Använda uppgifter i Outlook.com eller Outlook på webben

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Logga in i Outlook på webben med valfritt Microsoft-konto, exempelvis e-postkonton som slutar med @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com.

En uppgift är ett objekt som du skapar i Outlook på webben och som du vill spåra till den är slutförd. Det går att skapa en uppgift från ett e-postmeddelande som du har flaggat för uppföljning som ett objekt för åtgärd, eller från att göra-poster i en lista som du lägger till manuellt. Använd uppgifter i Outlook på webben för att skapa, redigera, kategorisera och hantera uppgifter.

Viktigt!:  I Outlook på webben går det inte att tilldela eller dela uppgifter. Om du vill tilldela eller dela uppgifter använder du Outlook 2013.

Det här visas i Uppgifter

Uppgifter

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd menyn Objekt efter om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Sortera uppgifter

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan för att ta bort eller kategorisera en uppgift eller markera den som slutförd. För e-post finns kommandot Svara tillgängligt här.

  Kommandofält för uppgifter

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

Skapa uppgifter

 1. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 2. Välj Ny.

  Ny uppgift

 3. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 4. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 5. Använd kommandot Infoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 6. Välj Spara.

  Visa uppgift

Redigera uppgifter

 1. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 2. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 3. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

Kategorisera uppgifter

 1. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 2. Markera den uppgift du vill kategorisera i uppgiftslistan och välj Kategorier.

  Uppgiftskategorier

Sortera aktiviteter

 1. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 2. Välj menyn Objekt efter och välj hur du vill sortera uppgifterna i uppgiftslistan.

  Sortera uppgifter

 3. Använd sorteringsvyn för att visa uppgifter sorterade efter Aktiva, Försenade eller Slutförda.

  Sorteringsvy för uppgifter

  Obs!:  I Outlook på webben går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Vill du ha mer hjälp?

Få hjälp med Outlook.com:

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×