Använda variabler i en datatabell för att hitta flera svar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att sätta olika nummer i en cell, kan du snabbt komma ger olika svar till ett problem. Ett bra exempel används funktionen betalning med olika räntor och lån perioder (i månader) att räkna ut hur stor del av ett lån som du har råd för ett hus eller en bil. Du anger din tal i ett cellområde som kallas en datatabell.

Här är datatabellen cellområdet B2:D8. Ändra värdet i B4, lånebeloppet, så uppdateras månadsbetalningarna i kolumn D automatiskt. Med räntesatsen 3,75 % returnerar D2 en månadsbetalning på 1 042,01 dollar med hjälp av följande formel: =BETALNING(C2/12;$B$3;$B$4).

Det här cellområdet, B2:D8, är en datatabell

Du kan använda en eller två variabler beroende på det antal variabler och formler du vill testa.

Använd en variabel för att se hur olika värden av en variabel i en formel ändrar resultaten. Du kan till exempel ändra räntesatsen för en månatlig amortering med hjälp av funktionen BETALNING. Du anger variabelvärdena (räntesatserna) i en kolumn eller rad, och resultatet visas i en intilliggande kolumn eller rad.

I denna live-arbetsbok innehåller cell D2 betalningsformeln =BETALNING(C2/12;$B$3;$B$4). Cell B3 är cellen med variabler, där du kan lägga in en annan längd för tidsperioden (antal månadsbetalningsperioder). I cell D2 lägger funktionen BETALNING in räntesatsen 3,75 %/12, 360 månader och ett lån på 225 000 dollar och beräknar en månadsbetalning på 1 042,01 dollar.

Använd ett test med två variabler för att se hur olika värden med två variabler i en formel ändrar resultaten. Du kan till exempel testa olika kombinationer av räntesatser och antal månadsbetalningsperioder för att beräkna en amortering.

I denna live-arbetsbok innehåller cell C3 betalningsformeln =BETALNING($B$3/12;$B$2;B4), som använder två celler med variabler, B2 och B3. I cell C2 lägger funktionen BETALNING in räntesatsen 3,875 %/12, 360 månader och ett lån på 225 000 dollar och beräknar en månadsbetalning på 1 058,03 dollar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×