat mått eller mål. KPI: er är värdefullt verktyg som kan hjälpa grupper, chefer och företag snabbt utvärdera utvecklingen mot mätas mål.

En KPI kan till exempel använda trafikljus ikoner som anger att ett visst företag som överstiger, möte eller att inte uppfylla mål. Försäljningsavdelning på Adventure Works använder en KPI-lista för att följa upp deras mot deras per kvartal försäljningsmålet. Om deras försäljningssummor för en viss räkenskapskvartal överskrider en förinställd mål, visas KPI: N för det kvartalet med en ikon för grönt trafikljus. Om försäljningen total för ett kvartal inte uppfyller minsta mål, visas KPI: N för det kvartalet med en ikon för rött trafikljus. I annat fall visas med en ikon för gult trafikljus. I bilden nedan visas en KPI-webbdel som visar kvartals försäljning KPI-information på startsidan för webbplatsen rapportcenter för avdelningen Försäljning.

KPI för försäljning per kvartal

KPI: er öka hastigheten och effektiviteten av utvärderingen av framsteg mot mål viktiga företag. Utan KPI: er, skulle anställda och chefer behöva Kom extrahera prestandadata och utvärdera dessa data mot mål och ägna tid att presentera data i en separat rapport för företag beslutsfattare. Det är svårt att hitta rätt status utan ett sätt att snabbt och automatiskt utvärdera realtidsdata. Med KPI: er, användare som vill se aktuell prestanda snabbt igenom en rapport om sina business-webbplatsen eller till och med Se relevanta indikatorer på sin personliga webbplatser.

KPI: er ansluta till affärsdata från olika källor och sedan använda webbdelar som visar informationen i en lista över KPI: er eller i en detaljerad vy för en enskild KPI. Dessa webbdelar kan läggas till instrumentpaneler rapportcenter-webbplatsen eller visas i övriga listor och webbplatser. Varje KPI tar emot ett enskilt värde från en datakälla från en enstaka egenskap eller genom att beräkna medelvärden över den markerade informationen och jämför det värdet mot ett förvalda värde. Eftersom värden beräknas över ett intervall med data i stället för att visa data i formuläret, är KPI: er vanligtvis mer användbar när mäta prestanda över grupper eller projekt. Däremot kan en KPI genom att beräkna en mängd data för en specifik person, till exempel en lista över försäljningen för en enskild medarbetare, utvärdera enskilda resultat.

Om du vill skapa en KPI klickar skapa du först en KPI-lista som du har lagt till en eller flera KPI: er. Du kan skapa nya indikatorer i en KPI-lista med hjälp av något av följande:

  • Data i SharePoint-listor.

  • Data i Excel-arbetsböcker.

  • Data från Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Manuellt inmatade informationen.

Skapa dynamiska visuella instrumentpaneler

Instrumentpaneler är särskilda webbdelssidor som visar affärsdata från en mängd olika källor. Instrumentpaneler kan visa rapporter och KPI: er om affärsdata och affärsprocesser i organisationen. Data som visas i instrumentpaneler kan filtreras automatiskt eller filtrerad efter egenskaper som valts ut av användare, aktivera jämförande dataanalys inom ett företag.

Instrumentpaneler består av affärsdata webbdelar och webbdelar, och filtret webbdelar är ansluten till affärsdata webbdelar. Vissa filtrera webbdelar filtrera data automatiskt, medan andra filterwebbdelar ge användarna möjlighet att ange värden eller för att välja värden från en lista och sedan använda dessa värden genom att klicka på knappen Använd Filter på sidan. Knappen Använd Filter implementeras som en annan webbdel som är osynliga på instrumentpanelen tills ett eller flera filter som har angetts av användaren värden läggs till på sidan. Knappen Använd Filter och användardefinierade filter visas i en särskild Filterzon i mallen instrumentpanel.

I bilden nedan visas en instrumentpanel för försäljning på webbplatsen Försäljningsrapportcenter för Adventure Works. Den här instrumentpanelen visar information om en KPI-webbdel och rapport i en Excel Web Access-webbdel.

Säljinstrumentpanel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×