Använda Word Mobile för Windows Phone

Behöver du granska ett Microsoft Word-dokument som någon har skickat med e-post? Och kanske även göra en liten ändring eller lägga till ett par kommentarer? Du behöver inte vänta tills du är tillbaka vid din dator. Med Microsoft Word Mobile kan du öppna, redigera och till och med skapa nya Word-dokument direkt via din telefon. Gå till Office-hubben för att komma igång.

Öppet Word-dokument

Öppna ett Word-dokument

 1. I applistan trycker du på Office Office-ikon .

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på den plats i Platser där dokumentet finns. Tryck på dokumentet. Dokumentet kan finnas på någon av följande platser: i din telefon, i din e-post, på OneDrive, på en webbplats i Microsoft SharePoint 2010 eller senare eller på en SharePoint Online-webbplats med Microsoft Office 365.

  • Svep till Senaste och tryck sedan på ett dokument som du nyligen har läst.

  • Tryck på Sök ikonen Sök . Börja skriv dokumentnamnet i rutan Sök och tryck på dokumentet när du ser det.

   Meddelanden: 

   • Word Mobile stöder inte alla funktioner i Microsoft Word 2010 eller senare. Om dokumentet har innehåll som inte stöds kan du fortfarande öppna det på din telefon. Men innehåll som saknar stöd kommer inte att visas och du kanske inte kan redigera dokumentet.

   • Letar du efter ett dokument som du redan har öppnat i din e-post? Då behöver du bara svepa till Platser, trycka på E-post och sedan trycka på dokumentet.

   • Om du vill arbeta med dokument som finns i OneDrive måste du ha konfigurerat ett Microsoft-konto på din telefon. Mer information om hur du sparar och synkroniserar dokument i OneDrive finns i Synkronisera dokument med OneDrive.

   • Läs om hur du arbetar med dokument som finns på en SharePoint- eller SharePoint Online-webbplats i Arbeta med dokument i SharePoint.

   Tips: 

   • Du kan kopiera text från ditt dokument och klistra in det i andra filer, appar eller meddelanden på din telefon.

   • Ett dokument som du använder ofta kan du fästa på Start. Svep till Senaste i Office-hubben. Tryck på och håll dokumentet och tryck sedan på Fäst på Start.

Skapa och spara ett nytt dokument

 1. I applistan trycker du på Office Office-ikon .

 2. Svep till Senaste och tryck sedan på Nytt Nytt dokument-ikon > Word eller tryck på någon av Word-mallarna.

 3. När du har gjort dina ändringar trycker du på Mer Ikonen Mer > Spara.

 4. Skriv ett namn i rutan Filnamn och tryck sedan på listan Spara i > Telefon eller OneDrive > Spara.

Visa olika delar i ett dokument

 1. Tryck på valfritt ställe i ett dokument och tryck sedan på Disposition Disposition-ikon .

 2. Om du vill gå till en specifik del i dokumentet trycker du på något av följande: Början av dokumentet, namnet på ett avsnitt eller en kommentar.

  Meddelanden: 

  • Du kan zooma in och ut genom att nypa och dra isär fingrarna.

  • Nästa gång du öppnar dokumentet på din telefon kommer du automatiskt till det ställe där du sist var.

Lägga till en kommentar

 1. Tryck var som helst i ett dokument. Tryck först på Redigera Redigera-ikon och sedan på ett ord eller annat ställe i dokumentet där du vill lägga till en kommentar.

 2. Tryck på Kommentar Lägg till kommentar-ikon .

 3. Skriv dina kommentarer. (Om det är första gången du lägger till en kommentar ombeds du att ange ditt användarnamn så att andra ser vem som har redigerat dokumentet. Du kan ändra användarnamnet senare genom att trycka på Inställningar Inställningar-ikon i listan med Appar, svepa till Program och sedan trycka på Office > Användarnamn.)

 4. Tryck utanför kommentarsrutan för att avsluta dina kommentarer.

 5. Visa kommentaren genom att trycka på den i dokumentet.

Formatera text

 1. Tryck på valfritt ställe i ett dokument och tryck sedan på Redigera Redigera-ikon .

 2. Markera texten som ska formateras genom att klicka på ett ord och sedan dra cirklarna i ytterkanterna.

 3. Tryck på Format Formatera text-ikon och gör något av följande:

  • Tryck på önskad textformatering under Format. Alternativ för textformatering är: Fet Fetstil-ikon , Kursiv Kursiv stil-ikon , Understruken Understrykning-ikon , Genomstruken Genomstrykning-ikon och Öka Öka-ikon eller Minska Minska-ikon teckenstorlek.

  • Tryck på önskad färg för markerad text under Färgöverstrykning.

  • Tryck på en färg för texten under Teckenfärg.

 4. Avsluta textformateringen genom att trycka utanför markerad text. Tryck på Format Formatera text-ikon och tryck på en ikon för att stänga av den formatering som för tillfället används.

  Tips: 

  • Vill du att texten formateras medan du skriver? Klicka på Format Formatera text-ikon , välj ett formateringsalternativ och skriv sedan texten.

  • Du kan använda mer än ett formateringsalternativ. Då markerar du texten som ska formateras, trycker på Format Formatera text-ikon och väljer det första formateringsalternativet. Tryck på Format Formatera text-ikon igen och välj ett ytterligare formateringsalternativ som du vill använda.

Söka efter ett ord eller en fras

 1. Tryck på valfritt ställe i ett dokument och tryck sedan på Sök ikonen Sök .

 2. Skriv den text som du vill söka efter och tryck sedan på Retur Retur-ikon .

 3. Tryck på Nästa Nästa-ikon för att hitta nästa förekomst.

 4. Avsluta sökningen genom att när som helst trycka på Tillbaka Bakåtknappen -knappen eller trycka på OK i Slutförd sökning i slutet.

Tips: Om du vill söka efter förekomsten av ett ord i hela dokumentet kan du även trycka på första förekomsten som du ser och sedan trycka på Sök ikonen Sök > Retur Retur-ikon > Nästa Nästa-ikon .

Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

 1. I applistan trycker du på Office Office-ikon .

 2. Gör något av följande för att hitta dokumentet som du vill skicka:

  • I ett dokument som redan är öppet sveper du till Senaste.

  • Svep till Platser och tryck sedan på den plats där dokumentet finns.

  • Tryck på Sök ikonen Sök och sök efter dokumentet.

 3. Tryck på och håll dokumentet. Tryck på Dela och tryck sedan på namnet för e-postkontot.

 4. Lägg till mottagaren och eventuell ytterligare information i e-postmeddelandet. Tryck på Skicka Skicka e-post-ikon .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×