Använda Uppgifter i Outlook.com

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En uppgift är ett objekt som du skapar när du vill följa upp något tills det är slutfört. Använd Uppgifter i Outlook.com och skapa, redigera och hantera uppgifter.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder nya Uppgifter i Outlook.com eller den klassiska versionen av Uppgifter. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM IKONEN FÖR UPPGIFTER SER UT SÅ HÄR...

Välja klassiska versionen av Uppgifter

Läs Anvisningar för nya Uppgifter i Outlook.com.

OM IKONEN FÖR UPPGIFTER SER UT SÅ HÄR...

Välja nya versionen av Uppgifter

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com.

Anvisningar för nya Uppgifter i Outlook.com

Det finns ett nytt verktyg för uppgifter i Outlook.com. Med den kan du snabbt organisera dina uppgifter genom att lägga till dem i Min dag, markera dem som viktiga eller lägga till dem i nya listor som du skapar. Det finns även en lista för uppgifter med framtida datum. Kom igång genom att Logga in på Outlook.com.

Det nya verktyget Uppgifter fungerar på ett lite annat sätt än den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com. En del funktioner är annorlunda och andra kommer att läggas till när nya Uppgifter distribueras.

Obs!: Om du använder nya Outlook.com kan du också visa och hantera dina uppgifter på resande fot genom att installera To-Do-appen.

Visa och hantera alla dina uppgifter genom att välja Ikonen för Uppgifter Uppgifter längst ned i navigeringsfönstret.

Sidan Uppgifter innehåller fyra standardlistor för uppgifter samt de uppgiftslistor som du skapar.

 • Min dag. Det här är en virtuell lista som är tom i början av varje dag som standard. Du kan lägga till befintliga uppgifter i den genom att högerklicka på en uppgift och välja Lägg till i Min dag eller genom att dra en uppgift från en annan uppgiftslista till Min dag.

  Obs!: Min dag är en virtuell lista som rensas vid midnatt varje natt. Uppgifter som visas i Min dag lagras i andra uppgiftslistor, så de tas inte bort när Min dag rensas.

  • Förslag är uppgifter som inte är slutförda som du kanske vill lägga till i Min dag. Om du vill visa en lista med föreslagna uppgifter går du till Min dag och väljer Glödlampsikon Förslag högst upp på sidan. Välj plustecknet (+) bredvid en uppgift om du vill lägga till den i Min dag. Välj Klar om du vill stänga listan med förslag och gå tillbaka till Min dag. Förslag innehåller uppgifter som förfaller idag eller i framtiden, som är försenade, som tidigare har flyttats till Min dag men inte slutförts eller som kanske är relevanta att börja jobba på nu.

 • Viktigt är en virtuell lista med uppgifter som du har markerat som viktiga. Du kan markera en uppgift som viktig genom att högerklicka på den och välja Markera som viktig eller genom att välja stjärnikonen bredvid den.

 • Planerat är en virtuell lista som innehåller uppgifter som har en påminnelse eller ett förfallodatum. Om du skapar uppgifter med en påminnelse eller ett förfallodatum visas de automatiskt i den här listan. Det enda sättet att lägga till uppgifter i den här listan är att tilldela en befintlig uppgift en påminnelse eller ett förfallodatum.

 • Uppgifter är den lista där nya uppgifter lagras som standard.

Du kan lägga till en uppgiftslista genom att välja Ny lista i navigeringsfönstret.

Du kan lägga till nya uppgifter genom att välja en uppgiftslista, välja plustecknet bredvid Lägg till en uppgift och sedan ange en beskrivning för uppgiften. Om du lägger till en uppgift i den virtuella listan Min dag eller Viktigt sparas uppgiften i Uppgifter och kopplas till den virtuella listan du skapade den från.

Obs!: Du kan inte skapa nya uppgifter i Planerat. Om du vill lägga till en uppgift i Planerat lägger du till en påminnelse eller ett förfallodatum till en befintlig eller ny uppgift.

Markera en uppgift i valfri lista om du vill se alla tillgängliga alternativ för uppgiften. Du kan till exempel lägga till fler steg, lägga till dem i Min dag, ställa in att de ska upprepas, lägga till ett förfallodatum eller en påminnelse eller lägga till en anteckning.

Använd fönstret Uppgifter om du vill skapa en uppgift från ett meddelande.

 1. Gå till E-post i Outlook.com.

 2. Öppna fönstret Uppgifter genom att välja Ikonen för Uppgifter Uppgifter i verktygsfältet.

 3. Hitta det meddelande du vill skapa en uppgift från i meddelandelistan.

 4. Välj meddelandet och dra det till fönstret Uppgifter.

Du kan lägga till en eller flera filer till en aktivitet.

 1. Välj Ikonen för Uppgifter Uppgifter längst ned i navigeringsfönstret.

 2. Markera den uppgift som du vill lägga till en fil till.

 3. Välj Lägg till en fil från åtgärdsfönstret information.

 4. Bläddra till och välj den fil du vill lägga till.

Obs!: Du kan koppla fler än en fil till en aktivitet, men kan lägga till dem bara en i taget.

Inställningar för nya Uppgifter finns på en egen sida. På sidan Uppgifter väljer du Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar högst upp på sidan, så visas alla alternativ för nya Uppgifter.

Du kan gå tillbaka till den klassiska versionen av Uppgifter genom att välja växlingsknappen Nya uppgifter högst upp på sidan Uppgifter.

Om du har bytt till den klassiska versionen av Uppgifter kan du byta tillbaka genom att välja växlingsknappen Prova betaversionen högst upp på sidan Uppgifter.

Anvisningar för den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com

Den klassiska versionen av Uppgifter innehåller uppgifter som du tidigare har skapat och sparat i mappar för Uppgifter samt meddelanden som du har flaggat.

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd Filter-menyn om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan om du vill ta bort eller kategorisera en uppgift eller markera den som slutförd. För e-postmeddelandet finns Svara tillgängligt.

  Kommandofält för uppgifter

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj Ny.

  Ny uppgift

 4. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 5. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 6. Välj Bifoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 7. Välj Symbol om du vill lägga till en symbol till en uppgift. En symbol eller amulett är en ikon som du kan använda för uppgifter om du snabbt vill kunna identifiera olika typer av uppgifter.

 8. Välj Spara.

  Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 3. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 4. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Markera den uppgift du vill kategorisera i uppgiftslistan, välj Kategorier och välj sedan kategorin. Välj till exempel Gul kategori.

  Uppgiftskategorier

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj Filter-menyn och välj hur du vill sortera uppgifterna i uppgiftslistan. På följande bild är uppgifterna sorterade efter status (Aktiv), förfallodatum och med de äldsta uppgifterna högst upp. Du kan sortera efter Aktiv, Försenad eller Slutförd.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

Obs!:  I Outlook.com går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×