Arbeta med associationer i UML-statiska strukturdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till dekorationer för associationsslut

 1. I ett statiskt strukturdiagram dubbelklickar du på en Binär association, Associationsklass eller en N-ställig association-form.

 2. Under Associationsslut väljer du den ändpunkt för vilken du vill lägga till dekorationer och klickar därefter på Egenskaper.

  Tips: Du kan direkt redigera vanliga egenskapsinställningar i listan Associationsslut genom att klicka på ett fält och därefter ange eller välja ett värde.

 3. Klicka på Associationsslut och ange eller välj slutnamn, multiplicitet, navigerbarhet, aggregation och andra alternativ som du vill använda. Klicka därefter på OK.

 4. Repetera steg 2 och 3 för varje associationsslut som du vill redigera.

 5. Ange eller markera de egenskapsalternativ som du vill använda i Association-kategorin och klicka sedan på OK.

Lägga till kvalificerare i en association

 1. Dubbelklicka på formen Binär association, Associationsklass, N-ställig association eller N-ställig associationsklass som du vill lägga till en kvalificerare för.

 2. Under Associationsslut väljer du det associationsslut som du vill lägga till en kvalificerare för och klickar sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på Kvalificerarattribut och klicka på Ny. Klicka därefter på Egenskaper.

 4. Ange eller markera värdet för de kvalificeraregenskaper som du vill använda.

 5. Fortsätt att klicka på OK tills dialogrutan Egenskaper för UML stängs.

En liten rektangel läggs till det associationsslut där kvalificeraren finns.

Visa en sammansättningsrelation mellan klasser

 1. Dra en Sammansättning-form från UML-statisk struktur till ritningssidan nära de klasser du vill koppla ihop.

 2. Limma ändpunkten nära romben till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på kursen som det andra elementet är en del av. Limma ändpunkten utan romb mot en kopplingspunkt på den kurs som är en del.

 3. Dubbelklicka på formen Sammansättning om du vill lägga till ett namn eller andra dekorationer till associationssluten.

 4. Klicka på OK.

Tips!

Du kan också indikera sammansättning genom att lägga till dekorationer för associationssluten för en Binär association-, Associationsklass- eller N-ställig association-form. Dubbelklicka på formen. Välj den del där du vill lägga till en sammansättningsromb och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Associationsslut och välj Sammansatt under Aggregation. Klicka på OK och därefter på OK igen.

Visa en association mellan tre eller fler kurser

 1. Dra en N-ställig associationsform från UML-statisk struktur till ritningssidan nära de klasser du vill koppla ihop.

 2. Dubbelklicka på formen N-ställig association om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML för den. Under Antal slut ställer du in antalet associationsslut som du vill använda, anger eller väljer de övriga egenskapsvärden du vill använda och klickar därefter på OK.

 3. Limma ändpunkterna på associationen slutar till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på klasser som du vill koppla ihop.

Visa en association mellan två klasser

 1. Dra en Binär association-form eller en Associationsklass-form från UML-statisk struktur till ritningssidan nära de klasser du vill koppla ihop.

 2. Limma ändpunkterna på associationsformen till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på klass-former.

 3. Dubbelklicka på formen Association när du vill öppna dialogrutan Egenskaper för UML för den. Ange eller välj de egenskapsvärden som du vill använda.

 4. Klicka på OK.

Visa en association som har egenskaper för klass

 1. I ett statiskt strukturdiagram drar du en Associationsklass-form eller en N-ställig associationsklass-form till ritningssidan.

 2. Limma ändpunkterna på association avslutas till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X på två eller fler klass-former.

 3. Dubbelklicka på formen Associationsklass och ange ett namn för associationsklassen i dialogrutan Egenskaper för UML-associationsklass.

 4. Klicka på Associationsslut och välj den ändpunkt som du vill lägga till dekorationer för. Klicka därefter på Egenskaper.

 5. Klicka på Associationsslut och ange eller välj slutnamn, multiplicitet, navigerbarhet, aggregation och andra alternativ som du vill använda. Klicka därefter på OK.

 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till dekorationer till alla ändpunkter och klicka sedan på OK.

Ange antalet slut på en n-ställig association eller associationsklass

 1. I ett statiskt strukturdiagram dubbelklickar du på formen N-ställig association eller på formen N-ställig associationsklass som har de ändpunkter du vill ange.

 2. Klicka på Associationsklass och välj antalet ändpunkter som du vill använda under Antal slut. Klicka därefter på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×