Använda telefon- och datorljud

Använd Telefonljud och datorljud om du vill ge mötesdeltagarna möjlighet att använda telefonen för att ringa in till mötets ljuddel eller ansluta till ljudet med sin dator.

Du behöver ett telefonkonferenskonto från din tjänstleverantör för att kunna använda Live Meeting-telefonkonferenser. Informationen du behöver för att konfigurera dina ljudinställningar innefattar:

 • Namnet på konferensleverantören.

 • Åtkomsttelefonnummer.

 • Ledar- och deltagarkoder.

 • Eventuella speciella uppringningsnycklar som Live Meeting-tjänsten måste använda för att ringa konferensleverantören automatiskt. De här uppringningsnycklarna krävs för att kunna använda Internetsändningar och för att kunna spela in möten.

Om du inte har något telefonkonferenskonto måste du få ett från din konferenssamtalsleverantör innan du kan fortsätta. Om du inte vet vem din konferenssamtalsleverantör är kontaktar du din Live Meeting-kontoadministratör.

Obs!: För att kunna använda Datorljud måste mötesdeltagarna ha ett ljudkort, mikrofon för att tala och högtalare eller headset för att lyssna på ljudet.

Så här använder du både en telefonkonferenstjänst och datorljud för ett möte

 1. Klicka på Schemalägga möte under Möte på sidan Min startsida.

 2. Klicka på Mötesalternativ.

 3. Klicka på Ljud på sidan Mötesalternativ.

 4. Klicka på Telefonljud och datorljud i listan Ljud för det här mötet.

 5. Gör något av följande i listan Konferensleverantör:

  • Om din konferensleverantör är med på listan markerar du den. Då kan du använda funktionen Anslut till konferens i Live Meeting-klienten så att din telefon rings upp i stället för att du ringer upp.

  • Välj Annan om din konferensleverantör inte är med. Du kommer inte att kunna använda funktionen Anslut till konferens i Live Meeting-klienten, men Live Meeting visar automatiskt konferenstelefonnumren och deltagarkoden för alla mötesdeltagare.

 6. Välj de alternativ för telefonkonferens som du vill aktivera:

  • Tillåt att deltagare använder Anslut till konferens för att låta Live Meeting ringa upp, i stället för att deltagaren själv ringer upp. När det här alternativet är markerat kan mötesdeltagare klicka på Anslut till konferens i Live Meeting-klienten för att låta konferenstjänsten ringa dem, i stället för att ringa konferenssamtalet själva.

  • Envägsljud vio VoIP, som även kallas Internetsändning, är en envägsljudsändning från presentatören över Internet som gör att deltagarna kan höra ljudet genom sin dator. När det här alternativet är aktivt ser mötespresentatören knappen Anslut till konferensen när Live Meeting-klienten startar. Presentatörer i möteslistan måste fortfarande ansluta till konferensen, och de måste fortfarande klicka på Anslut till konferens för att sändningen ska börja.

   Obs!: Klicka på Aktivera envägsljud via VoIP om du vill att mötesdeltagarna endast ska kunna lyssna till ljudet från sina datorer och inte tala.

  • Visa gratisnumret för mötesdeltagarna i Live Meeting-konsolen. Välj det här alternativet om du vill visa gratisnumret som du använder i fönstret Röstfunktioner och video eller Mötesinformation så att alla mötesdeltagare kan se det.

  • Visa betalnumret för mötesdeltagarna i Live Meeting-konsolen. Välj det här alternativet om du vill visa et betalnummer i fönstret Röstfunktioner och video eller Mötesinformation så att alla mötesdeltagare kan se det.

 7. Ange korrekta betal- och gratisnummer för ditt telefonkonferenskonto.

 8. Ange deltagarkoden och ledarkoden som är tilldelade till ditt telefonkonferenskonto.

 9. Ange eventuella ytterligare uppringningsnycklar som behövs för att ringa upp din konferensleverantör automatiskt och delta i en telefonkonferens. I den första rutan Faktiska uppringningsnycklar skapar varje kommatecken en sekunds fördröjning, vilket gör det möjligt för Live Meeting att pausa för telefonkonferensprompterna, till exempel ”Ange din deltagarkod följt av en stjärna”. Live Meeting skickar sedan deltagarkoden. Ange alla uppringningsnycklar som bör följa på deltagarkoden i den andra rutan för Faktiska uppringningsnycklar.

  Obs!: Dessa nycklar låter dig ange den teckenkod som behövs för att låta Live Meeting-tjänsten komma förbi ljudprompter från telefonkonferenstjänsten och delta i samtalet. Live Meeting ”lyssnar” sedan på konferenssamtalet för att sända den över Internet (Internetsändning) eller spela in ljudet med mötet.

 10. Klicka på Spara som standard om du vill spara de aktuella mötesalternativen som standardalternativ för framtida möten.

 11. Gör något av följande:

  • Klicka på OK om du vill stänga sidan Mötesalternativ.

  • Klicka alternativt på OK om du vill ange mötesalternativ för aktuellt möte och stänga sidan Mötesalternativ.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×