Arbeta med övergångsformer i UML-tillstånds- och aktivitetsdiagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Lägga till en övergångssträng i en övergång i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram dubbelklickar du på den Övergång- eller Kontrollflöde-form som du vill lägga till övergång till.

 2. I dialogrutan Egenskaper för UML-övergång klickar du på Övergång och klickar sedan på Händelse. Klicka på Ny, välj önskad typ av händelse och klicka sedan på OK.

 3. Skriv ett namn för händelsen och ange eller välj övriga önskade egenskapsvärden. Klicka på en flik för att lägga till villkor, märkta värden eller parametrar, beroende på vilken typ av händelse som du skapar. Klicka på OK tills du kommer tillbaka till övergång kategori.

 4. Markera skydda dig att lägga till ett guard villkor. Skriv guard villkoret som du vill ha i textrutan.

 5. Välj önskat språk under Språk.

 6. Klicka på fliken Åtgärder och klicka sedan på Ny för att skapa ett åtgärdsuttryck. Välj önskad åtgärd, klicka på OK och klicka sedan på Egenskaper.

 7. Ange ett namn för åtgärden och ange eller välj övriga önskade egenskapsvärden. Klicka på en flik för att lägga till detaljer, argument (om de är tillgängliga), villkor eller märkta värden. Klicka på OK tills du stängt dialogrutan Egenskaper för UML-övergång.

Övergångssträngen visas på övergången.

Tips!

I aktivitetsdiagram kan du använda formerna Signal - ta emot och Signal - skicka för att uttryckligen representera händelse- och åtgärdsinformation som vanligtvis anges i en övergångssträng. Om du vill lägga till händelse- och åtgärdsinformationen i en Signal - ta emot- eller Signal -skicka-form följer du proceduren ovan för att lägga till en övergångssträng till en övergång.

Ange en övergång mellan tillstånd i ett tillståndsdiagram

 1. Dra en Övergång-form till ritningssidan i ett tillståndsdiagram.

 2. Limma övergång-formens ändpunkt utan pilspets till en anslutning peka Kopplingspunkt – blått X på källan tillstånd-form.

 3. Limma Övergång-formens ändpunkt (med pilspets) mot en kopplingspunkt på Tillstånd-målformen.

 4. Dubbelklicka på formen övergång att lägga till en övergångssträng som ett händelse, guard villkor, åtgärdsuttryck och mycket annat.

Tips!

När källtillståndet är detsamma som måltillståndet i ett tillståndsdiagram använder du den bågformade Övergång-formen. Limma de två ändpunkterna på formen till de två anslutningspunkterna på samma Tillstånd-form.

Ange en komplex förgreningsövergång i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. Dra en Övergång (förgrening)-form till ritningssidan i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram.

 2. Använda en övergång form för att ansluta tillståndet källa till fältet Övergång (förgreningsövergång). Limma övergång-formens ändpunkt utan pilspets mot en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X källa tillstånd och övergång-formens ändpunkt (med pilspets) till en kopplingspunkt i fältet.

 3. Använd övergång former att ansluta Övergång (förgreningsövergång)-fältet till måltillstånd. Limma övergång form slutpunkter utan pilspetsar till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X i fältet och övergång formernas ändpunkter med pilspetsar mot kopplingspunkter på mål-lägen.

Ange en komplex synkroniseringsövergång i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. Släpp en Övergång (koppla ihop)-form på ritningssidan i ett tillståndsdiagram eller aktivitetsdiagram.

 2. Använd övergång former för att ansluta states källa till fältet Övergång (koppling). Limma övergång form slutpunkter utan pilspetsar till anslutning pekar Kopplingspunkt – blått X källa medlemsstater och övergång-formernas ändpunkter med pilspetsar mot kopplingspunkter i fältet.

 3. Använd en Övergång-form för att ansluta Övergång (koppla ihop)-fältet till måltillstånd. Limma Övergång-formens ändpunkt (utan pilspets) mot en kopplingspunkt i fältet och Övergång-formens ändpunkt (med pilspets) mot en kopplingspunkt i måltillståndet.

Ange att en signal har skickas eller tas emot i ett aktivitetsdiagram

 1. Dra en Signal - skicka- eller Signal - ta emot-form till ritningssidan i ett aktivitetsdiagram.

 2. Limma kontroll handtaget Kontrollhandtag av Signal-skicka eller Signal-ta emot-formens övergång till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X på källan Åtgärdstillstånd form.

 3. Limma kontroll handtaget Kontrollhandtag för Signal-skicka eller Signal-ta emot-formens övergång mot en kopplingspunkt på mål Åtgärdstillstånd form.

  Tips: Du kan orientera Signal - skicka- och Signal - ta emot-formerna korrekt genom att högerklicka på formen, peka på Form och klicka på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger.

 4. Dubbelklicka på formen Signal-skicka eller Signal-ta emot att lägga till ett namn, stereotyp, händelser, åtgärder, ett guard villkor och andra egenskaper.

Obs!: När du använder en Signal - skicka- eller Signal - ta emot-form i stället för en vanlig kontrollflödesövergång ersätter signalsändnings- eller mottagningssymbolen sändsignalen eller händelseetiketten på övergången.

Ange flödeskontroll i ett aktivitetsdiagram

 1. Dra formen Kontrollflöde till ritningssidan i ett aktivitetsdiagram.

 2. Limma Kontrollflöde formens ändpunkt utan pilspets till en anslutning punkt Kopplingspunkt – blått X för Åtgärdstillstånd eller tillstånd-formen.

 3. Limma ändpunkten (med pilspets) på formen Kontrollflöde mot en kopplingspunkt på målformen Åtgärdstillstånd eller Tillstånd.

 4. Dubbelklicka på formen Kontrollflöde för att lägga till en övergångssträng som ett händelse, guard villkor, åtgärdsuttryck och mycket annat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×