APA, MLA, Chicago – Formatera litteraturförteckningar automatiskt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Word kan skapa du en litteraturförteckning (eller andra liknande dokument som kräver källhänvisningar) de källor som du använde för att skriva en uppsats automatiskt. Varje gång du lägger till ett nytt citat i dokumentet, läggs den källan så att den visas i litteraturförteckning i rätt format, till exempel MLA, APAoch Chicago-format.

Mer information om hur du skapar litteraturförteckningar finns i Skapa en litteraturförteckning.

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Format APA är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan.

 3. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera.

 4. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa.

 5. I rutan Skapa källa skriver du källhänvisningsuppgifterna och klickar sedan på OK.

  Alternativen i dialogrutan Skapa källa visas

När du är klar med de här stegen läggs källhänvisningen till i listan över tillgängliga källhänvisningar. Nästa gång du citerar behöver du inte skriva allt igen utan bara klicka på Infoga källhänvisning och välja den källan du vill använda.

Listan över källhänvisningar visas via knappen Infoga källhänvisning

Viktigt!: Formaten för APA och MLA kan ändras, så du bör kontrollera att formatversionerna uppfyller dina krav. Du kan skapa en egen, uppdaterad formatversion eller skapa anpassade format. Mer information finns i Källhänvisningar och litteraturförteckningar 102 – Skapa anpassade format.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet.

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

Liksom i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, eller så kan du klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.

Om du vill veta mer om att använda källhänvisning platshållare och redigera källor ta en titt på Skapa en litteraturförteckning. Eller, om du vill exportera litteraturförteckning källor till en annan dator, checka ut det här inlägget i bloggen för Microsoft Word.

APA 6 Edition källhänvisning format åtgärda procedur.

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om dokumentet innehåller flera källhänvisningar från samma författare  finns det en känd bugg i Word, som gör att källhänvisningsgeneratorn fyller i publikationstiteln även när den inte ska göra det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.

  De tillgängliga alternativen under en källhänvisning visas

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.

Viktigt!

 • APA och MLA kan ändra deras format, så du bör se till att dessa format versioner uppfyller dina behov. Du kan skapa egna uppdaterad version av ett format eller skapa anpassade format. Mer information finns i litteraturförteckningar och källhänvisningar 102 – bygga egna formatmallar.

 • Om du använder den APA 5 Edition källhänvisning format, det finns ett problem som du bör känna till. APA-format använder författarens namn och publikation datum. Om du har flera källhänvisningar från samma författare är ett känt Word 2010 programfel där källhänvisning skapa fyller i rubriken publikation när den inte ska. Om detta händer du finns i avsnittet ”APA 5 Edition källhänvisning format åtgärda proceduren nedan.

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet i Word-dokumentet.
  Klicka på fliken Referenser.

 2. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar.
  Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar

 3. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan.

 4. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera.

 5. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa.

 6. Fyll i källhänvisningsuppgifterna och klicka på OK.
  Lägga till ny källa

När du har utfört dessa steg är Källhänvisningen läggs till knappen Infoga källhänvisning så nästa gång du offert den här referensen behöver du inte att skriva den allt ut igen.
Klicka på Infoga källhänvisning.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet.

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

Precis som i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, men du kan också klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.
Klicka på Infoga bibliografi

Om du vill veta mer om att använda källhänvisning platshållare och redigera källor ta en titt på hur du skapar en litteraturförteckning i Word 2010. Läs det här inlägget i bloggen för Microsoft Wordeller om du vill exportera litteraturförteckning källor till en annan dator.

Lösning på problemet med källhänvisningsformatet APA, 5:e upplagan

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om du har flera källhänvisningar från samma författare finns det en bugg i Word 2010 där publikationstiteln fylls i även när den inte ska det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.
  Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.
  Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×