Använda webb delen Sparad för senare

Använda webb delen Sparad för senare

När du lägger till en modern sida på en webbplatskan du lägga till och anpassa webb delar, som är Bygg stenarna på sidan. Den här artikeln fokuserar på webb delen Sparad för senare .

Användare kan Spara sidor att Visa längre i SharePoint. Med webb delen Sparad för senare kan varje användare se de sidor som de sparade när de visar din sida.

När du har publicerat den kan sid visnings program ta bort sina sparade objekt genom att klicka på knappen Sparad för senare i webb delen sparat för senare . Du kan också ta bort objekt genom att klicka på knappen Sparad för senare längst ned på en SharePoint sida eller genom att välja alternativet i ett dokument bibliotek.  Alla de här alternativen tar bort objekten från listan med sparade objekt, inte bara de objekt som visas i webb delen.

Obs!: Vissa funktioner introduceras gradvis för organisationer som har valt att delta i det riktade utgivnings programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

Lägga till webb delen Sparad för senare version på en sida

 1. Gå till sidan där du vill lägga till webb delen.

 2. Om du inte redan är i redigeringsläge klickar du på Redigera längst upp till höger på sidan.

 3. Placera mus pekaren över eller nedanför en befintlig webbdel eller under rubrik området och klicka på Inringat plustecken som används för att lägga till en modern webbdel på en sida .

 4. Använd rutan Sök i verktygs lådan webbdel för att söka efter en senare version.Välj sedan webb delen Sparad för senare .

 5. Klicka på Redigera webbdel Knapp för att redigera webbdel till vänster om webb delen för att öppna egenskaps fönstret Sparad för senare .

  Egenskaps fönstret Sparad för senare
 6. Under källaväljer du antingen alla sparade objekt (för att visa alla objekt i sid visningen på SharePoint ) eller sparade objekt från den här webbplatsen (för att visa alla användares sparade objekt på den webbplats där sidan finns).

 7. Under typväljer du den typ av objekt som ska visas: alla objekt, sidor eller dokument.

 8. Ange ett tal i rutan Visa detta antal objekt i taget för att begränsa antalet sparade objekt som visas. Du kan visa upp till 20 filer åt gången.

 9. Markera kryss rutan för Dölj den här webb delen om det inte finns något att Visa om du inte vill att webb delen ska visas när en användare inte har några sparade objekt. Utrymmet som webb delen upptar döljs också tills det finns filer att visa.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×