Använda utsnitt för att filtrera data

Med utsnitt tillhandahålls knappar som du kan klicka på för att filtrera tabelldata och pivottabelldata. Utöver snabbfiltrering anger utsnitt också aktuell filtreringsstatus, vilket gör det enkelt att förstå exakt vad som visas i en filtrerad pivottabell.

Bild av menyfliksområdet i Excel

När du markerar ett objekt inkluderas objektet i filtret och data för objektet visas i rapporten. Om du till exempel väljer Karlsson i fältet Säljare visas bara data som innehåller Karlsson i det fältet.

Du kan använda ett utsnitt för att enkelt filtrera data i en tabell.

Använda ett utsnitt för att filtrera data

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Välj Infoga > Utsnitt

  Infoga utsnitt
 3. Markera de fält som du vill filtrera.

 4. Välj OKoch justera dina preferenser för utsnitt, såsom Kolumner, under Alternativ.

  Obs!: Om du vill markera flera objekt håller du ned Ctrl och markerar sedan de objekt som du vill visa. Markera och håll ned hörnet av ett utsnitt om du vill justera eller ändra storlek på det.

 5. Välj Rensa filter Ta bort om du vill ta bort utsnittsfiltret.

Konvertera data till en tabell

 1. Det finns fyra sätt att konvertera data till en tabell:

  Obs!: Om du vill använda ett utsnitt måste du först konvertera dina data till en tabell.

  • Tryck på Ctrl + T.

  • Tryck på Ctrl + l.

  • Välj Start > Formatera som tabell.

  • Välj Infoga > Tabell.

 2. Välj OK.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. På fliken Analysera för pivottabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de pivottabellfält som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för alla fält som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka var som helst i den tabell där du vill skapa ett utsnitt.

  Fliken Tabell visas.

 2. På fliken Tabell klickar du på Infoga utsnitt.

 3. Markera kryssrutan för de fält (kolumner) som du vill skapa ett utsnitt för i dialogrutan Infoga utsnitt.

 4. Klicka på OK.

  Ett utsnitt visas för varje fält (kolumn) som du har valt.

 5. I varje utsnitt klickar du på de objekt som du vill filtrera på.

  Om du vill välja fler än ett objekt, håller du ned kommandoknappen och klickar sedan på de objekt du vill filtrera på.

 1. Klicka på det utsnitt som du vill formatera.

  Fliken Utsnitt visas.

 2. På fliken Utsnitt klickar du på det färgade format du vill använda.

Om du redan har ett utsnitt av en pivottabell kan du använda samma utsnitt för att filtrera en annan pivottabell. Observera att det bara fungerar när de två pivottabellerna använder samma datakälla.

 1. Skapa först en pivottabell som baseras på samma datakälla som pivottabellen som redan har det utsnitt som du vill återanvända.

 2. Klicka på det utsnitt som du vill dela i en annan pivottabell.

  Fliken Utsnitt visas.

 3. På fliken Utsnitt klickar du på Rapportanslutningar.

 4. Markera kryssrutan i dialogrutan för de pivottabeller där du vill att utsnittet ska vara tillgängligt.

 1. Klicka var som helst i den pivottabell där du vill koppla från ett utsnitt.

  Fliken Analysera för pivottabell.

 2. Klicka på fliken Analysera för pivottabell och klicka sedan på Filtrera anslutningar.

 3. Avmarkera kryssrutan för alla pivottabellfält som du vill koppla från ett utsnitt för i dialogrutan.

Gör något av följande:

 • Klicka på utsnittet och tryck sedan på Delete.

 • Ctrl-klicka på utsnittet och klicka sedan på Ta bort <namn på utsnittet>.

I ett utsnitt visas vanligtvis följande komponenter:Element i ett pivottabellutsnitt

1. En utsnittsrubrik visar kategorin för objekt i utsnittet.

2. En filtreringsknapp som inte är markerad visar att objektet inte är inkluderat i filtret.

3. En filtreringsknapp som är markerad visar att objektet är inkluderat i filtret.

4. Med knappen Ta bort filter tas filtret bort genom att alla objekt i utsnittet markeras.

5. Med rullningslisten går det att rulla när det finns fler objekt än de som visas i utsnittet.

6. Genom att flytta kantlinjer och använda storlekskontroller kan du ändra storlek och plats för utsnittet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Filtrera data i en pivottabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×