Använda Uppgifter i Outlook.com

En uppgift är ett objekt som du skapar när du vill följa upp något tills det är slutfört. Använd To Do i Outlook.com för att skapa, redigera och hantera uppgifter.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig lite beroende på om du använder To Do i Outlook.com eller de klassiska aktiviteterna. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

Obs!: Den klassiska uppgiften kommer att tas bort under de kommande månaderna.

Instruktioner för att göra-Outlook.com

Microsoft To Do är nu integrerat med Outlook.com. To Do tar emot uppgifter och inkluderar smarta listor. Smarta listor är filtrerade listor som gör det enklare att spåra uppgifter och organisera din dag. Med To Do integrering kan du snabbt ordna dina uppgifter genom att lägga till dem i min dag, markera dem som viktiga eller lägga till dem i nya listor som du skapar. Det finns en lista med uppgifter som du har tilldelat ett datum till. Kom igång genom att Logga in på Outlook.com.

To Do är lite annorlunda än de klassiska uppgifterna i Outlook.com. Vissa funktioner är annorlunda och andra kommer att läggas till som To Do är avmarkerad.

Obs!: Du kan också visa och hantera dina uppgifter när du installerar to do-appen.

Om du vill visa och hantera dina uppgifter väljer du Ikonen för Uppgifter To Do längst ned i navigerings fönstret.

Välja klassiska versionen av Uppgifter

Sidan To Do innehåller fyra standard uppgifts listor samt valfria aktivitets listor och alla uppgifts listor som du skapar.

 • My Day är en smart lista som du kan använda för att spåra de uppgifter som du vill göra idag. Den är tom vid början av varje dag som standard, så att du kan organisera dagen genom att lägga till uppgifter. Du lägger till befintliga uppgifter i min dag genom att högerklicka på en uppgift och välja Lägg till i min dag, eller genom att dra en uppgift från en annan uppgifts lista till min dag. Uppgifter som visas i min dag behålls i deras ursprungliga lista.

  Obs!: Min dag är klar vid midnatt varje natt. Uppgifter som visas i min dag lagras i andra uppgifts listor så att de inte tas bort när min dag är avmarkerad.

  • Förslag är uppgifter som inte är slutförda som du kanske vill lägga till i Min dag. Om du vill visa en lista med föreslagna uppgifter går du till Min dag och väljer Glödlampsikon Förslag högst upp på sidan. Välj plustecknet (+) bredvid en uppgift om du vill lägga till den i Min dag. Välj Klar om du vill stänga listan med förslag och gå tillbaka till Min dag. Förslag innehåller uppgifter som förfaller idag eller i framtiden, som är försenade, som tidigare har flyttats till Min dag men inte slutförts eller som kanske är relevanta att börja jobba på nu.

 • Viktigt är en smart lista med uppgifter som du har markerat som viktiga. Du kan markera en uppgift som viktig genom att högerklicka på den och välja Markera som viktig eller genom att välja stjärnikonen bredvid den.

 • Planerad är en smart lista med uppgifter som har en påminnelse eller ett förfallo datum och som inte har marker ATS som slutförda. Om du skapar uppgifter med en påminnelse eller ett förfallodatum visas de automatiskt i den här listan. Det enda sättet att lägga till uppgifter i den här listan är att tilldela en befintlig uppgift en påminnelse eller ett förfallodatum.

 • Uppgifter är den lista där nya uppgifter lagras som standard.

 • Flaggat e-postmeddelande är en valfri lista. När meddelanden som du har flaggat i e-post kopieras till den flaggade e-postlistan som uppgifter. Du kan aktivera eller inaktivera den flaggade e-postlistan genom att gå till uppgifter och sedan välja Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar högst upp på sidan, gå till kopplingar och använda skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera den flaggade e-postlistan.

  Obs!: Den flaggade e-postlistan är bara tillgänglig på konton som hanteras av Microsoft, till exempel konton som slutar på Outlook.com, Hotmail.com eller Live.com. Även konton från privata domäner som är värd för Microsoft.

Du kan lägga till nya uppgifter genom att välja en uppgifts lista och sedan välja plus tecknet bredvid Lägg till en uppgift och ange en beskrivning av uppgiften. Om du lägger till en aktivitet i en smart lista sparas uppgiften i uppgifter och länkas till den smarta lista som du använde när du skapade den.

Obs!: Du kan inte skapa nya uppgifter i Planerat. Om du vill lägga till en uppgift i Planerat lägger du till en påminnelse eller ett förfallodatum till en befintlig eller ny uppgift.

Markera en uppgift i valfri lista om du vill se alla tillgängliga alternativ för uppgiften. Du kan till exempel lägga till fler steg, lägga till dem i Min dag, ställa in att de ska upprepas, lägga till ett förfallodatum eller en påminnelse eller lägga till en anteckning.

Använd fönstret My Day för att skapa en uppgift från ett meddelande.

Obs!: Fönstret My Day är en ny funktion som kanske inte är tillgänglig på ditt konto än.

 1. Gå till E-post i Outlook.com.

 2. Öppna fönstret My Day genom att välja Ikonen My Day min dag i verktygsfältet högst upp på sidan.

  Att göra-ikonen markerad i verktygsfältet
 3. Hitta det meddelande du vill skapa en uppgift från i meddelandelistan.

 4. Markera och dra meddelandet till fliken To Do i fönstret min dag.

Använd fönstret My Day för att skapa en händelse i kalendern från en aktivitet.

Obs!: Fönstret My Day är en ny funktion som kanske inte är tillgänglig på ditt konto än.

 1. Gå till kalender i Outlook.com.

 2. Öppna fönstret My Day genom att välja Ikonen My Day min dag i verktygsfältet högst upp på sidan.

 3. Hitta den uppgift som du vill skapa en kalender händelse från.

 4. Markera och dra uppgiften till när du vill ha den i kalendern.

Du kan lägga till en eller flera filer i en aktivitet.

 1. Välj Ikonen för Uppgifter To Do längst ned i navigerings fönstret.

 2. Välj den aktivitet som du vill lägga till en fil i.

 3. Välj Lägg till en fil i fönstret aktivitets information.

 4. Bläddra till och välj den fil du vill lägga till.

Obs!: Du kan bifoga flera filer till en aktivitet, men du kan lägga till dem en i taget.

Det går inte att dela enskilda aktiviteter, men du kan dela uppgifts listor som du skapar.

 • Gå till To Do.

 • Högerklicka på den aktivitets lista du vill dela och välj dela lista.

  Dela uppgifts lista
 • Välj skapa mötesinbjudan.

  Skapa delningsinbjudan
 • Välj Kopiera länk.

  Kopiera länk till listan Dela uppgifter
 • Gå till e-post och skapa ett nytt meddelande. Adressera det till de personer som du vill dela listan med, klistra in länken i bröd texten i meddelandet och Lägg till den information du vill ha och skicka sedan meddelandet.

  Obs!: Du kan skicka länken till vem som helst, men bara personer som har ett Microsoft-konto (till exempel Outlook.com, Hotmail.com eller Live.com) kan ansluta till den delade listan.

När du har delat en uppgifts lista kan du högerklicka på den och välja delnings alternativ för att hämta inbjudan-länken igen. Välj delnings alternativ och sedan fler alternativ för att sluta dela listan eller för att förhindra att personer som inte redan har gått med i listan kan ansluta.

Tips: Du kan identifiera delade listor med den delade ikonen Delad aktivitets lista .

Utöver standard uppgifts listorna kan du skapa och hantera listor för att ordna dina aktiviteter i.

 • Skapa en ny uppgifts lista.

  1. Välj ny lista i navigerings fönstret.

   Skapa en ny uppgifts lista
  2. Ange ett namn för den nya listan.

  3. Tryck på RETUR för att spara den nya listan.

 • Högerklicka på en lista i navigerings fönstret om du vill dela, dupliceraeller ta bort den.

  Dela uppgifts lista
 • Välj en lista och välj sedan ikonen fler åtgärder Fler åtgärder i uppgifts fönstret för att få åtkomst till List alternativ som Byt namn på lista, ändra temaeller Dölj slutförda uppgifter.

  Fler List alternativ

Inställningarna för To Do är på egen sida. På sidan To Do väljer du Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar högst upp på sidan för att se alla alternativ för To Do.

Du kan växla tillbaka till de klassiska aktiviteterna genom att välja knappen nya aktiviteter överst på To Do sidan.

Om du har bytt till den klassiska versionen av Uppgifter kan du byta tillbaka genom att välja växlingsknappen Prova betaversionen högst upp på sidan Uppgifter.

Anvisningar för den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com

Den klassiska versionen av Uppgifter innehåller uppgifter som du tidigare har skapat och sparat i mappar för Uppgifter samt meddelanden som du har flaggat.

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd Filter-menyn om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan om du vill ta bort eller kategorisera en uppgift eller markera den som slutförd. För e-postmeddelandet finns Svara tillgängligt.

  Kommandofält för uppgifter

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj Ny.

  Ny uppgift

 4. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 5. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 6. Välj Bifoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 7. Välj Symbol om du vill lägga till en symbol till en uppgift. En symbol eller amulett är en ikon som du kan använda för uppgifter om du snabbt vill kunna identifiera olika typer av uppgifter.

 8. Välj Spara.

  Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 3. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 4. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj den aktivitet som du vill kategorisera i uppgifts listan, Välj Kategorieroch välj sedan kategorin. Välj till exempel Gul kategori.

  Uppgiftskategorier

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj Filter menyn och välj hur du vill sortera aktiviteterna i uppgifts listan. På följande bild är uppgifterna sorterade efter status (Aktiv), förfallodatum och med de äldsta uppgifterna högst upp. Du kan sortera efter Aktiv, Försenad eller Slutförd.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

Obs!:  I Outlook.com går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vill du ha mer hjälp?

Obs! Du måste logga in först för att få support. Om du inte kan logga in går du till kontosupport.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×