Använda Uppgifter i Outlook på webben

En uppgift är ett objekt som du skapar i Outlook på webben och som du vill spåra till den är slutförd. Det går att skapa en uppgift från ett e-postmeddelande som du har flaggat för uppföljning som ett objekt för åtgärd, eller från att göra-poster i en lista som du lägger till manuellt. Använd uppgifter i Outlook på webben för att skapa, redigera, kategorisera och hantera uppgifter.

Viktigt!:  I Outlook på webben går det inte att tilldela eller dela uppgifter. Om du vill tilldela eller dela uppgifter använder du Outlook 2013.

Det här visas i Uppgifter

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd Filter-menyn om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan om du vill ta bort eller kategorisera en uppgift, tilldela en knapp eller markera uppgiften som slutförd.

  Uppgiftskommandofältet för Outlook.com

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

Använda uppgifter i Outlook på webben

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Välj Ny.

  Uppgiftskommandofältet för Outlook.com
 4. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 5. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 6. Använd kommandot Bifoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 7. Använd Snabbknapp om du vill tilldela en snabbknapp till en uppgift. Snabbknappar är ikoner som du kan använda på uppgiftsobjekt om du snabbt vill kunna identifiera olika typer av uppgifter.

 8. Välj Spara.

  Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 4. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Markera den uppgift som du vill kategorisera i uppgiftslistan och välj sedan Kategorier.

  Uppgiftskategorier

 4. Välj den kategori du vill tilldela till uppgiften, till exempel kategorin Gul.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Uppgifter längst ned på sidan.

 3. Välj Filter-menyn och välj hur du vill sortera uppgifterna i uppgiftslistan. På följande skärmbild är uppgifterna sorterade efter status (Aktiv), förfallodatum, och med de äldsta uppgifterna högst upp. Du kan sortera efter Aktiv, Försenad eller Slutförd.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

Obs!:  I Outlook på webben går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×