Office
Logga in

Använda webbdelen XML-visning för att visa strukturerade data och XML-baserade dokument och formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med webbdelen XML-visning kan du visa XML-innehåll (Extensible Markup Language) och använda XSLT-transformationer (Extensible Stylesheet Language Transformations) på XML-innehållet innan det visas.

Viktigt!: Innehållet som visas in webbdelen XML kan inte innehålla ett HTML FORM-element. Om du behöver använda HTML FORM-elementet ska du överväga att använda webbdelen Sidvisning eller Formulär.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Olika sätt att använda webbdelen

Olika sätt att lägga till innehåll i webbdelen

Kombinera redigerat och länkat XML-innehåll

Lägga till en webbdel på en sida

Redigera egenskaperna för en webbdel

Konfigurera gemensamma egenskaper för en webbdel

Olika sätt att använda webbdelen

Du kan använda webbdelen XML för att visa:

 • Strukturerad information från databastabeller eller databasfrågor.

 • XML-baserade dokument.

 • XML-formulär med en kombination av strukturerad och ostrukturerad information, t.ex. veckostatusrapporter eller resekostnadsrapporter.

Överst på sidan

Olika sätt att lägga till innehåll i webbdelen

Du kan lägga till innehåll i webbdelen XML-visning på två olika sätt:

 • XML- och XSL-redigerarna    Med dessa redigerare kan du lägga till och ändra XML- och XSLT-källkod. XML- och XSL-källredigerarna är textredigerare för användare som känner till XML- och XSLT-syntax.

 • XML- och XSL-länkar    I stället för att redigera XML- och XSLT-kod kan du ange en hyperlänk till en textfil som innehåller XML- och XSLT-källkod. Du kan välja mellan två hyperlänkprotokoll:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut eller relativ URL-adress. Du kan däremot inte använda en filsökväg.

Överst på sidan

Kombinera redigerat och länkat XML-innehåll

Du kan kombinera redigerat och länkat XML-innehåll om du vill tillhandahålla både primär och sekundär information. Du kan t.ex. visa ett felmeddelande som sekundär information i det redigerade XML-innehållet om det länkade XML-innehållet, d.v.s. den primära informationen, inte är tillgängligt. När du tillhandahåller både redigerat och länkat XML-innehåll används alltid det länkade XML-innehållet först. Om det länkade XML-innehållet inte är tillgängligt används det redigerade XML-innehållet.

Obs!:  Det går inte att kombinera redigerat och länkat XSL-innehåll på det här sättet.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel på en sida

Om du vill redigera en sida måste du ha minst behörigheter som du får när du läggs till i SharePoint-gruppen Medlemmar för <Webbplatsnamn> för webbplatsen.

 • Klicka på menyfliken Sida på en sida och klicka på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat kanske du inte har behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 • Klicka där du vill lägga till en webbdel på sidan, klicka på fliken Infoga och sedan på Webbdel.

  Kommandot Webbdel

 • Välj en kategori under Kategorier, till exempel Listor och bibliotek, markera den webbdel du vill lägga till på sidan, till exempel Meddelanden, och klicka sedan på Lägg till.

  Webbdelsväljaren

  När du väljer en webbdel visas information om webbdelen i Om webbdelen.

 • När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på fliken Sida och sedan på Spara.

Obs!:  Webbdelen XML-visning finns i kategorin Samlat innehåll.

Webbdelen XML-visning läggs till på sidan där du valt att placera den.

Redigera egenskaper för en webbdel

 1. För att redigera egenskaperna för webbdelen pekar du på webbdelen och klickar sedan på nedpilen.
  Peka på webbdelen

 2. Klicka på Redigera webbdel.
  Klicka på Redigera webbdel

Webbdelens egenskaper visas i verktygsfönstret.

Överst på sidan

Konfigurera webbdelens anpassade egenskaper

Följande egenskaper är unika för XML-webbdelen:

Egenskap

Beskrivning

XML-redigerare

Används för att lägga till XML-källkod i en textredigerare. Du måste känna till XML-syntax för att kunna använda den här redigeraren.

XML-länk

Används för att ange en hyperlänk till en textfil som innehåller XML-källkod. Du kan välja mellan två hyperlänkprotokoll enligt nedan:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan använda en absolut eller relativ URL-adress. Du kan däremot inte använda en filsökväg.

XSL-redigerare

Används för att lägga till XSLT-källkod i en textredigerare. Du måste känna till XSLT-syntax för att kunna använda den här redigeraren.

XSL-länk

Används för att ange en hyperlänk till en textfil som innehåller XSLT-källkod. Du kan välja mellan två hyperlänkprotokoll enligt nedan:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan använda en absolut eller relativ URL-adress. Du kan däremot inte använda en filsökväg.

Överst på sidan

Konfigurera de gemensamma egenskaperna för en webbdel

Webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Du kan ändra egenskaperna för en webbdel i verktygsfönstret.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende , Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

Utseende

Egenskap

Beskrivning  

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar sidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar sidan. Om kryssrutan är markerad visas webbdelen bara när du arbetar med sidan, med tillägget (dold) bredvid rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger vilken zon på sidan som webbdelen finns på.

Obs!: Zoner på sidan anges inte i listrutan när du inte har behörighet att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning  

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från sidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stödjer den här egenskapen, öppnas standardhjälpavsnitten för SharePoint endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×