Office
Logga in

Använda utsnitt för att filtrera data

Med utsnitt tillhandahålls knappar som du kan klicka på för att filtrera tabelldata och pivottabelldata. Utöver snabbfiltrering anger utsnitt också aktuell filtreringsstatus, vilket gör det enkelt att förstå exakt vad som visas i en filtrerad pivottabell.

Bild av menyfliksområdet i Excel

När du markerar ett objekt inkluderas objektet i filtret och data för objektet visas i rapporten. Om du till exempel väljer Karlsson i fältet Säljare visas bara data som innehåller Karlsson i det fältet.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill skapa ett utsnitt.

 2. På liken Analysera klickar du på Infoga utsnitt. I äldres versioner Excel klickar du på fliken Alternativ och sedan på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

Observera att den här funktionen stöds i Excel 2013 och senare.

 1. Klicka var som helst i den tabell där du vill skapa ett utsnitt.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de fält (kolumner) som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält (kolumn) som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned CTRL och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

 2. Klicka på önskat format på fliken Alternativ, i gruppen Utsnittsformat.

Om du redan har ett utsnitt av en pivottabell kan du använda samma utsnitt för att filtrera en annan pivottabell. Observera att det bara fungerar när de två pivottabellerna använder samma datakälla.

 1. Skapa först en pivottabell som baseras på samma datakälla som pivottabellen som redan har det utsnitt som du vill återanvända.

 2. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  Då visas Utsnittsverktyg, och fliken Alternativ läggs till.

 3. Klicka på Rapportanslutningar i gruppen Utsnitt på fliken Alternativ. Observera att i äldre versioner av Excel kan den här knappen kallas för Pivottabellsanslutningar.

 4. Markera kryssrutan i dialogrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill koppla från ett utsnitt.

  Fliken Verktyg för pivottabell visas.

 2. I Excel 2016 klickar du på fliken Analysera och sedan klickar du på Filtrera anslutningar. I äldres versioner av Excel klickar du på fliken Alternativ > Infoga utsnitt > Utsnittsanslutningar.

 3. Avmarkera kryssrutan för alla pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt för i dialogrutan.

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Högerklicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. På fliken Analysera för pivottabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka var som helst i den tabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Tabell visas.

 2. På fliken Tabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de fält (kolumner) som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält (kolumn) som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

  Fliken Utsnitt visas.

 2. På fliken Utsnitt klickar du på det färgade format du vill använda.

Om du redan har ett utsnitt av en pivottabell kan du använda samma utsnitt för att filtrera en annan pivottabell. Observera att det bara fungerar när de två pivottabellerna använder samma datakälla.

 1. Skapa först en pivottabell som baseras på samma datakälla som pivottabellen som redan har det utsnitt som du vill återanvända.

 2. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  Fliken Utsnitt visas.

 3. På fliken Utsnitt klickar du på Rapportanslutningar.

 4. Markera kryssrutan i dialogrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill koppla från ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. Klicka på fliken Analysera för pivottabell och klicka sedan på Filtrera anslutningar.

 3. Avmarkera kryssrutan för alla pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt för i dialogrutan.

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Ctrl-klicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×