Använda uppslag för att fylla i fältvärden i ett listverktyg

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda uppslag för att fylla i fältvärden i fält av listtyp, till exempel en nedrullningsbar lista eller en flervalslistruta. Genom att använda uppslag för att fylla i dessa fält kan du och andra användare uppdatera alternativen i fälten utan att använda InfoPath Designer.

Anta att du vill lägga till en nedrullningsbar lista där användare får välja en glassmak. Ett sätt att göra detta är att skapa fältet i InfoPath och lägga till specifika alternativvärden (till exempel "vanilj", "choklad" och "jordgubb"). Om du använder den här metoden och senare vill lägga till nya smaker måste du redigera fältet i InfoPath Designer.

Du kan också skapa ett specifikt formulär med namnet "Smaker" som du kan använda för att skapa dataobjekt som innehåller alternativvärdena för den nedrullningsbara listan. Det här formuläret skulle då innehålla ett textfält där namnen på smakerna anges. Du eller andra användare på arbetsytan kan då skapa objekt med hjälp av det här formuläret, med ett objekt per smaknamn. De här objekten listas i sin egen vy, som kanske också har namnet "Smaker". Du kan då använda en dataanslutning i den nedrullningsbara listan som "letar upp" alla objekt i vyn Smaker och visar deras värden som alternativ i den nedrullningsbara listan. Med den här metoden lägger du eller andra användare enkelt till nya smakalternativ genom att lägga till nya objekt med formuläret Smaker.

Du kan skapa uppslag som returnerar värden från en annan vy i samma listverktyg eller från ett annat listverktyg på samma Groove-arbetsyta. Du kan inte definiera ett uppslag som returnerar data från ett verktyg på en annan Groove-arbetsyta.

Obs!: Om du vill definiera uppslag bör du använda formulärmallar som startats i ett SharePoint Workspace-listverktyg och som inte startats direkt i InfoPath. Formulärmallar som startats i ett listverktyg innehåller inbyggda funktioner som möjliggör uppslag.

Om du vill skapa ett uppslag måste du utföra två allmänna uppgifter:

Tillåta åtkomst till uppslagen information

Definiera ett uppslag

Tillåta åtkomst till uppslagen information

Om du vill tillåta att ett fält där uppslag definieras har åtkomst till information från ett annat listverktyg och en annan vy måste du markera alternativ som gör att det andra listverktyget och den andra vyn kan dela uppslagen information.

 1. Gå till verktyget som innehåller den uppslagna informationen.

 2. Öppna designern.

 3. Klicka på Inställningar och alternativ och markera sedan Tillåt att det här verktyget tillhandahåller data till uppslag som definieras i andra verktyg.

 4. Klicka på vyn som listar de uppslagna dataobjekten.

 5. Klicka på Egenskaper och markera sedan Tillåt att den här vyn tillhandahåller data till uppslag som definieras i andra verktyg.

Överst på sidan

Definiera ett uppslag

Du definierar ett uppslag genom att ange fältegenskaper för att skapa en anslutning till externa data. Du måste ange dessa fältegenskaper i Microsoft InfoPath.

 1. Öppna fältegenskaperna för det fält som du vill definiera uppslaget i.

 2. Klicka på Hämta alternativ från en extern datakälla på fliken Data.

 3. Klicka på Lägg till bredvid rutan Datakälla.

 4. I guiden Dataanslutning accepterar du inställningarna för att Skapa en ny anslutning för att...Ta emot data och klickar sedan på Nästa.

 5. Klicka på SharePoint-arbetsytans bibliotek eller lista och klicka sedan på Nästa.

 6. Gör allt följande när du ombes ange information om listverktyget som innehåller den uppslagna informationen:

  • Markera verktyget, vyn och vykolumnen som innehåller den uppslagna informationen.

  • Om du vill kan du skriva en kommentar om uppslaget i textrutan.

  • Klicka på Nästa.

  • Ange ett namn för dataanslutningen och klicka sedan på Slutför.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×