Använda teamresurser i Project Online

Använda teamresurser i Project Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Teamresurser är mänskliga tillgångar tilldelade till ett projekt och de ansvarar för att slutföra specifika uppgifter. På en resursansvarig först lägger till alla i organisationen som är tillgänglig för projektarbete till Project Online Resource Center. Projektledare skapa sina projektgrupper genom att välja från den här resurspool. Med projektgrupp på plats tilldelar projektledaren resurser till aktiviteter. Teamresurser Slutför sina uppgifter och Project Online kan använda för att skicka in tidrapporter och statusuppdateringar.

I det här avsnittet

Lägga till teamresurser som Project Online-användare

De flesta teamresurser ha åtkomst till Project Online (tillsammans med en licens) för att se deras tilldelade aktiviteter, skicka tidrapporter och ange aktivitetsstatus. Därför är det första steget som krävs för att konfigurera teamresurser du lägger till dem som Project Online användare. Du kan lägga till interna fast anställda samt externa leverantörer eller tillfälligt anställde.

Tips: I följande procedur beskrivs hur du lägger till användare i Project Online en i taget. Om din organisation använder Active Directory eller Exchange kan kanske du automatiskt importera de flesta eller alla dina användare, tillsammans med deras kontaktinformation. Tala med administratören Project Online information.

 1. Gå till Administrationscenter för Office 365. Om Project Online eller från någon av dina Office 365 program är öppna i webbläsaren, Välj startprogrammet i det övre vänstra hörnet på sidan och välj sedan administratör. Om du vill öppna administrationscentret i en annan flik i webbläsaren håller du ned Ctrl och välj sedan administratör.

  Tips: Om Project Online eller en annan Office 365 app inte är öppen i webbläsarens adressfält, Skriv http://portal.office.com och tryck på RETUR. När du har loggat in Office Online startsidan öppnas och startprogrammet är tillgänglig i det övre vänstra hörnet.

 2. Välj användare i den vänstra rutan och väljer sedan Aktiva användare.

 3. På sidan Aktiva användare väljer du Lägg till en användare.

 4. Fyll i fälten i dialogrutan Ny användare, inklusive namn, kontaktinformation, lösenord kontoinformation, Project Online roll och information om Project Online licensen. Välj Spara.

 5. Kontrollera att kryssrutan Skicka lösenord via e-post är markerad i dialogrutan användare har lagts till. Ange e-adress i textrutan och välj sedan Skicka e-post och Stäng. Om du inte skickar hellre lösenordet i e-post, avmarkerar du kryssrutan och väljer Stäng.

  Tips: Om du väljer att skicka e-post för lösenord för får den nya användaren ett e-postmeddelande från Microsoft Online Services-teamet med ett ämne ”nya eller ändrade kontoinformation”. Eller du kan ha lösenord e-postmeddelandet skickas till dig att ge den nya användaren.

 6. Upprepa proceduren för alla användare som du vill lägga till Project Online.

Överst på sidan

Konfigurera resurser i Resurscenter för Project Online

När användarna har lagts till kan gå tillbaka till Project Online och identifiera dem som resurser i företagets resurspool för project. Identifiera dem som resurser gör att de kan läggas till project team och har uppgifter kopplade till sig.

Tips: Om din organisation använder Active Directory, kan du automatiskt identifiera användarna som resurser via Active Directory-synkronisering. Mer information finns i Konfigurera Resurscenter. Utan Active Directory-synkronisering måste du emellertid konfigurera resurserna en i taget.

 1. Välj startprogrammet i det övre vänstra hörnet på sidan och välj sedan Project.

 2. Välj resurser i Project Online i fältet Snabbstart.

 3. Välj Ny på fliken resurser.

 4. Markera kryssrutan Koppla resursen till ett användarkonto i avsnittet Identifieringsinformation.

 5. Skriv användarens namn eller e-postadress i avsnittet Användarautentisering i rutan användarkonto för inloggning som anges i administratörscenter.

 6. Ange annan information du har om resursen. Välj Spara. Resursen läggs till Resurscenter.

 7. Upprepa proceduren för alla användare som du vill identifiera som resurser.

Du kanske inte har all information om en resurs ska börja med, men du kan alltid gå tillbaka och lägga till eller förfina informationen senare. Information om kunskaper, tillgänglighet, kostnad, avdelning och jobbkoder är särskilt viktig för teamresurser och deras projektledare. Använd den här proceduren om du vill redigera en resurs som redan finns med i listan i Resurscenter.

 1. Välj resurser i Project Online i fältet Snabbstart. Resurscenter öppnas. Resurscenter visar alla resurser i företagets resurspool som är konfigurerade i Project Web App.

 2. Markera kryssrutan bredvid namnet på resursen vars information du vill uppdatera.

 3. Välj Redigera på fliken resurser i gruppen resurser. Sidan Redigera resurs öppnas och visar information om den markerade resursen.

 4. Lägga till information i fälten på sidan. När du är klar väljer du Spara.

  Tips: Teamresurser anses arbetsresurser genom Project Online, som är utrustningsresurser som. Andra typer av resurser inkludera materialresurser och kostnadsresurser. Se lägga till en resurs i Project Web App för mer information om de olika typerna av resurser.

Överst på sidan

Bygga upp en projektgrupp

När Project Online-användare har lagts till Resurscenter kan de identifieras som resurser och projektledare kan nu lägga till dem i sina specifika projekt som teamresurser.

 1. Välj projekt i Project Online i fältet Snabbstart.

 2. Välj namnet på det projekt du vill bygga upp ett team i Projektcenter.

 3. Välj Skapa grupp i gruppen Navigera på fliken projekt. Till vänster på sidan Skapa grupp visar hela Project Online resurspool. Till höger är tomt, men kommer snart att visa listan team resurserna som har markerats för det aktuella projektet.

  Build_Project_Team

  Tips: Du kan ange att listan Visa resurser som uppfyller särskilda egenskaper. Till exempel om du vill visa endast arbete resurser (och inga material eller kostnad resurser), på fliken Team i gruppen Data, Välj Visa rutan med etiketten Alla resurser och välj sedan Arbeta resurser. På samma sätt om du vill filtrera efter en egenskap på fliken Team i gruppen Data väljer du rutan Filter och ange filtret. Slutligen, om du vill gruppera resurser efter en egenskap på fliken Team i gruppen Data Välj rutan Gruppera efter och välj sedan en gruppering som Tidigast tillgänglig eller Bokningstyp.

 4. Markera kryssrutorna bredvid namnen på de resurser som du vill lägga till i din grupp i tabellen till vänster.

  Tips: Skapa Team tabell visar vissa fält som kan hjälpa dig att bestämma vem ska lägga till i din grupp. Exempel: typ, Kostnadsställe och Tidigaste tillgängliga. Mer information om en resurs gå särskilt deras kunskaper och kostnader, till Resurscenter. Välj resurser i fältet Snabbstart. Markera kryssrutan bredvid namnet på resursen. Välj Redigera på fliken resurser i gruppen resurser. Sidan Redigera resurs öppnas och visar information om den markerade resursen.

 5. Välj Lägg till mellan de två tabellerna.

 6. Välj Spara & Stäng på fliken Team i gruppen Team. De resurser som du har markerat läggs nu som team projektresurser till höger på sidan. De här resurserna är nu redo att har tilldelade aktiviteter.

  Build_Project_Team_2

Överst på sidan

Tilldela resurser till aktiviteter

Med din grupp har byggt du nu starta orienting gruppmedlemmar i projektet och håll kickoff-möte. I Project Online tilldela du resurser till aktiviteter.

 1. Välj projekt i Project Online i fältet Snabbstart.

 2. Välj namnet på projektet som du vill tilldela resurser till aktiviteter i Projektcenter.

 3. Ordna Gantt-schemat så att du kan arbeta enkelt med kolumnen Resursnamn. Du kan dra delningslisten längst till höger så att du kan se aktivitetsnamn och resursnamn på samma gång. Eller, placera musen över kolumnen Resursnamn tills pekaren ändras till en korspil och dra sedan kolumnen till vänster, närmare kolumnen Aktivitetsnamn.

 4. Starta tilldelar en resurs till en aktivitet, klicka på i Resursnamn aktivitetsfält. Klicka på den en gång för att öppna den nedrullningsbara menyn med en lista över alla teamresurser som.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Markera kryssrutorna bredvid namnen på de resurser som du vill tilldela den aktuella uppgiften. Tryck på RETUR.

 6. Upprepa proceduren för alla aktiviteter som behöver ska tilldelas. Observera att du kan tilldela resurser till lägsta nivån för underaktiviteter i dispositionen, och inte till valfri nivå i sammanfattningsaktiviteter ovanför. Mer information om underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter.

 7. Välj Spara i gruppen projekt på fliken aktivitet.

 8. Välj Publicera i gruppen projekt på fliken aktivitet. Så fort du publicerar projektet har teamresurser åtkomst till sina tilldelade uppgifter. När du loggar in till Project Online kan de välja uppgifter i Snabbstart för att visa deras tilldelningar.

  Assign_Resource_To_Task_2

Överst på sidan

Ställa in tid och förlopp som rapporteras för teamresurser

Du kan konfigurera Project Online ha ändringarna team resurser för aktivitet på något av tre sätt:

 • I en tidrapport med faktiska arbetstimmar för varje tilldelad uppgift

 • I aktivitetsstatus med procent färdigt för varje aktivitet

 • I en enda post tidrapport innehåller som både verkliga timmar och procent färdigt för varje aktivitet

Du kan också konfigurera om teamresurser kan uppdatera projektschemat med det faktiska antalet timmar eller procent Slutför och om du behöver godkänna personens uppdateringar.

 1. Välj Inställningar i Project Online och välj PWA-inställningar.

 2. Markera länkar som Räkenskapsperioder eller Tidrapportsperioder för att ange tidsbaserade parametrar för rapportering under Hantera tid och aktiviteter.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Välj tidrapport inställningar och standardvärden och Inställningar för aktiviteter och visar att ange hur du vill att tidrapporterna ska visas informationen den grupp resurser bör rapportera om och om de behöver för att skicka rapporter för godkännande.

 4. Välj Spara för att implementera ändringarna längst ned på varje sida.

Överst på sidan

Se även

Konfigurera Resurscenter

Lägga till en resurs i Project Web App

Skapa och minska indrag för aktiviteter i projektet

Ställa in tidrapporter

Vad kan gruppmedlemmar göra i Project Online?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×