Office
Logga in

Användargranskning Yammer i nätverk som är anslutna till Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Företagets Yammer nätverk kanske användare som inte längre fungerar för ditt företag. Eller vissa Yammer användare kan logga in med sina e-post och lösenord eftersom de inte har en motsvarande Office 365-konto. Du kan granska Yammer-användarna för att analysera sådana situationer och vidta åtgärder. Detta innebär att exportera lista över Yammer-användarna, söka efter status för dessa Yammer användare i Office 365 med hjälp av Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell och analyserar resultatet och att inte vidta åtgärd.

Förutom granskning Yammer användare kanske du vill förstå mer om hur tjänsten Yammer smidigt hanteras från Office 365. Du kan till exempel Hantera Yammer-användare via deras livscykel från Office 365 och genomdriva office 365 identitet för Yammer-användare.

Exportera listan Yammer-användare

Innan du kan köra skriptet audit kan skapa du en indata fil som innehåller listan över användarkonton att använda skript. Du skapar filen med hjälp av funktionen Exportera användare i Yammer.

 1. Klicka på Nätverksadministratör i YammerYammer inställningar ikonen Ikonen för Yammer-inställningar .

 2. Klicka på Exportera användare.

  Menyn Exportera användare i Yammer

 3. Välj Exportera alla användare på sidan exportera användare och klicka sedan på Exportera.

  Alternativ för att exportera användare i Yammer – Exportera alla användare eller Exportera alla användare sedan (datum)
 4. Spara den exporterade filen. Filen sparas som en komprimerad fil med filnamnstillägget .zip.

 5. Gå till den plats där du sparade den komprimerade filen och expandera den.

  Obs!: Det finns flera filer som finns i den komprimerade filen. Du behöver bara den fil som heter användare.csv.

Hitta status för Yammer-användare i Office 365

 1. Installera och konfigurera Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell. Information om detta ges Läs följande dokument: Azure AD hjälp.

 2. Kopiera följande exempelkod och klistra in den i en textredigerare, t.ex. Anteckningar och spara filen som UserMatchToAzureAD.ps1.

  Gärna anpassa efter organisationens behov.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Kör kommandot som i exemplet nedan, passerar indata fil som exporterats från Yammer och en plats för utdata från ett Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell kommandofönster.

  Exempel på användning:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Mer information om hur du kör skriptet igenom filen PS1.

Analysera resultaten och vidta åtgärder

 1. Öppna CSV-filen som skapas och filtrera bort alla rader som visar kolumnen exists_in_azure_ad som FALSKT.

  Var och en av dem är konton som finns i Yammer, men inte Office 365 / Azure AD. Bestäm om du behöver för var och en av dem:

  • avbryta användarkontot i Yammer om användaren inte borde ha åtkomst

  • skapa användaren i Office 365/Azure AD.

 2. När du har slutfört dessa åtgärder, rekommenderar vi att du kör de här stegen igen från början till bekräfta alla användare finns nu i Office 365 och Azure AD.

Om du tvingande Office 365 identitet kanske sedan efter en fullständig audit du vill tänka på Logga ut alla användare, så att du kan vara säker på att alla är nu logga in med autentiseringsuppgifterna Office 365 och inte använder cachelagrade referenser. Se till att det här meddelas användarna om du väljer att göra detta. Mer information finns i använda office 365 identitet för Yammer-användare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×