APA, MLA, Chicago – Formatera litteraturförteckningar automatiskt

Word skapar automatiskt en litteratur förteckning från de källor som du använde när du skrev papperet. Varje gång du lägger till en ny käll hänvisning i dokumentet läggs källan till för att den ska visas i litteratur förteckningen i rätt format, till exempel MLA, apaoch Chicago.

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

  Alternativet Format APA är markerat på fliken Referenser

 2. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan. 

 3. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera. 

 4. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa

 5. I rutan Skapa källa skriver du källhänvisningsuppgifterna och klickar sedan på OK.

  Alternativen i dialogrutan Skapa källa visas

När du är klar med de här stegen läggs källhänvisningen till i listan över tillgängliga källhänvisningar. Nästa gång du citerar behöver du inte skriva allt igen utan bara klicka på Infoga källhänvisning och välja den källan du vill använda.

Listan över källhänvisningar visas via knappen Infoga källhänvisning

Viktigt!: Formaten för APA och MLA kan ändras, så du bör kontrollera att formatversionerna uppfyller dina krav. Du kan skapa en egen, uppdaterad formatversion eller skapa anpassade format. Mer information finns i Källhänvisningar och litteraturförteckningar 102 – Skapa anpassade format.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet. 

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser.

Liksom i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, eller så kan du klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.

Mer information om hur du använder platshållare för källhänvisningar och hur du redigerar källor finns i Skapa en litteraturförteckning. Om du vill exportera litteratur förteckningar till en annan dator kan du läsa det här inlägget på Microsoft Word-bloggen.

APA, sjätte upplagan – åtgärdsprocedur för källhänvisningsformat.

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om dokumentet innehåller flera källhänvisningar från samma författare  finns det en känd bugg i Word, som gör att källhänvisningsgeneratorn fyller i publikationstiteln även när den inte ska göra det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.

  De tillgängliga alternativen under en källhänvisning visas

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.

Formaten för APA och MLA kan ändras, så du bör kontrollera att formatversionerna uppfyller dina krav. Du kan skapa en egen, uppdaterad formatversion eller skapa anpassade format. Mer information finns i litteratur förtecknings & käll hänvisningar 102 – skapa anpassade format.

Om du använder källhänvisningsformatet APA, 5:e upplagan finns det ett problem du bör känna till. I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om du har flera källhänvisningar från samma författare finns det en bugg i Word 2010 där publikationstiteln fylls i även när den inte ska det. Om det här inträffar kan du läsa avsnittet "apa 5: s nummerformat för käll hänvisnings lista".

Lägga till en källhänvisning efter ett citat

 1. Klicka på fliken Referenser i menyfliksområdet i Word-dokumentet.
  Klicka på fliken Referenser.

 2. Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar.
  Klicka på pilen bredvid Format i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar

 3. Klicka på det format du vill använda för citatet och källan. 

 4. Klicka i slutet av den mening eller fras du vill citera. 

 5. Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa

 6. Fyll i källhänvisningsuppgifterna och klicka på OK.
  Lägga till ny källa

När du är klar med dessa steg läggs källhänvisningen till i knappen Infoga källhänvisning, vilket betyder att du inte behöver fylla i alla uppgifter igen nästa gång som du citerar samma källa.
Klicka på Infoga källhänvisning.

Skapa en litteraturförteckning utifrån källorna

Så här skapar du en litteraturförteckning utifrån dina källor:

 1. Klicka på den plats där du vill infoga litteraturförteckningen. Litteraturförteckningen brukar vanligtvis ligga sist i dokumentet. 

 2. Klicka på Litteraturförteckning i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar på fliken Referenser

Precis som i innehållsförteckningsverktyget i Word kan du välja ett fördefinierat litteraturförteckningsformat som innehåller en titel, men du kan också klicka på Infoga litteraturförteckning om du vill lägga till källhänvisningen utan titel.
Klicka på Infoga bibliografi

Om du vill veta mer om hur du använder käll plats hållare och redigerings källor kan du ta en titt på hur du skapar en litteratur förteckning i Word 2010. Om du vill exportera litteratur förteckningar till en annan dator kan du läsa det här inlägget på Microsoft Word-bloggen.

Lösning på problemet med källhänvisningsformatet APA, 5:e upplagan

I formatet APA används författarens namn och publiceringsdatumet. Om du har flera källhänvisningar från samma författare finns det en bugg i Word 2010 där publikationstiteln fylls i även när den inte ska det. Så här åtgärdar du problemet om det skulle inträffa:

 1. Klicka på källhänvisningen i Word-dokumentet.

 2. Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning.
  Klicka på nedpilen och sedan på Redigera källhänvisning

 3. Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK.
  Klicka i kryssrutan Titel och sedan på OK

Du kan inte automatiskt skapa käll hänvisningar i Word Online. Litteratur förteckningen i dokumentet bevaras i Word Online, men det går inte att skapa ett.

Om du har Skriv bords versionen av Word i stället väljer du Öppna i Word för att öppna dokumentet.

Bild av kommandot Öppna i Word i Word Online

Följ sedan anvisningarna för Skriv bords versionen av Word.

När du är klar och sparar dokumentet i Word ser du innehålls förteckningen när du öppnar dokumentet igen i Word Online.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×