Använda Uppgifter i Outlook på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En uppgift är ett objekt som du skapar när du vill följa upp något tills det är slutfört. Det går att skapa en uppgift från ett e-postmeddelande som du har flaggat för uppföljning som ett objekt för åtgärd, eller från att göra-poster i en lista som du lägger till manuellt. Använd uppgifter i Outlook på webben för att skapa, redigera, kategorisera och hantera uppgifter.

Viktigt!: I Outlook på webben går det inte att tilldela eller dela uppgifter. Använd Outlook för att tilldela eller dela uppgifter.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig lite beroende på om du använder de nya uppgifterna i Outlook på webben eller de klassiska uppgifterna. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM IKONEN FÖR UPPGIFTER SER UT SÅ HÄR...

Välja klassiska versionen av Uppgifter

Läs anvisningar för de nya uppgifterna i Outlook på webben.

OM IKONEN FÖR UPPGIFTER SER UT SÅ HÄR...

Välja nya versionen av Uppgifter

Läs anvisningar för de klassiska uppgifterna i Outlook på webben.

Anvisningar för de nya uppgifterna i Outlook på webben

Outlook på webben har ett nytt verktyg för uppgifter. Förutom vanliga uppgifts listor inkluderar den smarta listor. Smarta listor är virtuella listor som gör det enklare att spåra uppgifter och organisera din dag. Du kan lägga till uppgifter i min dag, markera dem som viktiga eller lägga till dem i nya listor som du skapar. Det finns även en lista för uppgifter med framtida datum. Kom igång genom att Logga in på Outlook på webben.

Det nya uppgifts verktyget skiljer sig från de klassiska uppgifterna i Outlook på webben. En del funktioner är annorlunda och andra kommer att läggas till när nya Uppgifter distribueras.

Obs!: Om du använder den nya Outlook på webben kan du också visa och hantera dina uppgifter när du installerar to-do-appen.

Visa och hantera alla dina uppgifter genom att välja Ikonen för Uppgifter Uppgifter längst ned i navigeringsfönstret.

Sidan Uppgifter innehåller fyra standardlistor för uppgifter samt de uppgiftslistor som du skapar.

 • Min dag. Det här är en smart lista som är tom vid början av varje dag som standard. Du kan lägga till befintliga uppgifter i den genom att högerklicka på en uppgift och välja Lägg till i Min dag eller genom att dra en uppgift från en annan uppgiftslista till Min dag.

  Obs!: My Day är en smart lista som är klar vid midnatt varje natt. Uppgifter som visas i Min dag lagras i andra uppgiftslistor, så de tas inte bort när Min dag rensas.

 • Förslag är uppgifter som inte är slutförda som du kanske vill lägga till i Min dag. Om du vill visa en lista med föreslagna uppgifter går du till Min dag och väljer Glödlampsikon Förslag högst upp på sidan. Välj plustecknet (+) bredvid en uppgift om du vill lägga till den i Min dag. Välj klar för att stänga listan förslag och gå tillbaka till My Day. Förslag innehåller uppgifter som förfaller idag eller i framtiden, som är försenade, som tidigare har flyttats till Min dag men inte slutförts eller som kanske är relevanta att börja jobba på nu.

 • Viktigt är en smart lista med uppgifter som du har markerat som viktiga. Du kan markera en uppgift som viktig genom att högerklicka på den och välja Markera som viktig eller genom att välja stjärnikonen bredvid den.

 • Planerad är en smart lista med uppgifter som har en påminnelse eller ett förfallo datum. Om du skapar uppgifter med en påminnelse eller ett förfallodatum visas de automatiskt i den här listan. Det enda sättet att lägga till uppgifter i den här listan är att tilldela en befintlig uppgift en påminnelse eller ett förfallodatum.

 • Uppgifter är den lista där nya uppgifter lagras som standard.

 • Flaggat e-postmeddelande är en valfri lista. När du gör det visas meddelanden som du har flaggat i e-postmeddelandet. Du kan aktivera eller inaktivera den flaggade e-postlistan genom att välja Ikonen för Uppgifter uppgifter > sedan Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar > to-do Settings och att använda skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera den flaggade e-postlistan.

Du kan lägga till en uppgiftslista genom att välja Ny lista i navigeringsfönstret.

Du kan lägga till nya uppgifter genom att välja en aktivitets lista och sedan välja plus tecknet bredvid Lägg till en uppgift och ange en beskrivning av uppgiften. Om du lägger till en aktivitet i listorna My Day, viktigt eller planerad Virtual sparas uppgiften i uppgifter och länkas till den virtuella lista som du skapade den från.

Obs!: Du kan inte skapa nya uppgifter i Planerat. Om du vill lägga till en uppgift i Planerat lägger du till en påminnelse eller ett förfallodatum till en befintlig eller ny uppgift.

Markera en uppgift i valfri lista om du vill se alla tillgängliga alternativ för uppgiften. Du kan till exempel lägga till fler steg, lägga till dem i Min dag, ställa in att de ska upprepas, lägga till ett förfallodatum eller en påminnelse eller lägga till en anteckning.

Inställningar för nya Uppgifter finns på en egen sida. På sidan Uppgifter väljer du Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar högst upp på sidan, så visas alla alternativ för nya Uppgifter.

Du kan gå tillbaka till den klassiska versionen av Uppgifter genom att välja växlingsknappen Nya uppgifter högst upp på sidan Uppgifter.

Om du har växlat till klassiska uppgifter kan du växla tillbaka genom att välja testa den nya Outlook -växlingen högst upp på sidan e-post.

Anvisningar för klassiska uppgifter i Outlook på webben

Den klassiska versionen av Uppgifter innehåller uppgifter som du tidigare har skapat och sparat i mappar för Uppgifter samt meddelanden som du har flaggat.

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd Filter-menyn om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan om du vill ta bort eller kategorisera en uppgift, tilldela en knapp eller markera uppgiften som slutförd.

  Uppgiftskommandofältet för Outlook.com

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Välj Ny.

  Uppgiftskommandofältet för Outlook.com
 4. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 5. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 6. Använd kommandot Bifoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 7. Använd Snabbknapp om du vill tilldela en snabbknapp till en uppgift. Snabbknappar är ikoner som du kan använda på uppgiftsobjekt om du snabbt vill kunna identifiera olika typer av uppgifter.

 8. Välj Spara.

  Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 4. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Markera den uppgift som du vill kategorisera i uppgiftslistan och välj sedan Kategorier.

  Uppgiftskategorier

 4. Välj den kategori du vill tilldela till uppgiften, till exempel kategorin Gul.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Välj Filter-menyn och välj hur du vill sortera uppgifterna i uppgiftslistan. På följande skärmbild är uppgifterna sorterade efter status (Aktiv), förfallodatum, och med de äldsta uppgifterna högst upp. Du kan sortera efter Aktiv, Försenad eller Slutförd.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

Obs!:  I Outlook på webben går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×