Använda trendlinjer i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Trendlinjer används för att grafiskt visa datatrender och analysera problem i förväg. Sådan analys kallas även regressionsanalys. Genom att använda regressionsanalys kan du förlänga trendlinjen i ett diagram längre än den faktiska datan sträcker sig för att förutsäga framtida trender. Till exempel, följande diagram använder sig av en linjär trendlinje som visar fyra kvartal i förväg för att klart visa en trend som tyder på stigande vinst:

diagram med linjär trendlinje

Glidande medelvärde   Du kan också skapa ett glidande medelvärde, som jämnar ut fluktuationer i dina data och visar mönstret eller trenden tydligare.

Diagramtyper som stöder trendlinjer   Du kan lägga till trendlinjer i dataserie, ostaplade 2D-ytdiagram, liggande diagram, stapeldiagram, linjediagram, börsdiagram xy (punktdiagram) och bubbeldiagram. Du kan inte lägga till trendlinjer till 3D-dataserier, staplade diagram, polärdiagram, cirkeldiagram, ytdiagram, eller ringdiagram. Om du ändrar ett diagram eller en dataserie så att den inte längre stöder den associerade trendlinjen, genom att t ex byta diagramtyp till ett 3D-diagram, försvinner trendlinjerna.

Mer information

Välja den bästa trendlinjen för dina data

Ekvationer för beräkning av trendlinjer

Lägga till en trendlinje i en dataserie

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×