Använda trendlinjer i ett diagram

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Trendlinjer används för att grafiskt visa datatrender och analysera problem i förväg. Sådan analys kallas även regressionsanalys. Genom att använda regressionsanalys kan du förlänga trendlinjen i ett diagram längre än den faktiska datan sträcker sig för att förutsäga framtida trender. Till exempel, följande diagram använder sig av en linjär trendlinje som visar fyra kvartal i förväg för att klart visa en trend som tyder på stigande vinst:

diagram med linjär trendlinje

Glidande medelvärde   Du kan också skapa ett glidande medelvärde, som jämnar ut fluktuationer i dina data och visar mönstret eller trenden tydligare.

Diagramtyper som stöder trendlinjer   Du kan lägga till trendlinjer i dataserie, ostaplade 2D-ytdiagram, liggande diagram, stapeldiagram, linjediagram, börsdiagram xy (punktdiagram) och bubbeldiagram. Du kan inte lägga till trendlinjer till 3D-dataserier, staplade diagram, polärdiagram, cirkeldiagram, ytdiagram, eller ringdiagram. Om du ändrar ett diagram eller en dataserie så att den inte längre stöder den associerade trendlinjen, genom att t ex byta diagramtyp till ett 3D-diagram, försvinner trendlinjerna.

Mer information

Välja den bästa trendlinjen för dina data

Ekvationer för beräkning av trendlinjer

Lägga till en trendlinje i en dataserie

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×