Användarmål: Planera ditt projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Användarmålet Planera ditt projekt

Det är bra att börja planera innan du ens startar Microsoft Project.

När du ska fånga upp tidiga tankar om vad som är projektets mål kan du använda verktyg som Word, Excel, OneNote och Outlook.

När alla har tagit del av dina idéer kan du börja lägga upp ett schema med Project.

Gå tillbaka till projektöversikten där det finns fler övergripande artiklar som handlar om projektledning.

Tips om projektledning innan du börjar . . .

 • Se till att du verkligen har ett projekt    Var säker på att det du funderar på verkligen är ett projekt. Ett projekt har tre tydliga kännetecken.

 • Är tillfälligt och unikt    Utforma en bil tillverkning växt är ett projekt eftersom det är en enstaka aktivitet. Tillverkning av bilar på växten är en upprepade serie aktiviteter och kan därför inte ett projekt.

 • Har tydligt definierade leverabler    Leverabler ger ett projekt fokus och syfte. Intressenterna måste se att leverablerna är tydligt definierade om de ska känna att deras investeringar i projektet har varit värda besväret.

 • Har en början och ett slut    Utan ett slutdatum för projektet kommer intressenter och investerare inte att kunna dra nytta av projektets utfall och de fördelar som deras investeringar har möjliggjort.

  Här kommer några exempel på hur du kan avgöra om du har ett projekt.

Aktiviteter som inte är projekt

Tydligt definierade projekt

Tillverkning av bilar

 • Uppgradering av tillverkningsanläggningen för att öka effektiviteten.

 • Omlokalisering av underhållsanläggningen så att den ligger närmare tillverkningsenheter.

Minska konkurrensrisker

 • Utbyte av säkerhetsprogramvara.

 • Rekrytering av riskspecialister från relevanta branscher.

 • Identifiera projektets begränsningar   . Begränsningar är faktorer som begränsar den projektledare alternativ i utforma och hantera ett projekt. De flesta projekt har tre villkor.

 • Begränsad tid    Slutdatum för centrala leverabler skapar oftast ramar för projektets hela längd.

 • Begränsade resurser    Projektledare har vanligtvis ett begränsat antal personer att arbeta med i projektet, eller en begränsad budget.

 • Begränsad omfattning    Ett projekt är oftast begränsat av hur mycket arbetsgruppen kan åstadkomma. Om projektet har för många leverabler eller funktioner, är det inte säkert att det finns tillräckligt mycket tid i schemat för att hinna med alla delar.

En förändring i en av begränsningsdimensionerna påverkar vanligtvis de andra två och kan påverka den övergripande kvaliteten. Om projektets varaktighet till exempel minskas, tvingas projektledare att fatta beslut om hur många personer som behövs för att slutföra projektets leverabler. Om det inte finns tillräckligt mycket personal kan en förkortad tidsrymd innebär andra kompromisser, till exempel en minskning av projektets omfattning.

 • Identifiera dina intressenter i tid    Det finns ingenting som är mer skadligt för ett projekt än att inte identifiera vilka intressenterna är och hur du bäst kommunicerar med dem. Om du inte kan identifiera en central intressent efter att ett projekt har påbörjats, kan projektet komma att avbrytas eller spränga alla budgetramar i takt med att nya projektmål och metoder föreslås.

Steg 1: Fånga upp dina tidiga idéer

Fånga upp tidiga tankar med OneNote

För anteckningar med OneNote när du tänker på projektet och vad du vill åstadkomma med det. Dina anteckningar kan innehålla e-postmeddelanden, länkar till webbplatser, videoklipp eller utkast till specifikationer.

Importera Excel-data till Project

Ibland börjar projekt som enkla listor i Excel. Men när de växer kan du importera dem till Project där det är enklare att organisera och schemalägga aktiviteter.

Använda Office 365 på vilken dator så att du fångar projektanteckningar var som helst

Arbeta med utkast till specifikationer med Office 365. Så länge som du har en dator med anslutning till Internet kan du arbeta med dina dokument i fullständiga versioner av Word, Excel, PowerPoit eller OneNote – när du behöver det, där du behöver det.

Använda Office Online i en webbläsare

Arbeta med Office Online utan Office 365. Om du har ett Microsoft-konto kan du använda webbversionerna av Word, Excel, PowerPoint eller OneNote när du arbetar med projektets första utkast.

Överst på sidan

Steg 2: Ta kontakt med dina intressenter

Rapportera om tidiga framsteg

Oavsett var du befinner dig i projektplaneringen kan en välstrukturerad rapport hjälpa till att säkra intressenternas acceptans för projektets leverabler.

Ansluta till ett onlinemöte

Om intressenterna inte kan närvara personligen kan du hålla kontakten med dem via ett onlinemöte. Visa bilder i PowerPoint, kalkylblad i Excel eller anteckningar i OneNote när ni diskuterar projektets tidiga planering. Deltagarna kan vara med på mötet från sitt kontor, från en anslutning någon annanstans eller via sin mobila enhet.

Använda snabbmeddelanden med projektets medlemmar

Om det uppstår frågor i samband med att ni arbetar med projektets schema kan du hålla pekaren över en persons namn och skicka ett snabbmeddelande direkt via Lync.

Överst på sidan

Steg 3: Starta ett projekt

Kopiera och klistra in från Word, Outlook eller PowerPoint i Project

Kopiera en lista över uppgifter i Word, Outlook eller PowerPoint och klistra in den i projektet för att snabbt starta ett schema. Project lämnas kvar dispositionen struktur och formatering.

Skapa ett nytt projekt från ett annat projekt eller från en mall

Skapa ett nytt projekt baserat på en mall som redan innehåller aktiviteter från projekt som påminner om ditt. Branschexperter har skapat många av de olika mallarna som hjälper dig att komma igång snabbare.

Importera Excel-data till Project

Flytta en aktivitetslista som du har påbörjat i Excel till Project. Dispositionen och formateringen bibehålls i Project.

Importera en SharePoint-uppgiftslista som ett tidigt projekt

Ibland börjar projekt som uppgiftslistor i SharePoint där de kan användas av personer som inte har Microsoft Project. När uppgiftslistan växer till en viss storlek kan du flytta den till Project och fortsätta att arbeta med den där.

Projekthanteringsmål: Skapa ett nytt projektschema

När du har påbörjat projektet i Microsoft Project kan du börja lägga till aktiviteter, organisera dem, länka dem till varandra, lägga till personer och så vidare.

Gå tillbaka till projektöversikten

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×