Använda Zoom i PowerPoint för att skapa liv i presentationen

Använda Zoom i PowerPoint för att skapa liv i presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill göra presentationer mer dynamisk och spännande och prova att använda Zoom för PowerPoint.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill lägga till en Zoom, går du till Infoga > Zooma.

Om du vill sammanfatta i hela presentationen på en bild, Välj Sammanfattning Zooma

Om du vill visa endast markerade bilder, Välj Bild Zooma

Om du vill visa ett enskilt avsnitt, Välj Avsnitt Zooma

Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

Översikt

När du har skapat en Zooma i PowerPoint kan gå du till och från specifika bilder, avsnitt och delar av en presentation i en ordning som du bestämmer dig för medan du presenterar.

Zooma för PowerPoint är endast tillgänglig i Windows – i Office 365 och PowerPoint 2019.

Sammanfattningszoom

En sammanfattningszoom är som en landningssidan där du ser de olika delarna i presentationen samtidigt. När du presenterar kan du använda Zoom för att gå från en plats i presentationen till en annan i valfri ordning. Du kan vara kreativ, hoppa framåt eller visa olika delar av bildspelet igen utan att avbryta flödet av presentationen.

Sammanfattning Zooma stöds nu för prenumeranter på Office 365 i PowerPoint för Office 365 för Mac som börjar med version 16.19.18110915.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Sammanfattningszoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Dialogrutan Sammanfattning Zooma öppnas.

  Markera bilder som du vill ska ingå i din sammanfattning Zooma. Det här blir de första bilderna sammanfattning Zooma avsnitt i. Mer information om hur du använder avsnitt i PowerPoint finns i Ordna dina PowerPoint-bilder i avsnitt.

  Visar dialogrutan Infoga sammanfattningszoom i PowerPoint för en presentation utan befintliga avsnitt.

  Om du redan har avsnitt i din presentation är den första bilden i varje avsnitt förvalt som standard. Avmarkera dem om du inte vill ta med vissa avsnitt i din Zoom. Om du vill PowerPoint kan du ta bort ett avsnitt som du inte ta med i din sammanfattning Zooma kan avmarkera sedan kryssrutan bredvid behålla oanvända avsnitt i presentationen. Oroa dig inte – bilder i de avsnitt du kasta kan fortfarande en del av presentationen.

  Visar dialogrutan Infoga sammanfattningszoom i PowerPoint med markerade avsnitt.

  Visar markerad ruta bredvid "Behåll oanvända avsnitt".

 4. När du har markerat alla bilder som du vill använda för din sammanfattning Zooma, väljer du Infoga. Din sammanfattning Zooma skapas och den visas som en ny bild precis före den första bilden som ingår i din sammanfattning Zooma.

  Visar bilden med sammanfattningsavsnitt för en sammanfattningszoom i PowerPoint.

När du har skapat en sammanfattningszoom kanske du fortfarande vill lägga till eller ta bort avsnitt i presentationen. Om du har gjort ändringar sedan du först gjorde den sammanfattningszoom som du vill skapa behöver du inte börja om från början – uppdatera bara sammanfattningszoomningen.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Redigera sammanfattning, välj vilka avsnitt du vill ha med i sammanfattningszoomningen och välj sedan Uppdatera.

  Obs!: Du kan inte lägga till eller ta bort avsnitt från presentationen i den här vyn, utan bara från sammanfattningszoomningen.

Bildzoom

Med en bildzoom kan du göra presentationen mer dynamisk och kan navigera fritt mellan bilder i valfri ordning utan att avbryta flödet av presentationen. Det är ett bra alternativ för kortare presentationer utan många avsnitt, men du kan använda Bildzoom för många olika presentationsscenarier.

Med Bildzoom kan du öka detaljnivån till fler informationsbitar även om känslan är att du är kvar på samma arbetsyta.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Bildzoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Dialogrutan Zooma bild öppnas. Markera de bilder som du vill använda i din bild Zooma.

 4. När du har markerat alla bilder som du vill använda, väljer du Infoga. Din bild Zooma skapas.

Tips: Om du vill kan du snabbt skapa en bildzoom genom att välja den bild du vill använda i miniatyrfönstret och dra den till bilden där du vill ha din bildzoom. På så vis kan du skapa bildzoomningar och snabbt ändra dem och ordna dem efter eget tycke genom att klicka och dra.

Som standard är bildzoomningen en förhandsgranskningsbild i miniatyr av bilden, men du kan välja en ny bild på datorn eller webben som representerar det avsnitt eller den bild som du ska gå till.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Byt bild för att välja en ny bild på webben eller datorn som ska användas istället för miniatyrbilden.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

 3. Välj eller sök på webben efter en bild som du vill använda. När du har valt bilden du vill använda väljer du Infoga.

  Visar dialogrutan Infoga bild i PowerPoint.

Du kan också välja olika utseenden på dina zoomningar i Zoomningsstilar – du kan ändra kantlinjen, lägga till visuella effekter eller välja från valfria kombinationer av kantlinjer och effekter i galleriet.

Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Avsnittszoom

Avsnittet Zooma är en länk till ett avsnitt redan finns i presentationen. Du kan använda dem för att gå tillbaka till avsnitt som du vill framhäva verkligen eller markera hur vissa delar av presentationen ansluter. Mer information om hur du använder avsnitt i PowerPoint finns i Ordna dina PowerPoint-bilder i avsnitt.

 1. Gå till Infoga > Zoom.

  Visar knappen Zooma på fliken Infoga i PowerPoint.

 2. Välj Avsnittszoom.

  Visar olika typer av zoomning som du kan välja när du går till Infoga > Zoom: Sammanfattningszoom, Bildzoom och Avsnittszoom.

 3. Välj det avsnitt som du vill använda som avsnittszoom.

 4. Välj Infoga. Avsnittszoomningen skapas.

Tips: Om du vill kan du snabbt skapa en avsnittszoom genom att välja det avsnitt du vill använda i miniatyrfönstret och dra det till bilden där du vill ha din avsnittszoom.

Som standard är avsnittszoomningen en förhandsgranskningsbild i miniatyr av bilden, men du kan välja en ny bild på datorn eller webben som representerar det avsnitt eller den bild som du ska gå till.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Byt bild för att välja en ny bild på webben eller datorn som ska användas istället för miniatyrbilden.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

 3. Välj eller sök på webben efter en bild som du vill använda. När du har valt bilden du vill använda väljer du Infoga.

  Visar dialogrutan Infoga bild i PowerPoint.

Du kan också välja olika utseenden på dina zoomningar i Zoomningsstilar – du kan ändra kantlinjen, lägga till visuella effekter eller välja från valfria kombinationer av kantlinjer och effekter i galleriet.

Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Framhäv din zoomning med fler zoomningsalternativ

Zoom i PowerPoint kommer till sin rätt när du använder den på ditt eget sätt. Välj fliken Format i menyfliksområdet för att komma till zoomningsverktygen, som du kan använda för att skapa precis det utseende du är ute efter när du presenterar.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Om du vill återgå till zoomningsbilden efter att du visat avsnitt eller bilder i sammanfattnings, bild- eller avsnittszoomningen kontrollerar du att kryssrutan Återgå till zoom är markerad. Om du vill gå vidare till nästa bild efter att du visat en del av din zoom avmarkerar du den.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

  (Om du arbetar med en sammanfattning zoomar eller ett avsnitt du kommer tillbaka till Zoom-bild som standard när du visar en presentation när du gå till avsnittet. Om du använder en bild som Zooma vidare du till nästa bild som standard när du visar din bild Zooma.)

Ett annat sätt att ändra utseende på zoomningen är att anpassa bakgrunden på bilden där zoomningen finns så att zoomningen nästan inte går att skilja från huvudarbetsytan när du presenterar. Välj Zoomningsbakgrund för att få sammanfattnings-, avsnitts- eller bildzoomningen att smälta ihop med startbilden.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Välj Zoomningsbakgrund i gruppen Zoomningsstilar. Zoomningen antar startbildens bakgrund.

  Visar olika zoomningsstilar och effekter som du kan välja på fliken Format i PowerPoint.

Som standard använder zoomningarna zoomningsövergången när du presenterar, och det är den som gör att zoomningarna känns levande. Om du inte vill använda zoomningsövergången, eller om du vill ändra varaktigheten på övergången, kan du göra det.

 1. Välj zoomningen och välj sedan fliken Format i menyfliksområdet.

  Visar zoomningsverktygen på fliken Format i menyfliksområdet i PowerPoint.

 2. Om du vill använda zoomningsövergången när du presenterar din zoomning kontrollerar du att rutan bredvid Zoomningsövergång är markerad i gruppen Zoomningsalternativ.

  Visar gruppen Zoomningsalternativ på fliken Format för en avsnittszoom eller bildzoom i PowerPoint.

  Om du inte vill använda zoomningsövergången när du presenterar avmarkerar du kryssrutan bredvid Zoomningsövergång.

 3. Om du vill ändra tidsinställningen på zoomningsövergången använder du upp- och nedpilen bredvid indikatorn Varaktighet för att ändra hur länge zoomningsövergången varar.

Krav

I tabellen nedan mer information finns på den version som minst tal krävs i PowerPoint att skapa eller spela upp Zooma länkar.

PowerPoint-version

Vad du kan göra med Morfning

PowerPoint för Office 365, version 1607 eller senare

PowerPoint 2019

Skapa och spela upp Zooma

PowerPoint för Office 365 för Mac, version 16,9 eller senare

PowerPoint 2019 för Mac

Spela upp Zooma

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 för Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint för Mac 2011

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Spela upp Zooma som hyperlänkar med någon zoomning övergång

Tillbaka om du vill zooma navigering stöds inte.

PowerPoint Online

Spelas inte upp Zooma

PowerPoint för Android

PowerPoint för iOS

PowerPoint Mobile för Windows

Spela upp Zooma

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×