Använda uppslag och flervärdesfält i frågor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Access kan du skapa ett flervärdesfält som innehåller flera värden (upp till 100). Du kan också skapa ett uppSlags fält som visar ett användarvänligt värde som är bundet till ett värde i en annan data källa. När du frågar efter ett uppslag eller ett flervärdesfält är det viktigt att tänka på. Mer information finns i skapa eller ta bort ett flervärdesfält och skapa eller ta bort ett uppslags fält.

Artikelinnehåll

Visa det bundna värdet för ett uppSlags fält i en fråga

Använda visnings värden för ett uppSlags fält i en fråga

Använda ett flervärdesfält i en fråga

Lägga till villkor i ett flervärdesfält i en fråga

Lägga till flera villkor i ett flervärdesfält i en fråga

Gruppera och räkna ett flervärdesfält i en fråga

Använda en tilläggsfråga med ett flervärdesfält

Använda en uppdaterings fråga med ett flervärdesfält

Använda en borttagnings fråga med ett flervärdesfält

Visa det bundna värdet för ett uppSlags fält i en fråga

Visnings värdet för ett uppSlags fält visas automatiskt i databladsvyn. När du skapar en fråga kan du åsidosätta det här beteendet så att det bundna värdet visas i stället. I det här exemplet kanske du vill visa det bundna värdet för ett uppSlags fält i en tabell i huvud tabellen som "letar upp" ett nytt England-delstatens namn.

Tabell med uppSlags fält
 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller uppslags fältet, klickar på den andra data källan som används i uppslags fältet, klickar på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabeller för huvud kontor och NewEngland .

  De två tabellerna ska vara anslutna till varandra.

  Schemat för uppSlags fält

  Mer information finns i koppla tabeller och frågor.

 3. Dra ett fält tillsammans med uppSlags fältet till frågerutnätet. I det här exemplet lägger du till fältet ort och NEState .

 4. Klicka på uppSlags fältet och klicka sedan på egenskaps listai gruppen Visa/Dölj på fliken design . I det här exemplet använder du fältet NEState .

 5. Välj fliken uppslag i egenskaps sidan och välj sedan text rutai egenskapen Display Control .

  Egenskapen Visa kontroll i frågedesignern

Resultat   När du visar frågan i databladsvyn visas motsvarande bundna värde för visnings värdet.

Frågeresultatet som visar det bundna värdet

Överst på sidan

Använda visnings värden för ett uppSlags fält i en fråga

När du skapar ett uppSlags fält skapas en koppling mellan det bundna värdet och visnings värdet. Även om du inte kan använda visnings värden direkt i en fråga kan du använda motsvarande värde från den andra data källan. I det här exemplet kanske du vill använda visnings värdet för uppSlags fältet, NEStatei tabellen huvud kontor i en fråga som villkor.

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller uppslags fältet, Skift klicka på den andra data källan som används i uppslags fältet, klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellerna Headquarters och NewEngland .

  De två tabellerna ska vara anslutna till varandra. Mer information finns i koppla tabeller och frågor.

 3. Dra de fält som du vill använda i frågerutnätet. I det här exemplet drar du ort från tabellen huvud kontor till den första kolumnen, NEState från tabellen för huvud kontoret till den andra kolumnen och StateName från tabellen NewEngland till den tredje kolumnen.

 4. Avmarkera kryss rutan Visa för StateName i frågerutnätet.

 5. I frågerutnätet, under StateName, skriver du Vermontpå raden villkor.

  Frågerutnätet som visar det bundna värdet för ett uppSlags fält

  Frågevillkor baseras på kolumnen StateName , vilket är samma värde som visnings värdet, NEState, men visas inte i databladsvyn.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Endast raden som innehåller Vermont visas.

Resultatet av frågan

Överst på sidan

Använda ett flervärdesfält i en fråga

När du visar ett flervärdesfält i en fråga kan du Visa hela det flervärdesfält som innehåller alla värden avgränsade med kommatecken på en rad eller för samman data med en separat rad för varje värde. Anta till exempel att du har en problem tabell som innehåller ett rubrik fält för varje problem och ett tilldelatt flervärdesfält för att tilldela problem till personer.

Visa alla värden i ett flervärdesfält i en rad

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra fälten till frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubrik fältet och fältet tilldelat flervärdesfält.

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Som du kanske förväntar dig visas i en kolumn rubrik fältet och den andra kolumnen visas fältet tilldelat flervärdesfält:

Fråga med flervärdesfält med ej utplattade resultat

Visa varje värde för ett flervärdesfält i en rad (den sammanslagna vyn)

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra fälten du till frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubrik fältet och fältet tilldelat. värde .

  Formatet <Fieldname>. Value, lägger till egenskapen Value som sträng . Värde till fältet tilldelat .

 4. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Informationen är förenklad så att fältet rubrik upprepas och varje värde i fältet tilldelat flervärdesfält visas på en motsvarande rad:

Fråga med flervärdesfält med sammanslagna resultat

Överst på sidan

Lägga till villkor i ett flervärdesfält i en fråga

Placeringen av samma villkor i frågerutnätet i olika rutnäts kolumner har stor betydelse för frågeresultatet.

Lägga till villkor som visar alla värden i ett flervärdesfält i en rad

Först skapas en resultat uppsättning och därefter läggs villkoren till.

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra fälten du till frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubrik fältet, tilldelat flervärdesfält och tilldelat. Value flervärdesfält.

 4. Avmarkera kryss rutan Visa för tilldelat. Value i frågerutnätet.

 5. I frågerutnätet, under tilldelat. Value, anger du "inte" David Hamilton "på raden villkor .

  Frågerutnätet med ett enkelt uppSlags fält

  Det är praktiskt att se SQL-vyn:

  Välj titel, tilldelat från problem där inte tilldelat. Value = "David Hamilton";

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    De tre problemen som inte har tilldelats David Hamilton visas i ett standardvärde.

Resultat för flervärdesfält med <Fieldname>

Lägga till villkor som visar varje värde i ett fält med flera värden i en rad (den sammanslagna vyn)

Först skapas en utplattad resultat uppsättning och därefter läggs villkoren till.

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra fälten du till frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubrik fältet och fältet tilldelat. värde .

 4. I frågerutnätet, under tilldelat. Value, går du till raden villkor och anger inte "David Hamilton".

  Frågerutnätet med. Värde format för uppSlags fält

  Det är praktiskt att se SQL-vyn:

  Välj problem. title, tilldelat. Value från problem där inte tilldelat. Value = "David Hamilton"

 5. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Varje problem som inte har tilldelats David Hamilton visas i ett förenklat värde.

Resultat för flervärdesfält med <Fieldname>. Värdepar

Överst på sidan

Lägga till flera villkor i ett flervärdesfält i en fråga

Ibland behöver du söka efter en träff för fler än ett värde i ett flervärdesfält. Antag till exempel att du vill se vilka problem som både "Kelly Rollin" och "Lisa Lund" är bland värdena i fältet tilldelat

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra fälten du till frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubrik fältet och fältet tilldelat flervärdesfält.

 4. I frågerutnätet, under tilldelat, skriver du "Kelly Rollin" och "Lisa Lund" på raden villkor .

 5. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    De två problem som har tilldelats "Kelly Rollin" och "Lisa Lund" visas.

Frågeresultat som visar hur OCH används i ett flervärdesfält

Överst på sidan

Gruppera och räkna ett flervärdesfält i en fråga

Använd funktionen <Fieldname> om du vill utföra beräkningar, gruppering och sortering av värden som lagras i ett flervärdesfält. Värde. Mer information om grupp frågor finns i räkna data med hjälp av en fråga.

Räkna antalet problem som har tilldelats till varje person

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra de fält som du vill använda i frågerutnätet. I det här exemplet drar du tilldelat. Value till den första kolumnen och rubriken till den andra kolumnen.

 4. Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Raden Summa visas i frågerutnätet. Gruppera som visas som standard i cellen Summa under varje fält i frågan.

 5. Klicka på antali raden Summa under rubriki frågerutnätet.

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Antalet problem som tilldelats per person visas i en förplattad vy.

En fråga som räknar hur många ärenden som tilldelas till varje person

Så här räknar du hur många personer som är tilldelade till varje problem

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell klickar du på den tabell som innehåller det flervärdesfält du vill klicka på Lägg tilloch sedan på Stäng. I det här exemplet lägger du till tabellen problem .

 3. Dra de fält som du vill använda i frågerutnätet. I det här exemplet drar du rubriken till den första kolumnen och drar tilldelat till den andra kolumnen.

 4. Klicka på Summor i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

  Raden Summa visas i frågerutnätet. Gruppera som visas som standard i cellen Summa under fältet Rubrik i frågan. Expression visas som standard i cellen Summa under fältet tilldelat eftersom det inte går att utföra en grupp efter åtgärd direkt i ett flervärdesfält är bara ett <Fieldname>. Värde.

 5. I frågerutnätet, under tilldelat, klickar du på antali raden Summa .

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Resultat    Antalet personer som tilldelats per problem visas i en förplattad vy.

Frågeresultat som visar antalet personer per ärende

Överst på sidan

Använda en tilläggsfråga med ett flervärdesfält

Du kan infoga ett enda värde i ett flervärdesfält med hjälp av en tilläggsfråga. Anta till exempel att du vill lägga till "Tom Michaels" i fältet tilldelat flervärdesfält i tabellen problem.

Obs!   Den enda typen av tilläggsfråga som fungerar med ett flervärdesfält.

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell lägger du till tabellen problem och klickar sedan på Stäng.

 3. Klicka på Lägg tillpå fliken design .

 4. Välj problemi dialog rutan Lägg till och klicka sedan på OK.

 5. Välj tilldelat. Valuei raden Lägg till i rutnätet.

 6. Skriv "Tom Michaels" i raden fält i design rutnätet.

 7. Om du vill begränsa åtgärden Lägg till specifika problem lägger du till ett fält i design rutnätet, till exempel rubrik, tar bort rubrik från raden APPEND till och anger sedan villkor som "utgivning 3".

 8. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  I Access kan du uppmanas att bekräfta om du vill lägga till den markerade raden. Klicka på Ja om du vill infoga raden eller på Nej om du vill avbryta.

Resultat    "Tom Michaels" läggs nu till i fältet tilldelat för problem 3.

Viktigt    Du kan inte använda en tilläggsfråga som refererar till en tabell som innehåller ett flervärdesfält. Följande fråga är till exempel inte giltig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Överst på sidan

Använda en uppdaterings fråga med ett flervärdesfält

Du kan använda en uppdaterings fråga för att ändra ett enskilt värde i ett flervärdesfält till ett annat värde. I det här exemplet vill du uppdatera tilldelat flervärdesfält för att ersätta "Kelly Rollin" med "Lisa Lund".

 1. Öppna frågan i designvyn.

 2. I dialog rutan Visa tabell lägger du till tabellen problem och klickar sedan på Stäng.

 3. Klicka på Uppdaterapå fliken design .

 4. Dra tilldelat. Value till frågerutnätet.

 5. Skriv "Lisa Lund" i raden Uppdatera till .

 6. Skriv "Kelly Rollin" på raden villkor .

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  I Access kan du uppmanas att bekräfta om du vill lägga till den markerade raden. Klicka på Ja om du vill infoga raden eller på Nej om du vill avbryta.

Resultat    Lisa Lund ersätter Kelly Rollin i fältet tilldelat för alla motsvarande problem.

Överst på sidan

Använda en borttagnings fråga med ett flervärdesfält

När du arbetar med en tabell som innehåller ett flervärdesfält kan du använda en borttagnings fråga för att ta bort poster som innehåller ett visst värde i ett fält med flera värden eller för att ta bort ett visst värde från ett flervärdesfält i alla poster i tabellen. I följande exempel kanske du vill ta bort "David Hamilton" från tabellen problem.

Viktigt    När du använder en borttagnings fråga för att ta bort ett flervärdesfält som innehåller data förlorar du informationen permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort tabellfält eller andra databaskomponenter.

Så här tar du bort ett visst värde från ett flervärdesfält i alla poster

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

 2. I dialog rutan Visa tabell lägger du till tabellen problem och klickar sedan på Stäng.

 3. Öppna frågan i designvyn.

 4. Klicka på ta bortpå fliken design .

 5. Skriv "David Hamilton" på raden villkor .

 6. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  I Access kan du uppmanas att bekräfta om du vill ta bort posterna. Klicka på Ja för att ta bort posterna eller klicka på Nej för att avbryta.

Resultat    David Hamilton tas bort från för alla motsvarande problem.

Ta bort poster som innehåller ett visst värde i ett flervärdesfält

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

 2. I dialog rutan Visa tabell lägger du till tabellen problem och klickar sedan på Stäng.

 3. Öppna frågan i designvyn.

 4. Klicka på ta bort grupp på fliken design .

 5. Klicka på pilen under Visa i gruppen resultat på fliken design och klicka sedan på SQL-vy.

 6. Ange följande SQL-sats:

  DELETE FROM Issues WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)="David Hamilton"));

  Obs!    I det här fallet kan du bara använda en SQL-sats, inte design rutnätet. Om du växlar till vyn Design rutnät läggs en asterisk (*) efter DELETE-instruktionen, som du bör ta bort från SQL-vyn.

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  I Access kan du uppmanas att bekräfta om du vill ta bort posterna. Klicka på Ja för att ta bort posterna eller klicka på Nej för att avbryta.

Resultat    Alla problem där David Hamilton har tilldelats tas bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×