Använda Uppgifter i Outlook.com

En uppgift är ett objekt som du skapar när du vill följa upp något tills det är slutfört. Använd Uppgifter i Outlook.com och skapa, redigera och hantera uppgifter.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder nya Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för den nya versionen av Outlook.com.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för den nya versionen av Outlook.com

Det finns ett nytt verktyg för uppgifter i Outlook.com. Med den kan du snabbt organisera dina uppgifter genom att lägga till dem i Min dag, markera dem som viktiga eller lägga till dem i nya listor som du skapar. Det finns även en lista för uppgifter med framtida datum. Kom igång genom att Logga in på Outlook.com.

Det nya verktyget Uppgifter fungerar på ett lite annat sätt än den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com. En del funktioner är annorlunda och andra kommer att läggas till när nya Uppgifter distribueras.

Obs!: Om du använder nya Outlook.com kan du också visa och hantera dina uppgifter på resande fot genom att installera To-Do-appen.

Välj Ikonen för Uppgifter Uppgifter på verktygsfältet i Outlook.com, så öppnas fönstret Uppgifter. Från fönstret Uppgifter kan du göra följande:

 • Visa en lista med uppgifter. Listan visar mappen Uppgifter som standard men du kan markera och visa alla uppgiftsmappar.

 • Lägga till en ny uppgift.

 • Markera uppgifter som slutförda.

 • Markera uppgifter som viktiga genom att välja stjärnikonen bredvid dem.

 • Högerklicka på en uppgift om du vill markera den som slutförd eller viktig, redigera rubriken, ställa in en påminnelse eller ta bort den.

 • Visa och hantera alla uppgifter i egna fönster genom att välja Hantera alla uppgifter längst ned i fönstret Uppgifter.

Du kan öppna nya Uppgifter på två sätt.

 • Välj Ikonen för Uppgifter Uppgifter i verktygsfältet och välj sedan Hantera alla uppgifter längst ned i fönstret Uppgifter.

 • Välj Ikonen för Uppgifter Uppgifter längst ned i navigeringsfönstret.

Sidan Uppgifter innehåller fyra standardlistor för uppgifter.

 • Min dag. Det här är en virtuell lista som är tom i början av varje dag som standard. Du kan lägga till befintliga uppgifter i den genom att högerklicka på en uppgift och välja Lägg till i Min dag eller genom att dra en uppgift från en annan uppgiftslista till Min dag.

  Obs!: Min dag är en virtuell lista som rensas vid midnatt varje natt. Uppgifter som visas i Min dag lagras i andra uppgiftslistor, så de tas inte bort när Min dag rensas.

 • Förslag är aktiviteter som inte är slutförda som du kanske vill lägga till i Min dag. Om du vill visa en lista med föreslagna uppgifter går du till Min dag och väljer Glödlampsikon Förslag högst upp på sidan. Välj plustecknet (+) bredvid en uppgift om du vill lägga till den i Min dag. Välj Klar om du vill stänga listan med förslag och gå tillbaka till Min dag. Förslag innehåller uppgifter som förfaller idag eller i framtiden, som är försenade, som tidigare har flyttats till Min dag men inte slutförts eller som kanske är relevanta att börja jobba på nu.

 • Viktigt är en virtuell lista med uppgifter som du har markerat som viktiga. Du kan markera en uppgift som viktig genom att högerklicka på den och välja Markera som viktig eller genom att välja stjärnikonen bredvid den.

 • Planerat är en virtuell lista som innehåller uppgifter som har en framtida påminnelse eller ett förfallodatum. Om du skapar uppgifter med en påminnelse eller ett förfallodatum visas de automatiskt i den här listan.

 • Uppgifter. Alla objekt i standardmappen för uppgifter visas i den här listan.

Du kan lägga till en uppgiftslista genom att välja Ny lista i navigeringsfönstret.

Du kan lägga till nya uppgifter genom att välja en uppgiftslista, välja plustecknet bredvid Lägg till en uppgift och sedan ange en beskrivning för uppgiften. Om du lägger till en uppgift i de virtuella listorna Min dag, Viktigt eller Planerat sparas uppgiften i Uppgifter och kopplas till den virtuella listan du skapade den från.

Markera en uppgift i valfri lista om du vill se alla tillgängliga alternativ för uppgiften. Du kan till exempel lägga till fler steg, lägga till dem i Min dag, ställa in att de ska upprepas, lägga till ett förfallodatum eller en påminnelse eller lägga till en anteckning.

Använd fönstret Uppgifter om du vill skapa en uppgift från ett meddelande.

 1. Gå till E-post i Outlook.com.

 2. Öppna fönstret Uppgifter genom att välja Ikonen för Uppgifter Uppgifter i verktygsfältet.

 3. Hitta det meddelande du vill skapa en uppgift från i meddelandelistan.

 4. Välj meddelandet och dra det till fönstret Uppgifter.

Inställningar för nya Uppgifter finns på en egen sida. På sidan Uppgifter väljer du Kugghjulsknappen i Windows 10 Inställningar högst upp på sidan, så visas alla alternativ för nya Uppgifter.

Till skillnad från sidan i den klassiska versionen av Uppgifter i Outlook.com innehåller de nya virtuella uppgiftslistorna inte meddelanden som du har flaggat. Du kan skapa en uppgift från ett meddelande genom att dra meddelandet till fönstret Uppgifter i E-post.

Du kan gå tillbaka till den klassiska versionen av Uppgifter genom att välja växlingsknappen Nya uppgifter högst upp på sidan Uppgifter.

Om du har bytt till den klassiska versionen av Uppgifter kan du byta tillbaka genom att välja växlingsknappen Prova betaversionen högst upp på sidan Uppgifter.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Den klassiska versionen av Uppgifter innehåller uppgifter som du tidigare har skapat och sparat i mappar för Uppgifter samt meddelanden som du har flaggat.

På följande bild och de numrerade punkterna som motsvarar de olika områdena får du en överblick över Uppgiftsfönstret.

Hantera dina uppgifter.

 1. Skapa, ta bort, flytta eller kategorisera uppgifter. Markera uppgifterna som slutförda när du har avslutat dem.

 2. Mina uppgifter – Här visas mappar som du kan använda för att visa och hantera uppgifterna. Välj om du vill se objekt som du har markerat som viktiga. Du kan skapa nya uppgiftsmappar och byta namn på eller flytta befintliga uppgiftsmappar. Om du vill lägga till en ny mapp högerklickar du på Mina uppgifter och väljer Skapa ny mapp. Om du vill byta namn på eller ta bort en mapp högerklickar du på den och väljer Byt namn eller Ta bort.

 3. Uppgiftslistan – Filtrera och visa uppgifter utifrån den status du har tilldelat dem. Använd Filter-menyn om du vill sortera uppgifter enligt olika kriterier.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

  Använd verktygsfältet ovanför uppgiftslistan om du vill ta bort eller kategorisera en uppgift eller markera den som slutförd. För e-postmeddelandet finns Svara tillgängligt.

  Kommandofält för uppgifter

 4. Uppgiftsinformation – Visa information om en uppgift i uppgiftslistan. Om du vill redigera uppgiftsinformation som status, prioritet eller procent slutfört, väljer du Redigera .

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 3. Välj Ny.

  Ny uppgift

 4. Ange ämne och förfallodatum, och om du vill kan du lägga till en kommentar om uppgiften.

 5. Välj Visa mer information om du vill ange information som Startdatum, Slutdatum och Status samt för att följa uppgiftens förlopp, t.ex. % slutfört och arbetade timmar.

 6. Välj Bifoga om du vill bifoga en fil till uppgiften.

 7. Välj Symbol om du vill lägga till en symbol till en uppgift. En symbol eller amulett är en ikon som du kan använda för uppgifter om du snabbt vill kunna identifiera olika typer av uppgifter.

 8. Välj Spara.

  Uppgiftsdetaljformulär för Outlook.com

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från startprogrammet.

 3. Markera den uppgift som du vill redigera och välj Redigera Redigera i uppgiftsfönstret.

 4. Gör ändringarna i uppgiften och välj Spara.

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Markera den uppgift du vill kategorisera i uppgiftslistan, välj Kategorier och välj sedan kategorin. Välj till exempel Gul kategori.

  Uppgiftskategorier

 1. Logga in på Outlook.com.

 2. Välj Uppgifter från appfönstret.

 3. Välj Filter-menyn och välj hur du vill sortera uppgifterna i uppgiftslistan. På följande bild är uppgifterna sorterade efter status (Aktiv), förfallodatum och med de äldsta uppgifterna högst upp. Du kan sortera efter Aktiv, Försenad eller Slutförd.

  Välj hur du vill filtrera, sortera och ordna uppgifter i uppgiftslistan i Outlook.com

Obs!:  I Outlook.com går det inte att sortera uppgifter efter kategori.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×