Använda webb delen markerat innehåll

Använda webb delen markerat innehåll

När du lägger till en modern sida på en webbplatskan du lägga till och anpassa webb delar, som är Bygg stenarna på sidan. I den här artikeln beskrivs webb delen för markerat innehåll.

Använd den här webb delen för att dynamiskt Visa innehåll från ett dokument bibliotek, en webbplats, en webbplats samling eller alla webbplatser. Som standard visar den här webb delen dina senaste dokument. Om du inte har några dokument eller sidor på webbplatsen måste du först skapa eller Ladda upp dem.

Exempel på markerat innehåll på en sida

Hur fungerar det?

 1. Lägga till webb delen markerat innehåll: börja med att lägga till webb delen på sidan.

 2. Välj innehåll: Välj käll plats (till exempel en webbplats eller ett dokument bibliotek) och vilken typ av innehåll som ska visas (till exempel dokument eller sidor).

 3. Filtrera och sortera: ange filter för att begränsa det innehåll som ska visas (till exempel dokument som har ändrats av den aktuella användaren) och en sorterings ordning.

 4. Välj en layout: Välj mellan kort, lista, karusell eller bild spel.

Lägga till webb delen markerat innehåll på en sida

 1. Om du inte redan är i redigeringsläge klickar du på Redigera längst upp till höger på sidan.

 2. Placera mus pekaren över eller nedanför en befintlig webbdel eller klicka på Inringat plustecken som används för att lägga till en modern webbdel på en sida under rubrik området och välj sedan webb delen markerat innehåll .

  När webb delen är på sidan kan du ändra titeln genom att skriva över standard rubriken senast använda dokument.

 3. Klicka på knappen Redigera Knapp för att redigera webbdel och välj dina alternativ.

Välj innehållet

När du har lagt till webb delen och du ser egenskaps fönstret webbdel gör du följande:

Verktygs fönstret för webb delen innehålls webbdel
 1. På SharePoint Online i list rutan källa väljer du var du vill visa innehåll från: den här webbplatsen, ett dokument bibliotek på den härwebbplatsen, den här webbplats samlingen, sid biblioteket på den här webbplatsen, Välj webbplatser. eller alla webbplatser. Om din webbplats är ansluten till en nav webbplats kan du också välja att markera alla webbplatser i navet.

  När du klickar på Välj webbplatserkan du söka efter den webbplats du vill lägga till, eller välja en eller flera webbplatser från vanliga webbplatsereller senaste webbplatser.

  Välj webbplatser

  För SharePoint Server 2019 är dina val den här webbplatsen, ett dokument bibliotek på den här webbplatsen, den här webbplats samlingenoch alla webbplatser.

  Obs!: Om du planerar att använda flera filter kan du se hur de fungerar tillsammans i avsnittet använda flera filter nedan.

 2. Välj den typ av innehåll som du vill visa i list rutan typ . Vilken typ av innehåll som är tillgängligt beror på källan.

  Om du vill visa ytterligare innehålls typer klickar du på + Lägg till innehålls typ.

Filtrera och sortera

När du har valt innehålls källa och typ kan du ange filter-och sorterings alternativ för att begränsa och ordna innehållet.

Filtrera och sortera
 1. Välj vad du vill filtrera efter i list rutan filter och ange sedan specifik information för filtret. Vilka filter som är tillgängliga beror på innehålls typen.

  • Rubriken innehåller orden Ange sökorden för de titlar du vill hitta

  • Innehållet inkluderar orden Ange sökorden för det innehåll du vill hitta

  • Nyligen tillagd Ange tids perioden sedan en artikel lades till (till exempel i dag, igår, tidigare den här veckan och så vidare).

  • Nyligen ändrad Ange tids perioden sedan en artikel ändrades (till exempel i dag, igår, tidigare den här veckan o.s.v.).

  • Skapad av Ange ett användar namn om du väljer markerad användare. Annars kan du använda Aktuell användare, som filtrerar objekt som skapats av vem som helst som visar sidan.

  • Ändrad av Ange ett användar namn om du väljer markerad användare. Annars kan du använda Aktuell användare, som filtrerar objekt som skapats av vem som helst som visar sidan.

  • Hanterad egenskap Det här alternativet är tillgängligt för alla käll alternativ förutom dokument bibliotek. Hanterade egenskaper kan vara inbyggda eller anpassade men måste vara sökbara. Ange ett ord för att begränsa listan med sökbara egenskaper, välja en egenskap i list rutan och ange villkor.

   Allmän information om hanterade egenskaper finns i Hantera sökschemat i SharePoint Online. En lista över tillgängliga egenskaper finns i Översikt över crawlade och hanterade egenskaper.

 2. Välj ditt alternativ i list rutan Sortera efter . Standardinställningen är senaste.

Använda flera filter

Att använda flera filter är ett bra sätt att begränsa dina innehålls resultat. När du använder flera filter kommer resultaten att baseras på eller åtgärdas för filter av samma typ och funktioner för filter av olika typer. Om du till exempel väljer två filter: rubriken innehåller ordet status, och titeln innehåller ordet projekt, blir resultatet alla filer med rubriker som innehåller ordet status eller projekt. Om du däremot väljer filter av olika typer baseras resultaten på och operationer. Om du till exempel väljer två filter: rubriken innehåller ordet status och skapad av Megan, får du bara de filer som har status i rubriken och som också skapas av Megan. När du väljer flera filter av olika typer baseras resultaten på grupper eller operationer för alla filter av samma typ och funktioner för filter av olika typer, som visas här:

Mål grupps anpassning

Genom att använda mål grupps anpassning kan du Visa innehåll i specifika grupper med personer. Det här är användbart när du vill presentera information som bara är relevant för vissa grupper. Du kan till exempel inrikta dig på filer som handlar om ett visst projekt till bara grupp medlemmar och intressenter för projektet. Om du vill använda mål grupps anpassning måste du först aktivera mål grupps anpassning för det bibliotek som innehåller objekten för mål grupp, välja publiken och aktivera mål grupps anpassning i webb delen markerat innehåll. Information om hur du gör detta finns i rikta innehåll till specifika mål grupper.

Välja layout

Välj kort, lista, film remsaeller SharePoint Online, karuselloch ange sedan antalet objekt som du vill visa och om du vill visa webb delen när inga objekt hittas.

Layout

Obs!: Om du är bekant med tidigare versioner av SharePoint är det markerade innehållet den senare, förenklade versionen av webb delen innehålls sökning.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×